lördag 16 juni 2018

Församlingar

Data tvätt och koppla NAD till församling...
Nationell ArkivDatabas (NAD)NAD som källa för administrativa förändringar


  • Exempel Österlövsta församling SE/036008000 ==>  
    • Topografier Omfattar orter och territorier som är anknutna till arkivbildarna, huvudsakligen förvaltningsterritorier. I NAD:s topografiska databas finns uppgifter om olika administrativa områden i Sverige, deras gränser och relationer, från 1600-talet till i dag. De inrikes territorierna som redovisas är för närvarande landets län, kommuner och kyrkosocknar, samt ett urval judiciella (som rör rättsväsendet), kyrkliga och administrativa indelningar. 
  • sok.riksarkivet.se/Topografier

  • Wikidata

Diskussioner et al


Socknar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar