torsdag 10 september 2020

Öppen Data krav

Seminarium 
 1. Kommunikationen

  1. Spårbarhet med helpdesk ID

  2. Enkelt att ge feedback diskutera 

   Bra val 
   * Phabricator gratis plattform från Facebook som vi kör på Wikipedia/Wikidata 


 2. Dataset som vi skall refereras måste kunna pekas på unikt och publiceras samma data på flera plattformar så bör det finnas tydlighet typ DOI - Digital Object Identifier se kommentar community.Entryscape "Persistenta identifierare, versionshantering måste finnas i dataset som kallas Öppen data"

måndag 7 september 2020

Riksarkivet NAD brev 2020 sep 7

Hej


Uppföjning av samtal 2020-sep-07

Om vi kan få era NAD nummer med GUID så vore det även bra att få mer information så vi kan matcha fler personer till sitt arkiv

Exempel
https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=ArkisRef+SE%2fFAS%2fFA_1468&type=2&s=Siv