lördag 26 oktober 2019

Metadatacheck SMVK-EM at kulturarvsdata Karl XII

see Comments Magnus below
kung av Sverige 1697–1718


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:ns0="http://kulturarvsdata.se/ksamsok#"
     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#">

 <rdf:Description rdf:about="http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/name/1843478">
  <rdf:type rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/ksamsok#Entity"/>
  <ns0:ksamsokVersion>1.1</ns0:ksamsokVersion>
  <ns0:serviceName>name</ns0:serviceName>
  <ns0:serviceOrganization>SMVK-EM</ns0:serviceOrganization>
  <ns0:buildDate>2019-10-20</ns0:buildDate>
  <ns0:url>http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1843478</ns0:url>
  <ns0:subject rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/Subject#culturalHistory"/>
  <ns0:dataQuality rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/DataQuality#raw"/>
  <ns0:itemSuperType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/EntitySuperType#agent"/>
  <ns0:itemType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/EntityType#person"/>
  <ns0:itemLabel>Karl XII</ns0:itemLabel>
Comment 1 Magnus: language just Swedish should also be all spoken languages in Sweden and languages spoken by tourists atleast
This is normally available to download from Wikidata hat is CC0
<ns0:itemLicense rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/License#cc0"/> <ns0:itemLicenseUrl rdf:resource="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"/> <ns0:itemDescription> <ns0:ItemDescription> <ns0:type>Beskrivning</ns0:type> <ns0:desc>Karl XII, född den 17 juni, g.s. (27 juni, n.s.) 1682, död den 30 november, g.s. (11 december, n.s.) 1718, var kung av Sverige från 1697 till sin död. Han är tillsammans med Gustav II Adolf Sveriges mest kände &quot;krigarkung&quot;. Han var son till Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä., bror till Ulrika Eleonora d.y., samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp (se vidare Anfäder nedan). Karl XII kallades även Järnhuvudet, Karl den oövervinnerlige samt Lejonet i Bender. Den engelska författarinnan Edith M. Almedingen gav sin omfattande biografi titeln The Lion of the North''[1] (&quot;Nordens lejon&quot;), vilket är samma tillnamn som Gustav II Adolf en gång fick. (wikipedia, 2011-03-28)</ns0:desc> </ns0:ItemDescription>
Comment 2 Magnus: freetext that should be structured information and available in more languages
</ns0:itemDescription> <ns0:itemDescription> <ns0:ItemDescription> <ns0:type>Tidpunkt / födelse</ns0:type> <ns0:desc>1682-06-17</ns0:desc> </ns0:ItemDescription> </ns0:itemDescription>
Comment 3 Magnus: Date without calendar format see earlier comment
<ns0:itemDescription> <ns0:ItemDescription> <ns0:type>Tidpunkt / död</ns0:type> <ns0:desc>1718-11-30</ns0:desc> </ns0:ItemDescription> </ns0:itemDescription> <ns0:itemKeyWord>Carl XII</ns0:itemKeyWord> <ns0:itemKeyWord>LSH:Karl XII</ns0:itemKeyWord>
Comment 4 Magnus: Keywords as text could be an entity and also support more languages
<ns0:itemName> <ns0:ItemName> <ns0:type>Visat namn</ns0:type> <ns0:name>Karl XII</ns0:name> </ns0:ItemName> </ns0:itemName> <ns0:itemNumber> <ns0:ItemNumber> <ns0:type>Libris-id / samma som</ns0:type> <ns0:number>213500</ns0:number> </ns0:ItemNumber> </ns0:itemNumber>
Comment 5 Magnus: LIBRISid could be the new LibrisXL id link Wikidata says LIBRISXL is 42gjkkvn5dpdxzp

Comment 6 Magnus: odd not having a specific tag for LIBRIS
<ns0:itemTitle>kung</ns0:itemTitle> <ns0:name>Carl XII</ns0:name> <ns0:firstName>Carl</ns0:firstName> <ns0:firstName>Karl</ns0:firstName>
Comment 7 Magnus: does he have 2 first names or is it alternative spellings. No llanguage tag
<ns0:context> <ns0:Context> <ns0:contextSuperType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextSuperType#create"/> <ns0:contextType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#start"/> <ns0:fromTime>1682</ns0:fromTime> <ns0:toTime>1682</ns0:toTime> </ns0:Context> </ns0:context> <ns0:context> <ns0:Context> <ns0:contextSuperType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextSuperType#cease"/> <ns0:contextType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#stop"/> <ns0:fromTime>1718</ns0:fromTime> <ns0:toTime>1718</ns0:toTime> </ns0:Context> </ns0:context> <ns0:thumbnail>http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/tn/2102524/image.jpg</ns0:thumbnail> <ns0:image> <ns0:Image> <ns0:thumbnailSource>http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/tn/2102524/image.jpg</ns0:thumbnailSource> <ns0:lowresSource>http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/zoom/2102523/image.jpg</ns0:lowresSource> <ns0:mediaLicense rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/License#pdmark"/> <ns0:mediaLicenseUrl rdf:resource="http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"/> <ns0:copyright>Utgången upphovsrätt</ns0:copyright> <ns0:byline>Krafft, David von</ns0:byline> </ns0:Image> </ns0:image> <ns0:isVisualizedBy rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/objekt/1509400"/> <ns0:isVisualizedBy rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/objekt/1509404"/> <ns0:isVisualizedBy rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/objekt/1842999"/> <owl:sameAs rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/LSH/agents/16906"/> <owl:sameAs rdf:resource="http://libris.kb.se/resource/auth/213500"/> <owl:sameAs rdf:resource="http://kulturnav.org/f23c0769-7342-493c-bddf-c0580cd86e20"/> <ns0:isDescribedBy rdf:resource="http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_XII"/> <ns0:presentation rdf:parseType="Literal"> <pres:item xmlns:pres="http://kulturarvsdata.se/presentation#"> <pres:version>1.1</pres:version> <pres:entityUri>http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/name/1843478</pres:entityUri> <pres:id>1843478</pres:id> <pres:organization>Statens museer för världskultur - Etnografiska museet</pres:organization> <pres:organizationShort>SMVK-EM</pres:organizationShort> <pres:service>name</pres:service> <pres:dataQuality>Rådata</pres:dataQuality> <pres:buildDate>2019-10-20</pres:buildDate> <pres:idLabel>213500</pres:idLabel> <pres:itemLabel>Karl XII</pres:itemLabel><pres:type>Agent</pres:type><pres:description>Karl XII, född den 17 juni, g.s. (27 juni, n.s.) 1682, död den 30 november, g.s. (11 december, n.s.) 1718, var kung av Sverige från 1697 till sin död. Han är tillsammans med Gustav II Adolf Sveriges mest kände "krigarkung". Han var son till Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä., bror till Ulrika Eleonora d.y., samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp (se vidare Anfäder nedan). Karl XII kallades även Järnhuvudet, Karl den oövervinnerlige samt Lejonet i Bender. Den engelska författarinnan Edith M. Almedingen gav sin omfattande biografi titeln The Lion of the North''[1] ("Nordens lejon"), vilket är samma tillnamn som Gustav II Adolf en gång fick. (wikipedia, 2011-03-28)</pres:description>
Comment 8 Magnus: text without language tag ha maybe should be properties. Date 1682 is seven times in the text and n.s. maybe should be translated to calenderformat used
<pres:description>
1682-06-17</pres:description>

<pres:description>
1718-11-30</pres:description> <pres:context> <pres:event></pres:event> <pres:timeLabel>1682</pres:timeLabel> </pres:context> <pres:context> <pres:event></pres:event> <pres:timeLabel>1718</pres:timeLabel> </pres:context> <pres:image> <pres:mediaType>image/jpeg</pres:mediaType> <pres:src ="thumbnail">http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/tn/2102524/image.jpg</pres:src> <pres:src ="lowres">http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/image/zoom/2102523/image.jpg</pres:src> <pres:mediaLicense>http://kulturarvsdata.se/resurser/License#pdmark</pres:mediaLicense> <pres:copyright>Utgången upphovsrätt</pres:copyright> <pres:byline>Krafft, David von</pres:byline>
Comment 9 Magnus: David von Krafft should be an entity same as Q586719
</pres:image> <pres:references> <pres:reference>
http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/objekt/1509400</pres:reference> <pres:reference>http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/objekt/1509404</pres:reference> <pres:reference>http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/objekt/1842999</pres:reference> <pres:reference>http://kulturarvsdata.se/LSH/agents/16906</pres:reference> <pres:reference>http://libris.kb.se/resource/auth/213500</pres:reference><pres:reference>http://kulturnav.org/f23c0769-7342-493c-bddf-c0580cd86e20</pres:reference> <pres:reference>http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_XII</pres:reference>
Comment 9 Magnus: maybe something more like same as
<pres:reference>
http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/web/object/841612</pres:reference> <pres:reference>http://kulturarvsdata.se/LSH/agents/html/16906</pres:reference></pres:references> <pres:representations><pres:representation ="HTML">http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/name/html/1843478</pres:representation> <pres:representation ="XML">http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/name/xml/1843478</pres:representation> <pres:representation ="RDF">http://kulturarvsdata.se/SMVK-EM/name/rdf/1843478</pres:representation></pres:representations> </pres:item> </ns0:presentation> </rdf:Description> </rdf:RDF>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar