måndag 18 juni 2018

Wikidata as a HUB to Riksarkivet chuchbooks

We are right now populating Wikidata with the Swedish National Archives number for the churchbooks

==> if you have the Wikidata unique Qnumber for a "Församling" you can easily find the ChurchbooksSCB Söderala

 • https://tools.wmflabs.org/hub/P3217:8143?property:P2949
 • https://tools.wmflabs.org/hub/P3217:8143?property:P19&property:P5324

  söndag 17 juni 2018

  Scenarier Församingar

  Utkast  olika scenarier


  1. Wikidata egenskaper
   1. P807 Utbrytet ur 
    utbrutet ur (P807) som bör användas i såna här fall när en del av en församling "öppnar eget"
   2. P155 Föregås av
   3. P156 Följs av
    1. Innebär det att x inte finns längre ???
  2. Plats för icke teritoriellasocknas skall vi ha var kyrkan är eller inget
  3. Skall alla församlingar i NAD ha ett Wikidata objekt?
   1. Idag är mindre städer lite dåligt modulerade....
  4. Exempel
   1. Alfta-Ovanåkers_församling Q10405121
    1. Församlingen bildades 2012 genom en sammanslagning av Alfta församling och Ovanåkers församling. Källa SCB
     1. Moduleras i Wikidata ???
   2. Lödöse församling
    1. Församlingen bildades bildades 2010 genom sammanläggning av Ale-Skövde församling, Sankt Peders församling och Tunge församling
     1. Wikidata: Arkiv saknas 
      1. Skall NAD anges som saknas?
   3. Sankt Peders församling
    1. Församlingen uppgick 2010 i Lödöse församling
     1. Wikidata: P582 slutdatum
   4. xxx
    1. huvuddelen uppgick i Kungs-Husby församling och mindre delar till Vallby församling, Uppsala stift 

   lördag 16 juni 2018

   Församlingar

   Data tvätt och koppla NAD till församling...
   Nationell ArkivDatabas (NAD)   NAD som källa för administrativa förändringar


   • Exempel Österlövsta församling SE/036008000 ==>  
    • Topografier Omfattar orter och territorier som är anknutna till arkivbildarna, huvudsakligen förvaltningsterritorier. I NAD:s topografiska databas finns uppgifter om olika administrativa områden i Sverige, deras gränser och relationer, från 1600-talet till i dag. De inrikes territorierna som redovisas är för närvarande landets län, kommuner och kyrkosocknar, samt ett urval judiciella (som rör rättsväsendet), kyrkliga och administrativa indelningar. 
   • sok.riksarkivet.se/Topografier

   • Wikidata

   Diskussioner et al


   torsdag 7 juni 2018

   Wikidata property NAD
   Tanken är att bl.a. att kunna koppla socken till rätt arkiv hos Riksarkivet men även att koppla ihop kulturarvet bättre


   Status


   
   


   • Diskussion på FB att det saknas att man kan navigera från en karta till kyrkböckerna. Med attributet ovan skulle alla församlingar kunna visas på en karta och ha en länk till SVAR


   Se vidare: