fredag 16 juni 2017

NorraBegravningsplatsen.se

Status 2017 jun
Min uppfattning är att NorraBegravningsplatsen.se

 1. skapar en lista av "kända" personer som finns begravda på Norra Begravningsplatsen
 2. fotograferar vackra/intressanta stenar/statyer
 3. Om personen i graven finns på Wikipedia så anges det

Wikipedia/Wikidata

 1. Wikipedia har profiler för "kända" personer
 2. Wikidata har en unik post för varje person i Wikidataoch får då ett Q nummer
  1. Exempelvis August Strindberg
   1. Wikipedia Svenska August_Strindberg
   2. Wikidata Q7724
 3. I Wikidata kan man ange properties ex. gravort
  1. Gravort har unikt nummer P119  ==> Strindberg har Q7724#P119
   1. Som Gravort anges ett objekt Norra Begravningsplatsen 
   2. Norra Begravningsplatsen kan sedan även ha 
    1. P965 gravplatsnummer/ID
     1. ex. Kvarter 12A gravnummer 36
    2. P580 startdatum
     1. 19 maj 1920
    3. geografiska koordinater
     1. 59°21'16.56"N, 18°1'40.26"E
    4. P580 startdatum
    5. P582 slutdatum
   3. Referenser kopplas då som bekräftar dessa uppgifter Inga kommentarer:

Skicka en kommentar