söndag 25 december 2016

Socken -> Wikidata


THIS PAGE IS A WORKING DOCUMENT
If you have feedback please contact me


http://tinyurl.com/graq699

Version 0.1 of description
 1. Pictures count 2363 (picture query slow test list)
  1. Missing pictures count 106  
 2. Geolocations count 2363 (map)
  1. Having sockenkod and missing geolocations count 0
  2. Missing geolocation for instance of socken count 37
 3. Socken kod count 2355
  1. Missing socken kod for instance of socken Q1523821 count 62
 4. Maps P242 count 512 (image view,  map)
  1. Missing maps count 1851
 5. Arms count 18
  1. Missing Arms count + 2300
 6. Administrative territorial entity count 2069 (map with layer)
  1. Missing Administrative territorial entity count 304 (map)

Sources for "socken"/"församling" info

Background


A big work has been done creating parish pages. Those pages includes template that could be mapped to Wikidata see Kategori:Geografiska_faktamallar_för_Sverige

Tool to move template -> Wikidata Harvest template

Check articles with  Mall Sn-RAÄ

 1. 2379 socken 
 2. 243 stad 
 3. 105 with stad + socken
==> 2379 +243 -105 = 2517

Check articles with template Infobox_socken_Sverige

 1. 2408 found with Wikidata Harvest template

Articles in Wikipedia the template Sn-RAÄ that is not a socken/parish

==> should not be moved to Wikidata
==> 2517-4 = 2513

Property problems P777

SPARQL

 1. Number of Items with P777
  1. Before 12 records
  2. After run and some correcting 2355
 2. Number of instance of Swedish parishes Q1523821 2383 query
  1. You also have "stad" city
 3. Socken kod on object that are not instance of Q1523821
  1. Number 2349
 4. Socken kod on objects with missing location

Property mapping

 1. Uppgick i 
  1. Property ?
  2. Example Vists socken i Västergötland, ingick i Vilske härad, uppgick senast omkring 1690 i Floby socken och området är sedan 1974 en del av Falköpings kommun. 
 2. Området är sedan 1971 en del av
  1. Property ?
  2. Example Bromma_socken,_Uppland
 3. Example Lovene_socken uppgick senast omkring 1690 
 4. Sicklaö
  var ursprungligen en del av Solna socken, och utbröts därur 1588 för att överföras till Brännkyrka socken och borde naturligen hört till Nacka kapellförsamling när dess kyrka blev klar 1695. Då det fanns en präst och kyrka vid Danvikens hospital som gärna ville få fler församlingsbor, så blev det efter ett antal turer så att enligt kungligt förordnade från 14 februari 1727 att de boende på Sicklaö samt på egendomen Hammarby, skulle höra till Danviken. Socknen och församlingen kallades också Danviks hospital och Sicklaö socken/församling.[2]
 5. Vagnhärads_socken
  Vid kommunreformen 1862 överfördes socknens kyrkliga frågor till Vagnhärads församling medan de borgerliga överläts till Vagnhärads landskommun. Landskommunen uppgick 1926 i Trosa-Vagnhärads landskommun som 1952 gick upp i Vagnhärads landskommun. Denna uppgick 1974 i Nyköpings kommun men bröts ut 1992 till Trosa kommun. Församlingen uppgick samtidigt som landskommunen 1926 i Trosa-Vagnhärads församling som 2010 uppgick i Trosa församling.[2][3]
 6. Nya Varvets socken ingick i Askims härad, upplöstes 1930 och området är sedan 1971 en del av Göteborgs kommun.
 7. Följs av P156 see Q10436031
 8. Property:P242 Översiktskarta 
 9. Property:P94 Bild av heraldiskt vapen
 10. Property:P18 Bild
 11. Property:P571 Datum för grundande
 12. Property:P1082 Folkmängd
  1. Property:P585 Tidpunkt
 13.  bildtext =
 14.  vapenbeskrivning
 15. landskap
 16. härad
 17. kyrkby
 18. kyrkbyort
 19. yta
 20. ytaår
 21. ytanot
 22. befolkning
 23. befolkningnot
 24. befolkningår

Property to be created?

 1. SOFI
 2. Bygdeband
 3. Digitalt museum
 4. Porträttfynd
 5. Riksarkivet
 6. Family Search

How to show parish borders in FornsökInga kommentarer:

Skicka en kommentar