lördag 22 september 2018

Feedback Riksarkivet Tora applikationen

Skriver ned lite feedback på Tora applikationen funderar även på att skapa Wikidata objekt av  Suecia antiqua et hodierna se T205419

Idag verkar det inte finnas någon formell felrapportering/kommentarsställe/publik prioriterad backlog eller informell diskusionsgrupp/twitter hashtag. Jag använder

Vad som gjorts

 1. Skapat i Wikipedia en TORA property P4820  godkänd 8 februari 2018
   
 2. Börjat koppla ihop de bebyggelsepunkter som finns i Suecian och har Suecia bilder i Tora
  1. Karta 
   1. karta med punkter 10 km från mig, tweet, fråga
   2. 30 km från mig
   3. alla kopplade på karta
   4. alla kopplade som också är kopplade till kulturarvsdata
     
  2. Testsida med länkar Lantmäteriets historiska kartor
   se metod T203390 ,
    
  3. Sökning Wikidata
   1. Vad som gjorts sorterat på nummer dvs. en plats har fått ett TORA ID
     

    1. man skulle kunna skapa Properties på samma sätt som Property:P4820 TORA ID skapats för varje verk av Suecian

     Snyggast vore att fråga Wikidata -> TORA -> KB mha av SPARQL och federated sökning ==> Riksarkivet TORA som tar ansvar för att koppla Suecian till bebyggelsepunkter (se fundering nedan vad innebär det att ett verk kopplas till en bebyggelsepunkt, känns oklart)


     Exempel på SPARQL integration där
     en sökning kombineras i Nobel Data och Wikidata
     se tweet 

     jmf hur Nobel Data har prismotiveringen medans Wikidata bara håller reda på att matcha prismottagaren se tweet och
      

     1. ovan hur vi enkelt hittar skillnader i dataseten mha SPARQL och Wikipedia Listeria länk

      listan genereras ny varje kväll och det går att prenumerera på avvikelser se listans ändringshistorik


       
 3. Finns sedan tidigare
   
  1. Kategori:Byggnader_avbildade_i_Suecian bör kontrolleras
   1. Kategori:Motiv_i_Suecian
     
  2. Wikicommon bilder Category:Suecia_antiqua_et_hodierna
  3. Lista Över planscherna i Suecia_antiqua_et_hodierna
    
 4. Saknas i Wikipedia/Wikidata
   
  1. Normalt brukar Mallar skapas så man får enhetligt utseende i Wikipedia jmf Naturreservatssartiklarna
   1. En artikel ex Klöbergets naturreservat har Mall:Faktamall_naturreservat_WD

    motsvarande skulle kunna göras för TORA om dom som skriver på WIkipedia vill det ....
     
  2. Bilder i Suecian finns kopplade till artiklar men har inte egna WD objekt see planer T205419
    
   1. Fördelen med egna WD objekt
    1. Kan koppla relationer  
     1. Depicts dvs. vad en bild avbildar iform av plats/byggnad/person
     2. Vem som skapade bilden ex..
     3. Kan koppla bilden till rätt LIBRIS post
     4. Kan koppla bilden till KB:s Suecia
Ovanstående karta länk SPARQL fråga


Samma karta men bara där kulturarvsdata koppling finns i Wibbkidata
Synpunkter/Frågor/Förbättringar TORA/Suecia

 1. TORA är bebyggelseenheter, Suecia är bilder varför är dom kopplade till varandra? Jag saknar en beskrivning av relationen jmf bilder/tavlor på Wikidata
   
  1.  Wikidata har följande egenskaper som kopplar samman en bild med en plats
    
   1. Property:P276 Placering
     
   2. Property:P180 Motiv
     
   3. Property:P1071 Tillverkningsplats
     
  2. Wikidata Lista med egenskaper för verk
    
 2. FAVICON saknas dvs. en web flik som visar TORA har ingen ikon
   
 3. När man delar en TORA länk visas inte bild exempel Twitter se tweet tekniken som skall stödjas är Twitter Cards
   
 4. Jag saknar bra återrapportering jmf SBL som har en kommentarsruta Rättningar på alla profiler längst ned länk
   
 5. Koordinater är inte klickbara så man kommer till en annan karta... vore trevlig att ha som RAÄ fornsök att det går till extern karta ex. Open Street Map/Google... eller varför inte sökning i Historiska kartor hos Lantmäteriet se testsida gjord
   
