torsdag 22 juni 2017

Wikidata SBL och Kulturnav

Wikidata Kopplingar mellan

se tweet nedan


Sökning i Wikidata efter poster med SBLID P3217 och Kulturnav P1248


Tidslinje med hjälp av verktyget Histropedia

Personer i båda dataseten 

Yrken i Wikidata på de med SBLID P3217 och Kulturnav P1248


Platser/museer... uppkallade efter person kopplad till Kulturnav länk


Personer kopplade till Kulturnav och begravda på Norra Begravningsplatsen = 208 personer


Nedan karta med möjlighet att filtrera per yrken# Find all people with KulturNavID
# Display on the map
# - Place of Birth
# - Place of Death
# - Place of BurialFilter på födelseland 
* Filter på nationalitet
* Filter på yrke 

* Filter på årtionde länk

Bild nedan filter 1100-1500

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar