torsdag 8 november 2018

LIBRIS XL

FB kommentar

Funderingar jag har kring #LIBRISXL


 1. hur kommunicerar man med projektet och får spårbar status
 2. hur ser ni på att modulering av begrepp "skall ske" dvs. var är era avgränsningar, hur beskriver ni era begrepp, finns något av detta idag

  Exempel nu skapar vi i #Wikidata en struktur för Sveriges församlingar med kopplingar till #Riksarkivet och SCB se salgo60.github.io/Svenskaforsamlingar/ i min länkade värld så skall alla dessa församlingar kunna vara ett Koncept i #LibrisXL idag finns inte detta utan det blir namnsökning ex. Söderala
  1. vem driver detta "konceptuella" möte och vilken roll vill projektet ta? en aktiv eller passiv. Jmf Niklas Lindström 2014 vid 40 min
    
  2.  Som en spinn off i detta projekt med församlingar ser vi utmaningen med att i öppna löst kopplade system hitta hur olika domäners begrepp skall kopplas ihop.

   se diskussion samma som

   Exempelvis
    
   1.  Bergviks kyrka - i LIBRIS uppfattar jag det begreppet saknas
     
   2. Wikidata
    1. Q10428624 instans av kyrka
    2. Q30310573 instans av kyrkobyggnaderna och kyrkogården samma som RAÄ Anläggningspresentation
      
   3. RAÄ
    1. Byggnadspresentation: Söderhamn VANNSÄTTER 8:35 - husnr 1, BERGVIKS KYRKA link
    2. Anläggningspresentation: Söderhamn kn, VANNSÄTTER 8:35 BERGVIKS KYRKA link
      
   4. LIBRIS XL ??

More


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar