fredag 4 juli 2014

Johan Bures släktbok: Urban Sikeborgs video textad

Mål: att texta videon med Urban Sikeborg om Buhre DVDn på svenska och andra språk

Språk jag tycker vore intressant att få
Finska - eftersom släktboken hittades där - tanken är 2014 oktober att göra översättning
Engelska - ev. gör Urban Sikeborg den men all hjälp mottagesVideo hur man väljer visar undertext i youtube.


Filmen med undertext på svenska


Version 1 av Svenska undertexter
Om ni har rättningar till den svenska texten nedan eller översätter texten till annat språk emaila: salgo60@msn.com

Hlsn
Magnus Sälgö

Se även video 1 ovan hur man översätter detta till annat språk


0:00:12.800,0:00:17.640
Så har Geneologiska föreningen gett ut Johan Bures Släktbok på DVD

0:00:17.820,0:00:20.360
Utgivningen är märklig av flera skäl.

0:00:20.360,0:00:24.860
Inte bara därför det rör sig om en handskrift med mer än 400 år på nacken

0:00:24.860,0:00:31.060
och inte bara för det är första gången en handskrift ges ut i digital sökbar form för första gången på det här sättet

0:00:31.620,0:00:38.140
Det här var ett utav dom mest kända verken ifrån Vasatiden under 1700 och 1800-talet

0:00:38.500,0:00:42.860
Släktboken nämns i Rikshistorikerna redan på 1650-talet

0:00:43.100,0:00:47.040
och dess berättelser om 2 tidig medeltida rikshjältar

0:00:47.260,0:00:53.120
fick ett stort genomslag i litteraturen dom behandlas bl.a. av Olof von Dahlin i den Svea Rikes historia

0:00:53.120,0:00:54.920
på 1750 talet

0:00:54.920,0:00:59.140
Och av historikern Sven Lagerbring på 1770 talet

0:00:59.140,0:01:04.880
Berättelserna kommer att ligga till grund för flera dramatiska verk omkring år 1800

0:01:04.880,0:01:11.160
Släktbokens innehåll figurerar flyktigt i vår första komiska roman från 1830 talet

0:01:11.160,0:01:16.880
Och på 1850talet så ingick i den svenska skolundervisningen att lära sig något om dessa 2 Bure hjältar

0:01:19.340,0:01:26.640
Men släktboken gick tidigt förlorad och den har bara funnits känd i 2 ofullständiga

0:01:26.800,0:01:29.680
och delvis korrupta avskrifter

0:01:29.680,0:01:38.560
Och så händer det osannolika. 2008 håller historiken Tiina Miettinen på att gå igenom ett godsarkiv

0:01:38.760,0:01:43.040
i finska Riksarkivet. När hon observerar en liten egendomlig bok

0:01:43.320,0:01:47.120
med märklig släkttavleuppställning och skriven med 1600 tals hand

0:01:47.120,0:01:52.920
Hon tar snabbt några foton av den med mobilkameran och kan sedan i efterhand konstatera

0:01:52.920,0:01:59.200
att det verkar röra sig om en tidig version av Johan Bures släktbok en 1600 tals version

0:01:59.200,0:02:05.760
även om den verkar skilja sig i betydande avseenden från släktboken som var känd i Sverige

0:02:05.760,0:02:13.000
2010 publicerar hon en artikel om sitt fynd i den finska tidskriften Genos

0:02:13.000,0:02:17.360
I artikeln finns också inlagd i ett foto av ett uppslag av släktboken

0:02:18.900,0:02:23.640
 Leif Boström i Täby uppmärksammar mig en tid därefter på artikeln

0:02:24.120,0:02:27.880
och när jag fick se fotot så har jag väl sällan blivit så förvånad

0:02:28.160,0:02:31.320
Handstilen uppställningen var oerhört välbekant

0:02:31.680,0:02:34.640
Det här var Johan Bures egen hand

0:02:34.640,0:02:39.280
Det här var alltså Johan Bures egen släktbok i original

0:02:39.280,0:02:44.960
Johan Thomasson Bure han var ju sannerligen vem som helst

0:02:44.960,0:02:48.620
Han var också känd under sin latinska namnform Johannes "Thomae Agrivillensis" Bureus

0:02:48.620,0:02:53.320
Han föddes 1568 i ett prästhem i Uppland och dog 1652

0:02:54.620,0:03:01.520
Han var under sitt yrkesverksamma liv knuten till kronans kansli alltså det kungliga kansliet i Stockholm

0:03:02.040,0:03:06.960
och han ägde både Karl IX och Gustav II Adolfs gunst

0:03:06.960,0:03:10.480
Han hade förövrigt varit lärare åt prins Gustav

0:03:11.640,0:03:18.440
Johan Bure var vår förste statligt tillsatte antikvarie, fornforskare och han räknas som vår förste

0:03:18.640,0:03:24.660
Riksantikvarie. Han var Sveriges förste Riksbibliotikarie. Han var den förste runologen.

0:03:24.660,0:03:26.960
Och en oerhört skicklig sådan.

0:03:26.960,0:03:29.700
Och han analyserade och beskrev det svenska språket

0:03:29.700,0:03:33.920
Något som har gett honom epitetet den svenska grammatikens fader.

0:03:33.920,0:03:36.820
Men Johan Bure var mycket mer än så.  

0:03:36.820,0:03:40.640
Han var också mystiker, apakalyptisk profet.

0:03:40.640,0:03:45.060
Han ägnade sig åt astrologiska och  kabbalistiska och alkemistiska studier.

0:03:45.060,0:03:51.260
Han fick versioner uppenbarelser och i praktiken så grundade han en egen religion baserad

0:03:51.260,0:03:56.200
på en slags götesistisk kabbalistisk nyplatonisk grund

0:03:56.200,0:04:00.000
Han har jämförts med den heliga Birgitta och Emmanuel Swedenborg

0:04:00.000,0:04:06.220
Och Swedenborg var faktisk en yngre släkting till Johan Bure

0:04:07.100,0:04:13.000
Det har skrivits mycket om det här men däremot har det sällan uppmärksammats den stora insats Johan Bure

0:04:13.180,0:04:15.300
 gjorde på det släkthistoriska området.

0:04:15.300,0:04:21.000
Han lade ned drygt 40 år på att kartlägga sin egen och sin första hustrus släkt.

0:04:21.000,0:04:23.740
Ofrälse alltså icke adliga släkter.

0:04:23.740,0:04:28.760
Och han är då i praktiken sveriges första borgliga släktforskare.

0:04:28.760,0:04:33.880
Han var inte den förste som släktforskade i Sverige.

0:04:33.880,0:04:38.080
Men släktforskningen som sådan var ännu i sin linda.

0:04:38.680,0:04:46.720
Det är först i mitten av 1500 talet som man märker en ny genealogisk medvetenhet hos den högre adeln.

0:04:46.720,0:04:54.420
Det här tilltar i styrka för att under 1600 talet utvecklas till en besatthet vid börd och härkomst.

0:04:54.420,0:05:01.460
Alltså det som definierar dig i din meritförteckning är inte så mycket dina förmågor och dina förtjänster.

0:05:02.440,0:05:08.160
Utan dina förfäder, dina fränder och det släktnätverk du tillhör.

0:05:09.140,0:05:13.700
Din härkomst avgör i praktiken vad du tillåts jobba med,

0:05:13.700,0:05:19.900
var du tillåts sitta i kyrkan, vem du kan gifta dig med och hur du tilläts klä dig.

0:05:21.600,0:05:28.460
Att kunna åberopa en lång och förnäm härstammning sågs som ett naturligt argument för företräde.

0:05:29.000,0:05:37.740
Och släkttavlor användes bland adeln i den närmast blodiga kampen om socialstatus, makt och inflytande.

0:05:38.960,0:05:46.320
Man kan se tendensen i den tidens släktforskning som kan exemplifieras med det lilla ättetavelverk som

0:05:46.560,0:05:50.840
Johan Bures kollega Johannes Messenius gav ut år 1616

0:05:50.840,0:05:54.280
Samtidigt som Johan Bure håller på med sin släktbok

0:05:54.600,0:05:59.800
men hos Messenius så kan man läsa redan i första stamtavlan hur kungahuset

0:05:59.840,0:06:04.000
och den förnämare adeln härstammade led för led ända ifrån Adam och Eva

0:06:05.160,0:06:11.040
och den andra släkttavlan så kan man se hur dom härstamma ifrån dom trojanska kungarna.

0:06:11.040,0:06:17.480
Så jämför man med Johan Bure med det här så ser man att Johan Bure går helt

0:06:17.480,0:06:18.800
stick i stäv med den rådande normen

0:06:18.800,0:06:25.600
Det var ju bara furstehuset och adeln som ansågs ha anor per definition.

0:06:25.600,0:06:32.160
Att utforska en ofrälse persons släkt förhållande tycks uppfattas lika relevant och angeläget som att

0:06:32.160,0:06:36.520
försöka identifiera sin mormors eller farmors skostorlek.

0:06:37.440,0:06:45.040
Johan Bure fick antagligen sina impulser till att börja släktforska genom sin koppling till kronokansliet

0:06:45.040,0:06:51.360
Där hade man redan under Gustav I börjat bedriva utredningsarbete av den svenska adeln.

0:06:51.360,0:06:58.640
Syftet var krassa ekonomiska det gällde att få en ekonomiskt stark adel

0:06:58.920,0:07:03.160
eftersom det var dom som finansierade och organiserade kärnan i rikets försvar.

0:07:03.160,0:07:11.480
1569 så antogs adels privilegiersom också innebar en ny definition vad som var en adelsman

0:07:11.480,0:07:18.440
Adlig var enbart den som var född av en adlig far eller hade fått sköldebrev av kungen

0:07:18.480,0:07:23.360
dvs. det blir fädernehärstammningen som definierar om du var adlig eller inte

0:07:23.640,0:07:29.800
tidigare hade släktnamn och adelskapen kunnat tas upp efter släktingar på möderne och ibland även

0:07:30.200,0:07:34.240
via en hustrus släkt.

0:07:35.840,0:07:41.240
Men Johan Bure han går sin egen väg.

0:07:41.240,0:07:45.700
I sin forskning fokuserar han främst på 3 saker släktkretsar det är sin mormors släkt

0:07:45.700,0:07:48.780
sin morfars släkt och sin första hustrus släkt

0:07:49.220,0:07:51.840
 Mormoderns släkt är den mest bekanta

0:07:51.840,0:07:53.960
det är också den största geneologin

0:07:53.960,0:07:59.500
det är den så kallade Bureätten som utgick ifrån Västerbotten omkring år 1400

0:07:59.500,0:08:06.640
Och som var en regional och social elit skulle man kunna kalla den i delar av

0:08:06.760,0:08:11.800
Västerbotten och Norrbotten och Österbotten.

0:08:11.800,0:08:20.520
Johan Bure insats är här ofantlig alltså det är den största enskilda släktutredning som har gjorts

0:08:20.520,0:08:29.400
och som får sin matchning i dess like i modern tid. Johan Bure kan redovisa 1900 Bureättlingar

0:08:29.400,0:08:36.480
och till det kommer antalet ingifta personer. Det innebär att antalet personer som nu härstammar ifrån

0:08:36.480,0:08:40.800
Bureätten kan räknas som många 100 tusen-

0:08:41.360,0:08:49.200
Tack vare Johan Bures geneologi kan vi se den påfallande sociala rörligheten

0:08:49.600,0:08:56.800
den geografiska rörligheten man ser kvinnors situation man ser antalet barn hos olika familjer

0:08:56.800,0:09:02.160
eftersom Johan Bure är angelägen om att ta med barn som dog även i mycket späd ålder.

0:09:02.160,0:09:09.040
Han är tom angelägen om att redovisa i vilken ordning barn föddes i respektive barnkull.

0:09:09.040,0:09:17.700
Johan Bures morfars släkt. Morfader var borgarson från Uppsala men hans släkt är nästan helt och hållet

0:09:17.840,0:09:19.700
bestående av Uppländsk allmoge.

0:09:19.700,0:09:26.460
Och där ser man hur barnen i kullarna sprids över hela Uppland väldigt snabbt.

0:09:26.760,0:09:33.360
Min uppfattning är att det kanske rör sig om frälse eller kronobönder som inte själva har ägt sin jord.

0:09:33.720,0:09:41.720
Johan Bures första hustru Margareta Mårtensdotter. I hennes släkttavlor hittar vi borgliga familjer

0:09:41.920,0:09:47.480
i mellansvenska städer från år omkring 1500 fram till 1600 talets början.

0:09:47.480,0:09:54.840
Alltså den stora Bure genealogin som har stått i fokus och som har varit mest uppmärksammad

0:09:54.840,0:10:01.320
Medan dom 2 andra I dom svenska avskrifterna så har bara morfaders släkt funnits men då i så korrupt version

0:10:01.640,0:10:09.320
att den inte gått att använda och i den nyfunna släktboken i original. Det är där vi hittar Johan Bures

0:10:09.360,0:10:11.680
 första hustrus släkt.

0:10:11.680,0:10:20.480
Det som man märker när man tittar på Johan Bures sätt att släktforska det är vilken betoning han lägger också på

0:10:20.480,0:10:28.840
de kvinnliga släktmedlemmarna medan det hos adeln det är fädernet enbart som avgör

0:10:29.040,0:10:34.520
vilken släkt man tillhör. Det är bara fadern som definierar och kan överföra släkten.

0:10:34.600,0:10:41.160
Så hos Johan Bure så följer han upp alla släktgrenar oavsett om dom är tjänstepigor

0:10:41.320,0:10:44.000
eller knektänkor eller biskopinnor.

0:10:44.000,0:10:51.760
Ett ytterliggare inslag som är unikt tror jag det är just vanhedrande inslag

0:10:52.000,0:10:55.520
Det här är ju en hederskultur han lever i

0:10:55.640,0:11:03.960
och adeln är mycket noga med att rensa bort all som skulle kunna skämma eller befläcka släktens anseende.

0:11:03.960,0:11:10.400
Men hos Johan Bures släkttavlor så hittar vi både avrättade personer och

0:11:10.440,0:11:13.680
en hel del utomäktenskapliga barn också.

0:11:13.760,0:11:18.760
Att vara oäkta. Äkta här i betydelsen lagligt född i ett förhållande.

0:11:18.760,0:11:27.120
Det var ett socialt stigma. Var du man och oäkting så tilläts du inte bli borgare i en stad.

0:11:27.320,0:11:33.520
Om någon våldtog en kvinna och hon var oäkting så halverades böterna,

0:11:33.520,0:11:37.280
men hos Johan Bure finns dom alltså med.

0:11:37.280,0:11:44.440
Johan Bure behandlar vanhedrande inslag i släkttavlan är när han redogör för sin hustru Margaretas moster

0:11:44.520,0:11:51.200
Ingeborg Jönsdotter i släkttavlan finns hon angiven som borgardotter och Johan Bure antecknar

0:11:51.200,0:11:57.920
att hon blev våldtagen av Kung Erik sedan blev hon bolerska och sedan frilla åt en

0:11:57.920,0:12:06.000
hög adligt man Nils Ryning och därefter bortgift till en tjänsteman på slottet en klädskrivare.

0:12:06.080,0:12:12.120
Vad man kan se här när man följer upp och jämför med Stockholm stadstänkeböcker att familjen blev belastad

0:12:12.360,0:12:20.640
av Ingeborgs bakgrund. En dotter blev övergiven av sin man och var tvungen att ge sig in i sexuella

0:12:20.640,0:12:22.800
relationer med andra män för att bli försörjd.

