lördag 24 mars 2018

Wikidata en mötesplats för SBL SKBL LIBRIS VIAF


Vad vi ser nedan är statistik från Wikidata på några Svenska databaser som har kopplats ihop av frivilliga krafter... drivkraften är en tro på bättre datakvalitet mha. länkad data och den semantiska web:en .... att komma bort från klippa och klistra utan istället kunna använda datorer till att kvalitetssäkra fakta med samma som relationer. Där tillgången till elektroniska primärkällor kopplas in i detta ekosystem för att skapa trovärdighet och transparens för läsaren....

Grunden i detta är Wikidata och nästa steg är förhoppningsvis att koppla in WikiCite (video Berlin==> att bibliografiskt information hanteras strukturerat/mätbart

Vän av ordning ställer då frågor vad är rimliga krav att ställa 2018 på nedanstående aktörer?
  1. Arbetas det optimalt idag?
  2. Allt jobb som SBL gjort under 100 år med att leta i primärkällor återanvänds det av LIBRIS SKBL.....
  3. Vem driver detta med FAIR-principles och datakvalite hos respektive aktör? 
    1. Idag är det Webscraping och ladda upp i verktyg som Mix-n-Match för att koppla ihop aktörerna till Wikidata..... vilket känns tidigt 90-tal 
    2. Kommer KB att följa upp detta i deras nya uppdrag att jobba i riktning FAIR-principles se LIBRIS blog..... min känsla är att aktörerna själva inte förstår möjligheterna utan jobbar på med modell "klipp och klistra" rätta mig gärna om jag har fel ....  Exempel SKBLA status check how many of connected persons has VIAF LIBRIS....

SKBL  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon P4963  publiserad 2018
SBL Svenskt biografiskt lexikon P3217publiserad 1918
Levande musikarv P4607 publiserad 2017?
National museum Sweden P2538
SPA Svenskt Porträttarkiv P4819 publiserad 2018
Musikverket P4357 publiserad 201?

Person in Swedish Film Database P2168Riksdagens person-id P1214Se även:


Sweden related properties

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar