torsdag 24 augusti 2017

Fundering Svenskt Biografiskt lexikon

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet


Status idag kring Svenskt Biografiskt lexikon SBL


 1. Finns i fysisk form ca. 33 band?!?! som givits ut sedan 1917 A-Svedelid
  1. Enormt hög kvalite på informationen. SBL räknas som ett referensverk som alla forskare bör kontrollera med..,
 2. Finns på internet en WEB och en App
  1. Sök funktion på namn, en enklare utökad sökning plus en fritextsöknings variant 
  2. Författare står i text ej länkat och utan VIAF eller annan identifierare
  3. Yrken är länkade 
  4. Vissa relationer barn fader finns men sällan omvänt dvs. enormt svårt att skapa sig en bild av relationerna
  5. Enormt mycket med förkortningar som för en icke domain specialist är enormt svårlästa. Om jag förstår rätt så har man i princip samma struktur som 1917
  6. Det finns persistenta identifierare för person - visa sidor beskriver även en familj/släkt


Vad saknas?


 1. En vision vilken roll vill SBL och Riksarkivet ha i det informationslandskap som finns? Vill SBL synas eller är det Wikipedia och Google som skall ha "monopol" på all online informationen och SBL finns i 40 band som "sover gott" i en bokhylla i Arninge?
 2. Ett API att komma åt data
 3. En tanke hur SBL rent semantisk skall beskrivas. Vilka relationer finns, vilka egenskaper?
 4. En precision eller åtminstone tydlighet
  1. Årtal saknar kalender som året angivits i
  2. Osäkerhet beskrivs i termer troligen vore mer semantiskt korrekt att ha maskinläsbara fält som anger precision
 5. SBL är idag en "SILO" utan kopplingar till exempelvis VIAF vare sig för de personer som beskrivs eller författare. Varför?
  1. En start har gjorts av undertecknad att
    
   1. Skapade ett property SBL i Wikidata
   2. Kopplat ett antal artiklar i Wikipedia/Wikidata => SBL länk
  2. En författare som Olle Franzen har skrivit mer än 179 artiklar men det är smått omöjligt att identifiera vem denna person är... det vi idag (2017-aug) tror är att det inte är samma person som wikipedia svenska Olle Franzén är det ok? är det trovärdigt? funkade kanske 1917 men 2017 då alla vet vad fake news är....
   1. Diskussion Wikipedia om detta
   2. Fråga SBL Facebook


Sökning på externa bibliografiska identifierare som också finns på SBL kopplade artiklar i Wikidata. 2017 aug 27 +4000 artiklar kopplade mellan SBL och Wikidata

onsdag 23 augusti 2017

SBL Id - > Wikidata

Redirect SBL Id -> Wikidata

SBL ID 7103 Nils E Personne

==>

https://tools.wmflabs.org/sqid/#/view?find=P3217:7103Idea create dynamic Playlist in Spotify from SPARQL search in WIkidata

WIkipedia has a data layer in which you have a Spotify artist ID as a property

Example:
 1. Wikipedia article Ivar_Hallströmhas
 2. Wikidata item Q1675681 that has a Spotify ID #P1902 = 1EfDIBT2ky5Tw2ZdwS1Lze
As Wikidata has a Query language I can query all items that are published in Swedish Biographical Lexikon and display them on a timeline with a link to Spotify
Now I would like to create a program that search all people in WIkidata for xxxx and then create a playlist with songs related to that

* Spotify artists on a cemetery

måndag 14 augusti 2017

Brainstorming: Geocoding related User Stories

DRAFT  

The is a first try to write down User stories related to Geocoding of articles in Wikipedia/Wikidata - please contribute. Twitter Salgo60

Status today


 1. A Wikipedia article can have coordinates 
  1. e.g. using template coord
   1. coord kan be inline or title and have a name
 2. In Wikidata we have Property P625 coordinate location
  1. Can be added on a Wikidata object
  2. As a qualifier on a Property e.g. Grave has location..... Q23810#P119
 3. Technical 
  1. we have one primary coordinate and more secondary coordinates ==>
   1. What is the primary coordinate of a dead person?
    1. Current location = grave?
    2. Birth location
    3. Museum about the person?

User Cases 

ROLE Tourist

i.e. people out travelling with less knowledge of the area and would like to learn more

As a tourist visiting ......

As a tourist driving on E4 passing a cemetery with 1500 geocoded graves I would like

As a tourist walking around in the city I would like to see....


Issues: Today we have 1500 graves geocoded at Northern Cemetery in Swedish Wikipedia should we get 1500 alerts when you pass by this cemetery

Northern Cemetery has 1200 geocodes in sv:Wikipedia
Some as primary coordinates and some as secondary coordinates

  

ROLE Visitor to museum

A person that has visited a museum i.e. is a "more interested" tourist. Interesting in a specific area ==> expressed that he/she is interested in learning more and find new places/museums/objects related to this museum outside the museum

As a visitor to a special Museum Hamn I would like to see all places related to this Museum and learn more

 1. Memorials
 2. Places related to this museum
 3. Signs in the landscape of the troops moving/attacking
 4. People famous that have a statue/street or something
 5. Other museums with material related to this museum
  1. ex. a flag from the battle.....

  

ROLE interested Art Museums vistor

Art museum visitor is same as ROLE Visitor to museum with the addition
 1. interested to learn more about a genre
  1. find other painters in the genre
  2. find other painters that influenced the painter of interest
  3. find other museums with paintings from those people
 2. visiting the location of were the painting was created
  1. get a "beep" when passing a location that was on a painting you liked

ROLE cemetery visitor

 1. Find a specific grave
 2. Find graves from most famous people
 3. Find graves that are special
 4. Learn more of the graves standing next to your current location
 5. Get other media like Spotify, Youtube
söndag 13 augusti 2017

How to WeRelate and WikidataSemantic web 
Doing this linking with Wikidata is part of something called the semantic web or Web 3.0.
Below some good videos explaining the concept

fredag 11 augusti 2017

WeRelate Wikidata property P4159In Wikidata a Property P4159 has been created to store the WeRelate ID ==>

Profile Person:Elisabeth Albertine of Anhalt-Bernburg (1) will be stored in Wikidata Q3723201#P4159
Reports et al


Upload WeRelate

  • Tool to use to upload https://tools.wmflabs.org/quickstatements/
  • Video how to upload using QuickStatement
   • Example loadfile for P4159 WeRelate - OBS tab is the delimer see video

    Q5507030 P4159 "Sarah_Lincoln_(20)"
    Q5507350 P4159 "Thomas_Lincoln_(37)"
    Q23 P4159 "George_Washington_(6)"
    Q11806 P4159 "John_Adams_(29)"
    Q212963 P4159 "Samuel_Adams_(87)"
    Q710057 P4159 "Josiah_Bartlett_(2)"
    Q647979 P4159 "Carter_Braxton_(1)"


QueriesVideo how to upload using Quickstatement


Using Wikidata to Add more reliable sources to Wereleate

Swedish National Archives has a department that creates a biographical dictionary (SBL) ==> full time professionals see link.

SBL has in Wikidata property P3217.  Every article in SBL has an unique ID e.g. Alfred Nobel has 8143 ==> that in Wikidata this value is added to Q23810 P3217


  • Status 12 aug 2017 is +3900 articles in SBL connected to an article in Wikidata see map


Map of Birth, Death and Grave location of People in Wikipedia with also an Article in SBL
Click upper left to filter n century
As WeRelate now has Property P4159 we can create a list of all Profiles in WeRelate that also is described in SBL

What has been done in WeRelate

As WeRelate now have a Property in Wikidata it would be possible to populate WeRelate templates like SBL sources from Wikidata

Other possibilities

 1. Pictures are stored in P18 that should be an illustration of the object
 2. Grave pictures are stored in P1442
  1. all pictures are in WikiCommon and can be used
 3. Finnish Bibliographies Kansallisbiografia has property P2180
 4. Rodovid is an Ukrainan genealogy Wiki using MediaWiki 1.9.3 they have Property P1185 and has most research in that part of the world see my blog and search displayed on a map
 5. kaiserhof.geschichte.lmu.de property P1818 is a personnel database of the Courtiers of the Austrian Habsburg Dynasty in the 16th and 17th centuries - the following profiles in WeRelate is connected with a record in this database when we search in Wikidata  


See also:
* Discussion at WeRelate watercooler