söndag 18 juni 2017

SBL

Wikidata:SBL
Tanken
 1. Alla artiklar om personer eller en person nämns i SBL skall ha en post i Wikidata som kopplar ihop dom
 2. Alla artiklar i Wikipedia skall ha mallen SBL med åtminstone Vidareläsning SBL
 3. Alla SBL mallar i artikeln skall ha 
  1. författare
  2. år
 4. alla yrken som används i SBL skall finnas i Wikidata
  1. att på varje person anges det yrke eller liknande som finns i SBL
  2. att ämbeten skapas i Wikidata från det som finns i SBL
  3. att militär rank skapas i Wikidata från det som finns i SBL
 5. alla författare till artiklar i SBL skall finnas åtminstone i Wikidata
 6. alla relationer fader/son etc... som finns i SBL skall finnas i Wikidata
 7. alla Wikipedia artiklar om SBL person skall ha mallen Auktoritetsdata
 8. Konsistenschec
  Jag tillhör den gamla skolan och är inte riktigt trygg i detta med Wikipedia och att alla kan ändra allt. Jag skulle därför vilja se att det körs bot:ar som kollar att Wikidata stämmer med SBL map
  1. xx
 9. Faktamall biografi WD används för att spegla Wikidata i profilen (som i sin tur speglar SBL)
  1. Eftersom WD kommer att konsistens checkas med SBL så ger det e trygghet att ha bättre kvalitet än Wikipedia
 10. Att alla personer födda på 1800 har en koppling till gravort om möjligt alt okänt värde
  1. Att koordinater finns för dessa gravar se Norra Begravningsplatsen
 11. Att få SBL att länka till Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar