måndag 20 september 2021

 @jonor jag skulle säga #**göromgörrätt** det måste finnas gränser hur slappt saker sköts... jag får en sur känsla att det är webadministratörer som tagit över utan administrativ grundutbildning.... det som gör mig mest orolig är att du är den enda som reagerar.... 


Skall vi lyfta oss till nivå 5 och jobba Digitalt och semantiskt blir det galet komplext och man måste börja jobba med [öppna prioriterade backlogs](https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE&t=2s) på ett proffesionellt sätt... efter massa konstigheter i specen "[Måltidsinformation som öppna data](https://community.dataportal.se/topic/171/m%C3%A5ltidsinformation-som-%C3%B6ppna-data-hur-du-publicerar)" så agerade Jan enl. nedan för att matcha Wikidata  ..... 


**Fråga:** Hur får vi Öppna data att mogna och köra riktiga projekt med backlogs, kommunikation mellan inblandade, ge oss unika ID:n för frågor, saker i backloggen....


**Min tro/oro** allt detta utredande i olika SILOS är en taktik att undvika förändring...  som någon sa det finns en historik med PSIdirektivet och andra saker att inte mycket levereras....


Saker som gjordes i Wikidata i veckan med att bättre stödja "[Måltidsinformation som öppna data](https://community.dataportal.se/topic/171/m%C3%A5ltidsinformation-som-%C3%B6ppna-data-hur-du-publicerar)"


1) skapades ett förslag i Wikidata se "[Wikidata:Property proposal/Swedish Food Agency food ID](https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Property_proposal/Swedish_Food_Agency_food_ID)"  som diskuterades under 8 dagar

2) efter en vecka skapades en egenskap med unik identifierar [Property:P9894](https://www.wikidata.org/wiki/Property:P9894) och namn på svenska, engelska, franska, nederländska

2-1) skapades exempel se [Property:P9894#P1855](https://www.wikidata.org/wiki/Property:P9894?uselang=sv#P1855)

2-2) skapade databasregler se [Property:P9894#P2302](https://www.wikidata.org/wiki/Property:P9894?uselang=sv#P2302)

2-3) egenskapen. lades till  [Template:Sweden_properties](https://www.wikidata.org/wiki/Template:Sweden_properties)

2-4) en Wikidata egenskap skapades för Livsmedelsdatabasen [Q108486877](https://www.wikidata.org/wiki/Q108486877?uselang=sv)

2-5) [Wikidata Status Newsletter publicerade](https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Status_updates/2021_09_20) info om egenskapen 

3) prata om egenskapen i Söndags och dom utmaningar att Livsmedelsverket borde vara inblandade...


Vore trevligt att kunna följa tankarna i projektet som tagit fram detta och förstp om Wikidata och dom springer pt sama håll och om Livsmedelsverkets produktägare kontaktas....


När fpr vi se ensamsyn och ett initiativ som [The EU Knowledge Graph](https://linkedopendata.eu/wiki/The_EU_Knowledge_Graph) 

 **Varför unika ID:n och logga saker**

 

se exempel hur Wikidata jobbar där jag hade problem med att direktuppladda bilder och måste vara med på en whitelist.


1. jag loggade det med [T290581](https://phabricator.wikimedia.org/T290581) Wed, Sep 8, 5:56 PM

1. fick svar Wed, Sep 8, 6:15 PM

2. inget hände då det visade sig att jag skulle fixa det själv (ändra i produktionen) eller annan skulle ta aktion via backlog [Wed, Sep 15, 1:18 PM](https://phabricator.wikimedia.org/T290581#7355216)

2.  en kille från Tjeckien claimade tasken [Wed, Sep 15, 7:58 PM](https://phabricator.wikimedia.org/T290581#7356239) 

1. det gick i produktion [Wed, Sep 15, 8:05 PM](https://phabricator.wikimedia.org/T290581#7356262)


exempel hur en enormt löst kopplad grupp av människor kan jobba ihop med rel. komplexa saker..... och ha spårbarhet ned till produktionskoden [rOMWC7620084a1ed9](https://phabricator.wikimedia.org/rOMWC7620084a1ed92066aa8b29fa609cf6cbb4f799ab) ..... jag ser detta med Öppna data tyvärr lika löst kopplade och kanske änne mera vildvuxet och då kan man inte hitta på egna projektmetoder och egna "backlogs".... nedan hur vi har koll ned på kodrad nivå vad min request några dagar innan gav upphov till.....   


![5a4968f1-5295-40eb-9981-d3d727b131a0-image.png](/assets/uploads/files/1632151868593-5a4968f1-5295-40eb-9981-d3d727b131a0-image-resized.png) 


* jag saknar helt denna spårbarhet utan ser detta  "kladdande" på en USA plattform som Linked in skapat som bara försöker "lura av" oss personligt data, åsikter om andra, våra skills  känns  inte som en myndighet som DIGG eller ett projekt som NSÖD borde befatta sig med utan jobba tydligare.... 


Såg att Björn la upp en [rapport med nyttoanalys](https://community.dataportal.se/topic/181/leverant%C3%B6rsreskontra-som-%C3%B6ppna-data-en-nyttoanalys)

a) där tycker jag det lyser igenom brist av att vara datadriven och förstår data 


1) den vetenskapliga rapport som skapades saknar identifierare för rapporten och personen

Varför unika ID:n och logga saker

se exempel hur Wikidata jobbar där jag hade problem med att direktuppladda bilder och måste vara med på en whitelist.

 1. jag loggade det med T290581 Wed, Sep 8, 5:56 PM
 2. fick svar Wed, Sep 8, 6:15 PM
 3. inget hände då det visade sig att jag skulle fixa det själv (ändra i produktionen) eller annan skulle ta aktion via backlog Wed, Sep 15, 1:18 PM
 4. en kille från Tjeckien claimade tasken Wed, Sep 15, 7:58 PM
 5. det gick i produktion Wed, Sep 15, 8:05 PM

exempel hur en enormt löst kopplad grupp av människor kan jobba ihop med rel. komplexa saker..... och ha spårbarhet ned till produktionskoden rOMWC7620084a1ed9 ..... jag ser detta med Öppna data tyvärr lika löst kopplade och kanske änne mera vildvuxet och då kan man inte hitta på egna projektmetoder och egna "backlogs".... nedan hur vi har koll ned på kodrad nivå vad min request några dagar innan gav upphov till.....

5a4968f1-5295-40eb-9981-d3d727b131a0-image.png

 • jag saknar helt denna spårbarhet utan ser detta "kladdande" på en USA plattform som Linked in skapat som bara försöker "lura av" oss personligt data, åsikter om andra, våra skills känns inte som en myndighet som DIGG eller ett projekt som NSÖD borde befatta sig med utan jobba tydligare....

Såg att Björn la upp en rapport med nyttoanalys
a) där tycker jag det lyser igenom brist av att vara datadriven och förstår data

 1. den vetenskapliga rapport som skapades saknar identifierare för rapporten och personen

c362f38a-699d-4ebb-8cd0-e700d0efdc09-image.png

 • rapporten borde identifieras med unikt DOI se video
 • person inom vetenskapsvärlden med ORCID ex. mitt ORCID 0000-0003-2568-267X
  • jag la upp Tatjana Apanasevic i Wikidata ioch jag tror hon har ett ORCID se WIkidata Q108583508 vilket gör det ännu mera udda om hon inte använder det....

I rapporten hade man intervjuat folk och skrev in vad dom ville ha... ett problem som jag tycker mig se med NSÖD är vilka dataset man skall jobba med, var finns vinsterna etc.......

I rapporten kom det in saker vad en datajournal den här feedbacken borde ha unika id:n och vara en EPIC nu hamnade det i brödtext lite vagt men borde vara en inout för produktägaren och backloggen se video

 1. i min värld skulle man skapa vara EPICS dvs. beskriver det övergripande tanken med datat och sedan skall det av produktäharen för en applikation![c362f38a-699d-4ebb-8cd0-e700d0efdc09-image.png](/assets/uploads/files/1632152061573-c362f38a-699d-4ebb-8cd0-e700d0efdc09-image.png)   


* rapporten borde identifieras med unikt DOI se [video](https://vimeo.com/97150912) 

* person inom vetenskapsvärlden med ORCID ex. mitt ORCID [0000-0003-2568-267X](https://orcid.org/0000-0003-2568-267X)

  * jag la upp Tatjana Apanasevic i Wikidata ioch jag tror hon har ett ORCID se WIkidata [Q108583508](https://www.wikidata.org/wiki/Q108583508?uselang=sv) vilket gör det ännu mera udda om hon inte använder det....


I rapporten hade man intervjuat folk och skrev in vad dom ville ha... ett problem som jag tycker mig se med NSÖD är vilka dataset man skall jobba med, var finns vinsterna etc....... 


I rapporten kom det in saker vad en datajournal den här feedbacken borde ha unika id:n och vara en EPIC nu hamnade det i brödtext lite vagt men borde vara en inout för produktägaren och backloggen se video


1) i min värld skulle man skapa vara EPICS dvs. beskriver det övergripande tanken med datat och sedan skall det av produktäharen för en applikation    

måndag 13 september 2021