 6. Sökningen är enormt svår
  1. Saknar att bara kunna skriva in text, med trunkering ex. Aspnäs eller Asp*
    
  2. Saknar att kunna spara en URL/sökning och komma tillbaka till sidan
    
  3. Det fungerar inte att gå bakåt i läsaren och komma till det sökresuktat man var på innan
    
  4. Går ej att skapa en översiktskarta som visar sökresultatet saknas (lite udda för en lösning som baseras på geografiska punkter)
   1. en variant är att sätta upp federated sökning så skulle detta kunna ske i Wikidata se Task T200066
     
  5. Spatial sökning borde stödjas dvs. söka saker utgående från en viss plats eller nära mig eller att ange en box jmf. Wikidata SPARQL Samples with coordinates eller söka platser nära mig
    
  6. TORA 313 är en bebyggelsepunkt för Svartsjö slott dvs. samma som WD:Q337996

   i TORA visas bilder från Suecia antiqua et hodierna men Coordinate Plotting = Project, National Edition of the Oldest Geometrical Maps ==> söker man på Samverkansprojekt TORA-Suecia så hittas inte denna bild?!?!?
    
   1. Min slutsats är att datamodellen är lite svag i TORA projektet du kan inte hitta saker som ingår i en samling etc... ingen sökning finns kopplad till andra informationsmängder..

    Min tror är att projekt TORA kanske tycker det är ex. LIBRIS XL problem ==> att nu 2018-09 båda projekten har svårt att leverera federated sökning (söka i båda systemen samtidigt) ==> det blir lite pannkaka med svag datamodell och brist på dokumentation och tydlig avgränsning...
   2. Se även de problem vi ser med samma som för kyrkor i Wikidata och RAÄ Wikipedia:Projekt_svenska_församlingar/sammasom tar man inte denna fundering utan Tora bara är koordinater (bebyggelsepunkter) så tappar man stor del av ideen med den semantiska web:en. En Byggnadspresentation och en Anläggningspresentation hos RAÄ kan ju ha samma koordinater men bör kunna särskiljas
    1.    
 7. Det saknas en bra beskrivning hur det är modulerat idag verkar vara Riksarkivets "egen tillverkade församlingskod" med versionsnummer som används men det saknas att enkelt sett att söka med hjälp av den genom val från lista/karta utan den är bara en text sträng som ingen förstår utan länk eller beskrivning dvs. "strings not Things"
   
   1. I Wikidata grupperas geografiska punkter med administrativ enhet och för historiska platser kan man ange nuvarande administrativa område
     
    1. Property:P131 inom administrativt område

     vanligen en kommun ==> alla TORA punkter i WD med P131 Stockholms kommun
      
    2. Property:P3842 inom nuvarande administrativt område - avsedd för historiska enheter
       
 8. Sortering av sökresultat saknas idag

  sökresultatet verkar vara sorterat på ID men ID syns inte i sökresutatet om man inte expanderar en träff dvs. mindre bra.

  Mycket smidigare med kolumn baserad presentation så att du kan sortera på namn/id/avstånd från en viss plats...
   
 9. Exportera sökresultat saknas jmf Wikidata i video vid 4:10 där du till och med kan hämta programkod ett bra mönster för dom som vill koppla ihop sig....
   
  1. Exportera till CSV, JSON borde vara miniminivå
     
  2. Ha endpoints att programmera dit man kan skicka in SPARQL frågor
      
 10. Verktyg för att koppla ihop sig saknas... jmf Wikidata Mix-and-Match där man laddar upp dataset (finns 1800 idag ex. Riksarkivet SBL, SKBL se sökning Alfred Nobel)

  och får hjälp att matcha.... kanske inte viktigt men hade underlätta för mig nu saknas i princip allt stöd i Projekt TORA...
   
  1. Inget bra frågespråk
  2. Inga federated sökning
  3. Kopplingar externa identifierare - underlättar enormt se statistik Wikidata "Wikidata en mötesplats för SBL SKBL LIBRIS VIAF"
  4. Kan ej exportera
  5. Inga endpoints
  6. Inte visa sökresultat på karta
  7. En snygg variant som Wikicommons har är ett verktyg där man matchar bilder med objekt i Wikidata länk dom har en möjlighet att hitta alla koordinatsatta bilder inom 100 meter något som vore intressant när man kopplar sig mot TORA
    
 11. Tydlighet saknas
  1. ex. Bebyggelseenhet: Skatelöv 12453
   1. Vad denna punkt står för är för en lekman halvt omöjligt att förstå
     
    1. Samverkansprojekt TORA-Suecia
      
    2. Coordinate source LMS F61-17:2 (ej länkad)
      
     1. Klickar man på Coordinate source kommer man till icke fungerande länk https://data.riksarkivet.se/tora/schema/CoordinateSource1
       
  2. Bebyggelseenhet: Eksjö TORA id 12457
    

   1. Det säger att den är Coordinate plotting: Samverkansprojekt TORA-Suecia
    jag som lekman förstår inte varför. Det finns ingen Suecia kopplad till den på TORA. Jag gissar att det är den här bilden som jag hittar på Wikicommons uppladdad 29 July 2005    trevligast vore om det fanns en pekare på vad bilden ovan har för ID så skulle vi på Wikidata kanske skapa enskilda objekt för varje tavla och ange depict etc...Jag har inte riktigt förstått om det är LIBRIS numret som är det bästa ID:et att hålla i handen eller finns det något annat KB ID.....
     
   2. E29-1:2 anges som Coordinate source som en text sträng.....

    grundtanken med en länkad data lösning är "Things not strings" dvs. det känns väldigt fel med textsträngar som anger källor.... ett bra filosofiskt föredrag om just detta och dess möjligheter av KBs Niklas Lindström från Kungliga biblioteket länk
      
 12. Ändringshistorik och jämföra versioner verkar saknas

  Exempel rapporterade jag in inkonsistens i att en bild i Suecian som bestod av 2 platser bara syntes på de ena se tweet. Nu har detta fixats men historik på TORA poster eller kopplingar verkar saknas så för läsaren är det omöjligt att följa vad som hänt se även T199862
   
  1.  TORA 12333
    
  2. Wikipedia Grönsö slott med ändringshistorik
    
  3. Wikidata Q5612866 med ändringshistorik
    
 13. SPARQL query interface var finns det?

  vore trevligt att kunna ställa frågor med kopplingar till LIBRIS via federated sökning se nedan om federated....
   
  1. Endpoints 
   1. för att hämta senaste/nya borttagna punkter jmf Svenskt Porträttarkiv JSON nya poster portrattarkiv.se/endpoints/latest.php
     
   2. endpoint för SPARQL frågor jmf sparql.js för wikidata
     
 14. Annat bra verktyg i Wikidata är WikiShootme som visar punkter i Wikidata/Wikipedia med eller utan bilder och gör att bilder enkelt kan laddas upp.... vore intressant att ha samma koppling mot TORA så att man enkelt hittar platser då man är ute och vill hitta närmaste bebyggelspunkt exempel - om verktyget
   
 15. Jag har skickat in frågan om att vi borde sätta upp SPARQL frågor till TORA jun-2018 dvs. federated SPARQL frågor se T199977 "Test Federated search Wikidata SPARQL with TORA sparql (LIBRIS)"

  jmf Wikidata -> Nobel Data
   
  1. T200668 "Set up Nobel Data as federated search with Wikidata"
  2. twitter showing searches
  3. Dynamiska listor för att jämföra dataseten Nobelprize.org och Wikidata dataseten länk


   hur går vi vidare och när eller är detta skippat? En tydlig prioriterad backlog behövs som vi kan komma åt
    
 16. Church parish polygon borde vara länkad....

  om jag fattar rätt har TORA 12320  värdet 191706000 ==> NAD SE/191706000 = Östervåla församling
   
  1. TORA 12318 Church har parish polygon 18027001 dvs. samma som SE/18027001 som inte finns på Riksarkivets web

   min önskan är länka och att alla kombination i TORA finns så man förstår vad det syftar på. Textsträngar utan förklaring är inte länkad data "Things not strings"
    
 17. Såg att LIBRIS nummer används. Wikipedia är på väg över till nya LIBRIS-URI några av de egenskaper Wikidata har mm
   
  1. Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 är ett projekt där man har konverterat LIBRIS ID för auktoritetsdata till nya LIBRIS-URI - ni kanske kan kontakta Wiki personerna som gjorde det dom hade en dump dom jobbade med eftersom LIBRIS XL verkar missat att skapa bra konverterings funktion se T200710....
    
  2. Wikidata egenskap P906 LIBRIS - gamla LIBRIS id
   1. Wikidata egenskap  P1182 ID för detta objekt i libriskatalogen (som en utgåva av en bok)
     
  3. Ny wikidata egenskap P5587 LIBRIS URI för nya LIBRIS XL
    
 18. Jag håller på med att visa hur man integrerar en Wikipedia sökningar i en applikationen se TORA och jmf liknande för  SBL

  jag fyller då en listbox med alla kopplade TORA objekt som hämtas via en SPARQL fråga

  väljs ett objekt så görs en API fritextsökning i Wikipedia dvs. det här skulle kunna integreras i en websida som stödjer javascript exempel

  Källkod finns se https://jsfiddle.net/salgo60/gL6o3eyq/  Exempel på en Strings not Things lösning dvs. vi hämtar Things som är alla TORA punkter i Wikidata men vi söker i Wikipedia med fritextsökning med en sträng dvs. vi hoppas att strängen skall vara samma sak (Thing) som Tora punkten....
    
 19. Rent allmänt att kommunicera med ärendenummer vore bra jag har skickat den frågan till Rolf Källman se tweet att Riksarkivet skulle ha något liknande det Facebook verktyg Phabricator som Wikipedia/Wikidata har med unika nummer och en prioriterad backlog
  jmf projektytorna
   
  1. wmse-riksarkivet-tora
   1. senaste ändringar
  2. wmse-riksarkivet-nad 
   1. senaste ändringar
  3. senaste ändringar för hela denna instans av Phabricator som även kör Wikidata projektet - verktyget är skalbart och gratis och används och körs av Facebook som har typ +500 produktionssättningar per dag

   Det som sker mer och mer är att öppna nätverk som Wikipedia/Wikidata eller andra enskilda aktörer skapar lösningar med öppen data och skall detta fungera så måste det finnas trovärdighet mellan parterna......

   Min känsla är att det går trögt att få folk intresserade vilket kan bero på att bristen på grundläggande saker som ärendehantering inte finns och man blir väldigt osäker på att i princip alla myndigheter inom kultursektorn har en fungerande helpdesk där man får ett ärendenummer utan det är mer twitter och Facebook.

   Jag tolkar detta som en omogenhet att driva mera komplexa processer där istället för att svara ja eller nej "glöms" saker bort vilket antingen beror på överbelastning eller inkompetens gissar jag....  nedan en modell dom körde på en FutureLearn kurs jag gick om att jobba i Öppna nätverk
   En modell för hur öppna nätverk skapar mervärde
   där just TRUST är en nyckelkomponent
   I min bok ingår då att båda partner har tydliga öppna processer och saker och ting är spårbara

    
 20. Hur är är tanken med att koppla ihop?

  Det är idag lite textsträngar uppfattar jag som säger se min kommentar ovan om "things not strings". Efter att ha varit på släktforskarmässan Växjö så finns det mycket jobb gjort ute i stugorna med mer eller mindre bra kvalite..... så det vore bra att ha en process för hur detta görs

  Grundtanken med länkad data är att vi skall kunna koppla ihop "samma som" och att det är jag som läsare som avgör vilka källor jag vill tro på (något som tyvärr är svårt även på Wikidata se blogpost "Wikidata has a design problem") dvs. det är inget problem att koppla in exempelvis Wikidata me det är jag som läsare som bör kunna avgöra vad jag vill se/använda

  Det som finns på Wikidata är möjligheten att föreslå properties som sedan det röstas om se förslag TORA och den lista vi har idag av svenska egenskaper Template:Sweden_properties
   
  1. Ett användarfall är att en forskare vill hitta saker om ett TORA objekt om inte det finns ett Wikidata objekt i TORA vet jag inte hur forskare skall komma på att börja leta i Wikidata

   dvs. TORA måste nog ha en möjlighet att föreslå nya properties om inte Wikidata skall vara dit forskaren går först och letar..... men det känns feltänkt....
     
 21. Länkad data bygger på "samma som"dvs. avbildar en bild slottet "Tre Kronor" så skall slottet Tre Kronor inte representeras med en sträng utan det skall vara "Things not strings"  dvs.
   
  1.  samma som WD:Q147009
    
  2. samma som LIBRIS XL 31fhkngm1nf5zsc


   det känns lite fel att koppla ihop Suecia och TORA projektet och bara göra det med en punkt i Stockholm..... det som borde vara av intresse är vad bilden avbildar dvs. depict och händelser en bild är kopplad till etc.......
   1.  jmf Exempel Triumfbågen vid Drottning Kristinas kröning. (Q56753639)

      
 22. Samma som men del av bild se exempel Q56753639 där olika delar i bilden kopplas till "Things not Strings"
  exempel Q56753639
 23. TIPS Att kommunicerar projektets tillväxt map dokumenterade punkter på en karta brukar några på Wikidata göra enligt nedan dvs. ljusare platser har fler dokumenterade punkter och förändring kan även det visas...

  Se vidare blog med status 5 oktober 2018 där ca. 6 miljoner nya punkter lagts till sista 6 månaderna där 130 stycken är importerade från TORA projektet ;-)

     
  Bild från Wikicommons

  Blog om detta

   
 24. TIPS Open source Grafana verktyget kan användas till att ge en bra uppfattning om allt från antal objekt till antal som accessar en endpoint se även discovery.wmflabs.org - Building_a_Shiny_Dashboard
    
 25. Att kommunicera semantisk data. Jag skulle gärna se att exempelvis Digisam pekade med rak hand på bra mönster hur man
   
  1. Dokumenterar sina begrepp saknar jag i TORA projektet det verkar finnas kopplingar LIBRIS på gamla LIBRIS numret, kommentarer ser referens i RDF filerna till nedan men förstår inte hur det är tänkt....
   1. https://data.riksarkivet.se/tora/schema/
     
   2. https://riksarkivet.se/geometriska
     
   3. https://data.riksarkivet.se/tora/torapartner/agk
     
  2. Bra exempel gjort av andra
    
   1. se RAÄ ordlista för bebyggelseregistret
     
   2. Vinnova projektet för Nobel Data har snygg datamodell som gör det enkelt att snabbt förstå se bild nedan
     
   3. Digisam beslutar om principer 3 april 2014, men jag har inte sett något användbart eller exempel på implementation/ platform

    snyggt exempel Nobel Data bild nedan se också data.nobelprize.org/dataset

Nobel Data
Samtidighetsprincipen - dialog Wikidata Riksarkivet TORA?

Wikidata inför just nu en ny databasregel dvs, att det går att sätta upp samtidighetskrav dvs. att en person X som dör i Y så skall X och Y funnits vid samma tidpunkt.

Här vore det av intressant att ha en dialog med olika aktörer vilken data modell som kommer att finnas och hur exempelvis en församling kommer att moduleras. Jag har hört olika rykten om det kommer att finnas stöd i TORA så att man kan följa hur olika församlingar förändras över tiden och när dom skapas, avslutas, namnändras osv....

I Wikidata kör vi nu ett projekt där vi städar Svenska församlingar så det vore nyttigt att prata ihop oss vad som finns om en församling. På sikt ser jag att dessa databas regler kommer även att fungera mot att man jämför data i Wikidata med extern källa....
Skapa ytor för att hantera ändringar över flera system

Jag tror att ett system som Riksarkivet TORA som har en uttalad målbild att knyta ihop olika aktörer måste även ha tydliga processer och verktyg för att jobba med ärenden som berör flera system

Tittar vi på ett annat större projekt Kungliga Bibliotekets LIBRIS XL är det idag en halv katastrof att förstå vart dom är på väg se senaste LIBRIS roadmap... och användarnas frustration länk. Kan vi inte förstå vad systemet skall leverera och när, hur skall vi kunna koppla ihop oss med dom på ett bra sätt? finns en fara att Tora möter samma förväntningar från användarna.... 
 1. Problem jag ser i LIBRIS är att inga ärendenummer skapas och användarna har halv panik(länk). Min känsla är att det som saknas är grundläggande saker som
   
  1. Tydlig prioriterad backlog med
    
   1. Epic, User stories,,,tasks
     
    1. Enkelt kunna följa ärenden
      
    2. Förstå vad som prioriteras och när det skall levereras dvs, saker och tidsuppskattas med ex. story points och utvecklingsgruppens hastighet uppskattas (länk velocity)
      
  2. Brist på kunskap hos dom som svarar i diskussions grupperna stör mig...

   Ställer jag en fråga om hur skapar jag en federated sökning så förväntar jag mig ett tydligt svar från ett system som sedan 2009 arbetat med att de skall leverera länkad data. Jag gissar att någon vet något men kommunikationen i diskussionsgruppen förs av "fel person". Skall vi koppla in Litteraturbanken med böcker så vore det mycket enklare om vi fick en sådan koppling eller vet att den kommer aldrig....

   Exempel
    
   1. Plan med VIAF och LIBRIS-URI frågat 2018 jun 10
     
    1. Svar: vi har fullt upp

     Rätt svar borde vara att tydligt förklara vad jag kan förvänta mig och hur jag ger feedback:

     Vi har en EPIC xxxx om detta som inte ligger prioriterad i backloggen du kan följa ärendet här..... har du kommentarer eller mer information så kommentera gärna
      
   2. Task: T200067 Hur kopplar vi oss mot LIBRIS via Federated sökning frågat 2018 jun
     
    1. Svar: 2018 september Vi håller med om att det skulle vara mycket bra om vi fick upp en SPARQL endpoint även för nya Libris. Vi har en dessvärre en välfylld backlog att arbeta med så det finns ingen prioritering eller tidsplan för detta ännu.
      
    2. Rätt svar så jag kan planera vilka lösningar jag kan göra borde vara:
     Gamla endpointen fungerar ej och kommer inte att repareras. Att sätta upp en endpoint mot LIBRIS XL finns i backloggen med ID xxxx men är inte prioriterad. Lägg gärna i en kommentar på xxxx vad ni vill göra så att vi får bättre underlag för prioritering....

     Tanken är att vi startar nästa Sprint vecka 41 och vad som skall ingå i den är inte prioriterat ännu.... därefter kör vi sprintar var 3 vecka med kontinuerliga leveranser i produktion länk

    Bra film hur tydlig produktägarskap bedrivs från CRISP Henrik Kniberg

       FAIR Data Principles - Wikidata vill koppla ihop sig och ha kvalitet 

       Stora utmaningar finns i att ha en öppen fri plattform. Viktigt är bland annat att hitta trovärdiga källor att koppla sig till och validera datat mot.

       Ett sätt är FAIR Data Principles se presentation 2017 oktober om hur Wikidata följer detta länk

       Den målbild jag har är att Wikidata kommer att sätta upp regler och ha avvikelse rapportering om fakta i Wikidata avviker mot det som finns hos extern trovärdig källa...... viktigt är då att externa källor är enkla att koppla sig mot dvs. FAIR Data Principles.....
       Mer om Riksarkivets TORA projekt - Wikipedia

       1. Projektyta som jag skapat för att hålla reda på massa olika aktiviteter där TORA är en wmse-riksarkivet-tora
         
       2. Video
        • in English when the project leader Olof Karswall presents the project at 23min
        • in Swedish when the project present by Clas Tolling link
       3. Dokument
        • English tora-english
        • Swedish tora
        • presentation 2017-10-17
        • About Using linked data principles, the TORA cloud service publishes open research data from the Swedish National Archives (Medieval Sweden, DMS), the Institute for Language and Folklore (Place-Names of Sweden, SO), the National Library of Sweden (Suecia) and the Database of manors in Sweden.

    Använda Wikidata som en hub se om verktyget tools.wmflabs.org/hub/ och blog

    Wikidata har som mål att vara maskinläsbart dvs. det skall vara enkelt att bygga verktyg. Ett verktyg är att använda Wikidata som en HUB vilket jag testar nu hos Family Search se task ????? dvs. dom har i sin Wikipedia artikel NAD numret och då kan vi "studsa" på WIkidata och komma till SVAR, Open Street Map, ämta bild på kyrkan etc...

    Samma sak men med exempel på hur TORA id kan användas och koppla sig till  


     1. se tweet exempel TORA ID 12350 Bebyggelseenhet: Nor som finns kopplat på Wikidata Q7049917
       
      1. Koppla till Wikipedia
       https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350
       1. TORA objekt i Wikidata som har engelsk Wikipedia artikel kopplad länk = 111 artiklar
         
       2. Alla språk etc. länk
        1. Bubble chart som visar antal artiklar i alla +120 språken länk
          
       3. TORA objekt som finns kopplad till svensk artikel men inte finns på svenska Wikipedia länk
         
       4. Koppla till svenska Wikipedia
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?lang=sv
         
        1. TORA objekt i Wikidata som har svensk Wikipedia artikel kopplad länk
          
       5. Wikicommons har bilder
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?lang=commons
         
        1. TORA Objekt i Wikidata som har bild kategori kopplad länk
          
       6. Kultarvsdata P1260 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?property=P1260
         
       7. Facebook P2013 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?property=P2013
         
       8. Instagram konto P2003 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?property=P2003
         
       9. Instsgram platsangivelse P4173 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?property=P4173
         
       10. P625 är koordinat som har vidare koppling Open Street Map ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?property=P625
         
       11. Bild P18
        1. TORA objekt med bild P18 i Wikidata länk
        2. TORA objekt med natt/skymningsbild P3451 länk
          
       12. Panorama bild P4291 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12350?property=P4291
        1. TORA objekt med bild i P4291 länk
          
       13. Bild inuti P5775 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12431?property=P5775
         
        1. TORA objekt med P5775 länk
          
       14. Översiktskarta P242 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12431?property=P242
         
        1. TORA objekt med P242 länk
          
       15. Getty Thesaurus of Geographic Names P1667 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12389?property=P1667
         
        1. TORA objekt i Wikidata med Getty Thesaurus koppling länk
          
       16. Encyclopedia Brittanica P1417
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12374?property=P1417
         
        1. TORA objekt i Wikidata med P1417 länk
          
       17. Svenska NE P3222
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12374?property=P3222
         
        1. TORA objekt i Wikidata med koppling NE P3222 länk
          
       18. Auktoritetsid för Tjeckiska nationalbibliotektet P691
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12374?property=P691
         
        1. TORA objekt 12374 Skokloster pekar i Wikidata Q1891413 med P691 till länk = kn20131209006
          
       19. Atheneum museum ID P4146
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4820:12374?property=P4146
         
        1. TORA objekt i WIkidata med koppling P4146
        2. Import tool mix and Match catalog/516
           
      2. På samma sätt kan TORA nås från externa sidor som är kopplade till Wikidata
        
       1. http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000012782

        är i Wikidata P1260 tyvärr lite klantigt implementerad ==>
        argument raa/bbr/21300000012782

        ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P1260:raa/bbr/21300000012782?property=P4820

        dvs. P4820 är TORA
         
       2. https://www.instagram.com/explore/locations/668005320017388/

        är Instagram location ID 668005320017388 som är Wikidata Property P4173 ==>
        https://tools.wmflabs.org/hub/P4173:668005320017388?property=P4820
         
      3. Bra verktyg att hitta TORA objektet i Wikidata

       https://www.wikidata.org/wiki/Special:Search?search=haswbstatement%3AP4820%3D1361&fulltext=Search+for+%271361%27&fulltext=Search söker reda på TORA id 1361
      4. Hur man själv gratis kan sätta upp sin egen Wikidata tweet till presentation från OCLC
                
      5. Sökfråga vilka externa egenskaper finns kopplade på de TORA objekt som finns i Wikidata länk

       Fråga vilka andra properties finns på dom få objekt vi satt TORA på
       länk

     Inga kommentarer:

     Skicka en kommentar