0:12:23.240,0:12:28.640
En annan dotter blev gravid. Fadern var en gift kamrerare på slottet.

0:12:28.800,0:12:33.920
Och barnet dog vid födseln och man misstänkte starkt att hon hade dödat barnet.

0:12:33.920,0:12:38.280
Ytterliggare en dotter fick enligt Johan Bures släktbok...... Något saknas som måste vara en fortsättning.
Kommentar Magnus japp något gick fel....


0:12:33.920,0:12:38.280
Ytterliggare en dotter fick enligt Johan Bures släktbok

0:12:38.280,0:12:43.320
Levde först i en relation som frilla med en kronans fogde i Uppsala

0:12:43.320,0:12:50.880
och därefter med en bror till en kamrera på slottet. Hon hade barn med båda.

0:12:50.880,0:12:57.960
När Johan Bure håller på med sin forskning så ställs han inför en situation som inte var så vanlig.

0:12:57.960,0:13:07.640
När adeln släktforskade så utgick dom oftast ifrån gamla dokument. Och i förening med livlig fantasi

0:13:07.640,0:13:11.080
så kunde man få allt detta och ge det önskade resultat.

0:13:11.080,0:13:16.880
Dom flesta som nämns i Johan Bures släktbok är ju däremot inte läs eller skrivkunniga.

0:13:17.120,0:13:24.080
Han måste därför utgå ifrån muntliga källor och den memoreringstradition som fanns bland allmogen.

0:13:25.160,0:13:32.680
Det var så att lagen föreskrev att släktkretsen sträckte sig ända till 4:e led dvs. inte bara kusiner utan även

0:13:32.680,0:13:36.440
sysslingar och bryllingar tillhörde släktkretsen

0:13:36.440,0:13:42.200
Det innebär att en avlägsen släkting som en bryling  faktiskt var en potential arvinge.

0:13:42.400,0:13:47.920
Eller hade potentiel rätt att kräva förköp vid försäljning utav jord.

0:13:47.920,0:13:52.840
Så Johan Bure när han reste runt till sina förrättningar i landet så passade han på att uppsöka

0:13:52.840,0:13:56.280
alla sina släktingar som han kan identifiera.

0:13:56.280,0:14:02.600
Vi har ett exempel på hur det kan ha gått till i en sådan intervjusituation.

0:14:02.600,0:14:07.240
Här ser du ett fragment i släktboken av en sådan släkttavla där Johan Bure har

0:14:07.400,0:14:11.280
rivit utav ett papper och så ser här ser man medans han skriver hur samtalet har gått i

0:14:11.280,0:14:17.080
 vindlingar: den var gift med den, så fick den sonen så var det den som flyttade dit

0:14:17.200,0:14:24.800
osv. och utav detta sen renskriver han i sin egen speciella disposition.

0:14:24.900,0:14:32.120
Släktboken eller lite svår överskådlig just pga sin uppställning men just uppställningen

0:14:32.120,0:14:35.280
är faktiskt rätt så snillrik måste jag säga.

0:14:35.560,0:14:37.640
Jag har inte sett den någon annanstans

0:14:37.960,0:14:42.760
Han bygger upp boken i uppslag där varje uppslag utgörs utav en tabell

0:14:42.760,0:14:47.520
där varje rad i tabellen representerar en generation

0:14:47.760,0:14:54.840
I den smala vänster kolumnen i uppslaget så står dopnamnet på resp. förfader

0:14:55.160,0:15:00.880
alltså varje persons far eller mor står i ovanstående rad.

0:15:01.040,0:15:08.760
I höger kolumnen så lägger Johan Bure till kompletterande personuppgifter eller syskonens namn

0:15:09.200,0:15:15.720
Eftersom den här strängen med förfäder i vänsterkolumnen ofta upprepas på följande uppslag

0:15:16.040,0:15:21.080
Så får Johan Bure därmed möjlighet att hela tiden komplettera med uppgifter

0:15:21.200,0:15:23.320
utan att sammanställningen kollapsar.

0:15:23.320,0:15:29.280
Det är annars det stora problemet med stamtavlor det att dom är begränsade utav ett visst utrymme

0:15:29.320,0:15:32.560
och därför inte kan kompletteras utan stora problem.

0:15:34.840,0:15:38.260
När det var dax att fundera på en utgivning utav släktboken

0:15:38.280,0:15:43.540
så uppstår frågan med den här dispositionen som finns så var det inte möjligt

0:15:43.860,0:15:49.400
att bara göra en rak avskrift av den. Det skulle inte gå att göra den sökbar eller att få någon

0:15:49.540,0:15:56.120
översikt. Så efter att ha gjort en del testande så beslöt jag mig för att göra en strukturering av materialet

0:15:56.180,0:16:02.400
till personakter dvs. varje omnämnade utav en person någonstans i släktboken

0:16:02.540,0:16:08.980
samlades som en egen post i en personakt med en bokstavstrogen transkription utav texten

0:16:09.080,0:16:17.540
med källhänvisning och sedan så har jag lagt till text och innehåll kritiska kommentarer och andra källreferenser

0:16:17.560,0:16:19.020
där under.

0:16:19.900,0:16:24.760
För varje referens till en släktbok så finns det också texten se bild

0:16:25.080,0:16:32.480
Klickar man på den så får man upp ett foto där den sidan visas så att du själv kan verifiera

0:16:32.600,0:16:38.300
att det här är rätt. Skivan innehåller nämligen ett omfattande fotobibliotek

0:16:38.320,0:16:41.880
närmare 2400 foton finns där.

0:16:42.000,0:16:48.620
Vi har förstås släktböckerna själva, avskrifterna men vi har också flera av Johan Bures esoteriska

0:16:48.880,0:16:54.800
handskrifter. Vi har material ifrån Riddarhuset, Linköpings stiftsbibliotek och finska Riksarkivet

0:16:54.960,0:16:56.740
och Kungliga biblioteket.

0:16:56.740,0:17:04.700
Det här har varit möjligt tack vare benäget bistånd ifrån biblioteks och arkivinstutitioner

0:17:04.980,0:17:11.780
Vi har t.ex. på skivan nu allt som har skrivts om Bure ätten fram till 1750.

0:17:12.040,0:17:19.720
Utöver det här så finns på skivan en omfattande dokumentation på 500 A4 sidor.

0:17:19.840,0:17:25.480
Där jag går in och redogör för Johan Bure, hans liv, hans föreställningar, hans familj,

0:17:25.720,0:17:30.920
hans släkthistoriskaforskning, hur släktforskning gick till på Johan Bures

0:17:31.160,0:17:35.360
tid och så geneaologier för Bureätten

0:17:35.440,0:17:42.120
Och naturligtvis också en omfattande analys utav släktbokens trovärdighet och den typen utav

0:17:42.200,0:17:45.080
 källkritiska aspekter.

0:17:45.400,0:17:48.640
Och nu är allt klart.

0:17:48.880,0:17:54.400
Projektet har möjliggjorts tack vare medel ifrån Svenska litteratursällskapet i Finland

0:17:54.400,0:17:57.560
och Genealogiska föreningen

0:17:58.080,0:18:03.680
Tiina Miettinen har bidragit med en presentation på finska som redogör för släktbokens

0:18:03.680,0:18:05.320
öden i Finland.

0:18:05.320,0:18:09.800
För den tekniska lösningen, för gränssnittet och utformningen utav DVD

0:18:09.800,0:18:13.200
ansvarar dom båda digitaliseringsexperterna

0:18:13.200,0:18:18.760
Johan Gidlöf Älvsjö och Carl Sabab i Enskede

0:18:18.960,0:18:20.800
Tack vare alla dessa har det nu varit möjligt

0:18:20.800,0:18:29.240
att i sin helhet rekonstruera Johan Bures omfattande släkthistoriska forskning.

0:18:29.480,0:18:39.800
Så att alla skall kunna ta del av detta unika material.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar