torsdag 22 mars 2018

Fel i Wikidata för Nationalmuseumets ID P2538

Efter diskussion på Wikipedia har Anv Larske skapat en lista med ID med problem länk

Uppdatering SVAR Ulf Bodin Jag har konverterat data från NatMus databas till KulturNav. Felaktiga länkar tillbaka till museisystemet kan bero på att det varit dubbletter i databasen som konverterats och dessa sedan rensats bort hos NatMus men ligger kvar i KulturNav. I exemplet [1] så ligger det en sameAs-länka mellan dubbletterna. http://kulturnav.org/d80c0db9-4342-4003-a163-4c9d1bb30f7a borde därmed sättas som deprecated (arkiverad i KulturNav) och detta löses av Karin G eller någon annan i redaktionen på NatMus.--Se också

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar