torsdag 7 juni 2018

Wikidata property NAD
Tanken är att bl.a. att kunna koppla socken till rätt arkiv hos Riksarkivet men även att koppla ihop kulturarvet bättre


Status

  • Diskussion på FB att det saknas att man kan navigera från en karta till kyrkböckerna. Med attributet ovan skulle alla församlingar kunna visas på en karta och ha en länk till SVAR


Se vidare:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar