tisdag 20 juni 2017

Uppkallad efter - SBL Svenskt biografiskt lexikon och SKBL

Vilka saker är uppkallade efter personer beskrivna i SBL Svenskt biografiskt lexikon

Property:P138 = uppkallad efter ==>

?person wdt:P3217 ?SBL  # Beskrivna i SBL
?person wdt:P31 wd:Q5   # Personer Q5 och ej släkt

?subj wdt:P138 ?person  # P138 uppkallad efter

OPTIONAL {?subj wdt:P625 ?coord} visa koordinater om det finns

Överklassen är väl dokumenterade på SBL spontant känns den överrepresenterad. Nedan de villor i Djursholm vars namn kan kopplas ihop med en person som SBL valt att dokumentera...Sökning i Wikidata efter platser/statyer/byggnader som är uppkallad efter en person i SBL visade på karta - finns mer men det här är vad som finns i Wikidata idag

Samma men för SKBL - Svenskt kvinnobiografiskt lexikon skbl.se

  • länk karta
    • hos SKBL finns i texten beskrivet när en person har en gata uppkallad efter sig länk några av dessa platser har letats upp och ett objekt har skapats i Wikidata.
      • Wikidata i Sverige har idag inte alla gator medans i Holland finns de flesta som objekt i Wikidata med information vem gatan uppkallats efter  


Holland har de flesta gatorna i Wikidata
Sökning gator uppkallade efter en person ==> +11000
där personen är svensk medborgare ==> 9
Se även:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar