torsdag 16 november 2017

Slovenia

Example what is in Wikidata that could be used in WikiTree for making categories with good infoboxes and good structures.... all pictures are from Wikicommon and are CC0 = "no copyright reserved" 
See also:

Below query


#defaultView:Map
SELECT ?item ?itemLabel  ?itemDescription ?img ?map ?start ?location ?admLabel ?capital ?short(?admLabel as ?layer) ?Geoname WHERE {
  ?item wdt:P31 wd:Q328584.
  OPTIONAL {?item wdt:P625 ?location}
  OPTIONAL {?item wdt:P131 ?adm}
  OPTIONAL {?item wdt:P18 ?img}
  OPTIONAL {?item wdt:P242 ?map}
  OPTIONAL {?item wdt:P571 ?start}
  OPTIONAL {?item wdt:P1813 ?short}
  OPTIONAL {?item wdt:P36 ?capital}
  OPTIONAL {?item wdt:P1566 ?geonameID}
  BIND(URI(CONCAT("http://www.geonames.org/",?geonameID)) AS ?Geoname)

  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "sl","en","de","es" . 
  }
  
}
order by ?itemLabel

Map
Image grid showing overview maps and pictures from the area

Pictures in Wikicommon are CC0 = "no copyright reserved" 


Just overview maps from Wikicommon that can be copied and used....

Pictures in Wikicommon are CC0 = "no copyright reserved" Wikidata and OSM - Linked data - same as Wikidata....

Open Street map has a tag for Wikidata ==> If we have the wikidata object its easy find the node/relation in OSM. Borders are in OSM implemented as relations....

 • Q507051 is Občina Kranjska Gora
 • A search can be done see link to find the object in OSM with Wikidata tag using Overpass and the query language

  [out:json][timeout:25];
  (
    node["wikidata"="Q507051"];
    way["wikidata"="Q507051"];
    relation["wikidata"="Q507051"];
  );
  out body;
  >;
  out skel qt;


  ==> we get OSM relation 1675593 ==> link https://www.openstreetmap.org/relation/1675593 
See also

How to extract data to a spreadsheet


wd:Q852446 United States


 • wd:Q852446 administrative territorial entity of the United States
  • List 

Images for counties

Pictures in Wikicommon are CC0 = "no copyright reserved" 

http://tinyurl.com/y7de2tx6
Just locator maps

Pictures in Wikicommon are CC0 = "no copyright reserved" 

France

Arrondissement - 448Cantone de France - 5535Communes of France - 38476

Video time

måndag 13 november 2017

referenser i Wikidata och Döboken

Exempel på hur man kan referera i Wikidata till Svensk Dödbok Q10686079dvs. Wikidata Q3109655#P569

 1. Property P569 födelsedatum
  1. Har 3 referenser 
   1. data.bnf.fr
   2. SBL från Riksarkivet
   3. Sveriges Dödbok som anges med
    1. P248 Anges i
     1. Värde Q10686079 Sveriges Dödbok
    2. Datum vi kollade Property:P813 
     1. 13 nov 2017
    3. Omnämd som Property 1810 
     1. innehåller nyckel och namn på Döskivan söndag 12 november 2017

P2168 Svensk Filmdatabas

* alla med P2168 = +51000

Verkar vara som web:en byggts om
Övrigt

Hitta Wikidata/Wikipedia artikel utifrån ID i Filmdatasen

För att hitta Wikidata objektet för person med ID 60950 i Svensk Filmdatabas kan man fråga på property P2168 ==>

 ==> Svensk Wikipedia Wolfgang_Amadeus_Mozart

Wikidata har +4000 externa identifierare ==>

Går att ställa frågor med frågespråket SPARQL på många olika sätt

Se även hur MOMA i New York kopplar till Wikidata på sin WEB

måndag 6 november 2017

Wikidata People in SBL with occupation music and no Spotify ID

select distinct  ?Spotify ?person ?death ?personLabel  ?personDescription

   { ?person wdt:P3217 ?SBLID .}
   { ?person wdt:P570 ?death .}
   minus  { ?person wdt:P1902 ?SpotifyID .}
   {?person wdt:P106/wdt:P279* wd:Q639669}
   BIND (URI(CONCAT("https://open.spotify.com/artist/",?SpotifyID)) AS ?Spotify)
   SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "sv","en"}
 }
Order by Desc(?death)

link

lördag 4 november 2017

Wikidata checks gender diversity

Question: Why is there a big difference between Sweden and Finland in the number women documented at SBL vs. Kansallisbiografia?

Below external identifiers in Wikidata and gender diversityFeels like Wikidata can be a way to "benchmark" gender diversity between external source e.g. 


P3222 Nationalencyklopedin Online - Ratio: 11%

Male: 11724 - Female: 1576P3217 Swedish National Archive SBL - Ratio: 6 %

Male: 6901 - Female: 508P2538 Nationalmuseum Sweden artist - Ratio: 10 %

Male: 4088 - Female: 460
P2180 Finnish Kansallisbiografia - Ratio: 14,5 %

Male: 4270 - Female: 735
P4357 Swedish Musikverket - Ratio: 50 %

Male: 792 - Female: 801P3360 Nobel Prize People Nomination - Ratio: 5 %

Male: 3102 - Female: 147P1138 Nobel prize ID - Ratio: 10 %

Male: 4141 - Female: 463
Next step ?

I can see as Wikidata gets more information we can start measure
 1. How well museums document minorites
 2. Minority languages
 3. People working in the whole country and not just people in e.g. the capital of Stockholm
 4. Start create maps like below but for how well they support diversity

onsdag 1 november 2017

Haplogroups in Wikidata

This weekend we had a great event in Berlin Wikidata 5 years plus 2 new properties were created
Lesson learned is that 
Some questions challenges


 1. How to do this useable?
 2. What level of the Haplogroup should be tracked in Wikidata
 3. Can Wikidata be the stable object that can track differences in haplogroups between different vendors etc... 


Example of how a record in Wikidata can be defined

Edvard IV av England
https://www.wikidata.org/wiki/Q160341#P4426Below Edvard IV with references to studies.... best would be if we could have referencies to test results.....
  

List instances of mitochondrial DNA haplogroup Q42262065 or any of the classes in its subclass tree today in WikidataList instances of Y-DNA Haplogroups Q42262353 or any of the classes in its subclass tree
 • Number of people in Wikidata is today 3,5 million link

graves.wiki

Nice application to view graves in Wikidata on a map


fredag 27 oktober 2017

Musikverket P4357

Ny medlem som External ref i Wikidata P4357

Auktoritetsdata
Fördelning män/kvinnor

Geo Mallar


 1. Template Geo Group (swedish Mall:GeoLänk) used on
  1. Extraherar ut koordinater från en sida
 2. Geo KML used on
  1. Visar KML filer som lagras i Wikipedia
Example KML from sv.wikipedia.org/wiki/Avesta, data used is Wikipedia:KML/Avesta
Koppla WIkidata till Porträttarkivet exempel Carl Anton August Ridderstad 1. Vi behöver en persistent identfierare
  1. jämför SBL Carl von Linné https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=10735
  2. där den unika persoistenta identifieraren är 10735
  3. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=&1
   är format för URL
 2. Jag kan skriva ihop en ansökan see https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Property_proposal/SBL
  1. Sedan blir det en diskussion men kan inte se några problem
 3. Exempel Carl Anton August Ridderstad

  1. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Anton_Ridderstad
   har 
  2. Wikidata Q6071603
   1. I Wikidata på honom Q6071603#P3389 har han även en extern identifierare P3389 som är Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och han har där Identifierare 1073 som går till http://www.vitterhetsakad.se/ledamoter/matrikel/1073
  3. Fattar jag rätt så är Carl Anton August Ridderstad i Porträttarkivet rDt0O7QUKNAAAAAAAAAAAQ

   ==> URL http://spa.dnagen.se/endpoint/getfile.php?id=id:rDt0O7QUKNAAAAAAAAAAAQ

   då när vi fått en Property så läggs rDt0O7QUKNAAAAAAAAAAAQ in i detta fält....


  4. Om vi kopplar ihop Wikidata Q6071603 med Porträttarkivet är det enormt enkelt att du även kopplar Porträttarkivet till Wikipedia enklast görs det via Qnumret och språk dvs. svWiki

   https://www.wikidata.org/wiki/Special:GoToLinkedPage?site=svwiki&itemid=Q6071603
   1. Denna modell har museet MOMA i New York gjort se länk
 4. Ladda in data
  1. Det finns ett bra verktyg jag har använt som heter Mix-and-Match som automat matchar om det går se katalog 528 för SBL
  2. Det som behövs är en fil med 
   1. ID
   2. Namn (helst fullständigt i Wiki artikel har Herr Ridderstad Carl Anton August Ridderstad i Wikidata Q6071603 har vi  Anton  Ridderstad )
   3. Född
   4. Död
   5. ?!?!?! kan kolla ikväll med han som skrivit det vad som är optimalt
Annan trevlig bi effekt är att du får VIAF och svenska LIBRIS nummer på personerna.... 

måndag 9 oktober 2017

WikiShootMe with Graveslocation

https://t.co/aqq1rMzeph

 • ?q wdt:P119 wd:Q252312; p:P119 [  pq:P625 ?location ]&worldwide=1
  • ?q wdt:P119 wd:Q252312
   • Northern Cemetery
  • p:P119 [  pq:P625 ?location ]
   • Location set from P625
 • #lat=59.34236856980621&lng=18.047962188720707
  • Northern Cemetery
 • &zoom=13
 • &layers=wikidata_image,wikidata_no_image


lördag 2 september 2017

Svenskt biografiskt lexikon SBL - Wikidata -Wikipedia

Nu passeras 6000 kopplingar Wikidata till Svenskt biografiskt lexikon. Jag ser nya möjligheter/utmaningar att göra det fantastiska material som finns i SBL tillgängligt


 • Några andra som är intresserade att vara med på denna "resa"?
 • Exempel på myndighet/instutition som tagit steget är Livrustkammaren LSH C C CTabell från aracy.org
Fact sheets: your guide to building collaborative capacity

Hur kan SBL röra sig i riktning "High Reward" i tabellen ovan

 1. Kopplingar SBL -> Wikidata/WIkipedia jmf MoMA

 2. Att alla personer/författare i SBL har ett SELIBR nummer
  Att SBL blir en referenspunkt för dessa profiler dvs. Wikidata/Wikipedia kollar kontinuerligt sin kvalitet mot SBL data att fler personer utanför Universitetsvärlden ser SBL som en källa man besöker
 3. Att SBL funderar över sin semantiska struktur dvs.
  1. att personer och släkter skiljs åt
  2. att personer som idag ingår i en släkt identifieras idag bara med ett namn vilket inte känns 2017 utan VIAF, SELIBR, Wikidata - Qnummer vore mer
  3. att data som redovisas i SBL anpassas till maskinläsbarhet
   1. att vilken kalender som används för  ett datum anges
   2. att osäkerhet hanteras på ett mer korrekt maskinläsbart sett inte bara text troligen - osäkerhet finns.... och bör dokumenteras...
   3. ....
Video som visar kopplingarna idag mellan SBL och Wikidata  och möjligheter med VIAF för person i artikel och författare


Mer info


Tweet för att få igång en dialog


Semantisk web är ett paradigmskifte som skapar nya möjligheter och nya utmaningar och ställer krav på nya sätt att jobba ihop. Vem är auktoritet? Vem har störst synbarhet? Vem är en bra plats att länka sig till? Hur görs det tydligt för läsaren vilken kvalitet som finns i den publiserade informationen?

Frågor utan svar just nu
 1. Hur skall det nya "Eko landskapet" se ut för SBL - Riksarkivet? Är det band 35,36,37 som är fokus eller vill man något mer
 2. Är det ok att x antal miljoner "pumpas" in i SBL varje år ==>100 år säkert en kvarts miljard i dagens penningvärden och att man efter hundra år knappt dokumenterat en kvinna med efternamn som börjar på A. Jmf antal kvinnor som dokumenterats i SBL med finska motsvarigheten Kansallisbiografia. SBL har ung. 6% kvinnor
   
 3. Hur positionerar SBL Riksarkivet sig själva? Ett nytt band på biblioteket i Arninge eller blir man en utmanare till Wikipedia och Google som en aktör
   
 4. Finns semantisk web med som begrepp i det fantastiska material som skapats och skapas? Om ja vilka tjänster och förändringar ser man
   
 5. Idag saknas grundläggande identiteter på många SBL artiklar och dess författare (finns mer än 2000 unika författarnamn i SBL). Borde det inte finnas en ambition att alla dessa identifieras och har VIAF/SELIBR nummer
   
 6. Hur hanteras osäkerhet? min känsla är att Wikidata hanterar det bra medans Wikipedia inte har ett bra sätt....
  1. Exempel författaren i SBL Olle Franzén har skrivit mer än 170 artiklar men vem är han
    
   1. I veckan hade jag en dialog med Libris och vi fick ett SELIBR nummer för dom artiklar som skrivits och som handlar om Læstadius och kan antas vara författade Olle Franzén skolledare SELIBR: 404485

   2. Vi var igår förbi Marieberg och fotograferade Författar registren i SBL och där kan man se att det finns 2 rader där författaren har samma namn och samma titel men redaktionen på SBL valt att lägga dom på 2 olika rader dvs. jag tolkar det som vi har 2 olika författare med samma namn och samma titel professor... ingen enkel uppgift men inte omöjlig om ambitionen finns och alla intressenter sammarbetar... 

torsdag 24 augusti 2017

Fundering Svenskt Biografiskt lexikon

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet


Status idag kring Svenskt Biografiskt lexikon SBL


 1. Finns i fysisk form ca. 33 band?!?! som givits ut sedan 1917 A-Svedelid
  1. Enormt hög kvalite på informationen. SBL räknas som ett referensverk som alla forskare bör kontrollera med..,
 2. Finns på internet en WEB och en App
  1. Sök funktion på namn, en enklare utökad sökning plus en fritextsöknings variant 
  2. Författare står i text ej länkat och utan VIAF eller annan identifierare
  3. Yrken är länkade 
  4. Vissa relationer barn fader finns men sällan omvänt dvs. enormt svårt att skapa sig en bild av relationerna
  5. Enormt mycket med förkortningar som för en icke domain specialist är enormt svårlästa. Om jag förstår rätt så har man i princip samma struktur som 1917
  6. Det finns persistenta identifierare för person - visa sidor beskriver även en familj/släkt


Vad saknas?


 1. En vision vilken roll vill SBL och Riksarkivet ha i det informationslandskap som finns? Vill SBL synas eller är det Wikipedia och Google som skall ha "monopol" på all online informationen och SBL finns i 40 band som "sover gott" i en bokhylla i Arninge?
 2. Ett API att komma åt data
 3. En tanke hur SBL rent semantisk skall beskrivas. Vilka relationer finns, vilka egenskaper?
 4. En precision eller åtminstone tydlighet
  1. Årtal saknar kalender som året angivits i
  2. Osäkerhet beskrivs i termer troligen vore mer semantiskt korrekt att ha maskinläsbara fält som anger precision
 5. SBL är idag en "SILO" utan kopplingar till exempelvis VIAF vare sig för de personer som beskrivs eller författare. Varför?
  1. En start har gjorts av undertecknad att
    
   1. Skapade ett property SBL i Wikidata
   2. Kopplat ett antal artiklar i Wikipedia/Wikidata => SBL länk
  2. En författare som Olle Franzen har skrivit mer än 179 artiklar men det är smått omöjligt att identifiera vem denna person är... det vi idag (2017-aug) tror är att det inte är samma person som wikipedia svenska Olle Franzén är det ok? är det trovärdigt? funkade kanske 1917 men 2017 då alla vet vad fake news är....
   1. Diskussion Wikipedia om detta
   2. Fråga SBL Facebook


Sökning på externa bibliografiska identifierare som också finns på SBL kopplade artiklar i Wikidata. 2017 aug 27 +4000 artiklar kopplade mellan SBL och Wikidata

onsdag 23 augusti 2017

SBL Id - > Wikidata

Redirect SBL Id -> Wikidata

SBL ID 7103 Nils E Personne

==>

https://tools.wmflabs.org/sqid/#/view?find=P3217:7103Idea create dynamic Playlist in Spotify from SPARQL search in WIkidata

WIkipedia has a data layer in which you have a Spotify artist ID as a property

Example:
 1. Wikipedia article Ivar_Hallströmhas
 2. Wikidata item Q1675681 that has a Spotify ID #P1902 = 1EfDIBT2ky5Tw2ZdwS1Lze
As Wikidata has a Query language I can query all items that are published in Swedish Biographical Lexikon and display them on a timeline with a link to Spotify
Now I would like to create a program that search all people in WIkidata for xxxx and then create a playlist with songs related to that

måndag 14 augusti 2017

Brainstorming: Geocoding related User Stories

DRAFT  

The is a first try to write down User stories related to Geocoding of articles in Wikipedia/Wikidata - please contribute. Twitter Salgo60

Status today


 1. A Wikipedia article can have coordinates 
  1. e.g. using template coord
   1. coord kan be inline or title and have a name
 2. In Wikidata we have Property P625 coordinate location
  1. Can be added on a Wikidata object
  2. As a qualifier on a Property e.g. Grave has location..... Q23810#P119
 3. Technical 
  1. we have one primary coordinate and more secondary coordinates ==>
   1. What is the primary coordinate of a dead person?
    1. Current location = grave?
    2. Birth location
    3. Museum about the person?

User Cases 

ROLE Tourist

i.e. people out travelling with less knowledge of the area and would like to learn more

As a tourist visiting ......

As a tourist driving on E4 passing a cemetery with 1500 geocoded graves I would like

As a tourist walking around in the city I would like to see....


Issues: Today we have 1500 graves geocoded at Northern Cemetery in Swedish Wikipedia should we get 1500 alerts when you pass by this cemetery

Northern Cemetery has 1200 geocodes in sv:Wikipedia
Some as primary coordinates and some as secondary coordinates

  

ROLE Visitor to museum

A person that has visited a museum i.e. is a "more interested" tourist. Interesting in a specific area ==> expressed that he/she is interested in learning more and find new places/museums/objects related to this museum outside the museum

As a visitor to a special Museum Hamn I would like to see all places related to this Museum and learn more

 1. Memorials
 2. Places related to this museum
 3. Signs in the landscape of the troops moving/attacking
 4. People famous that have a statue/street or something
 5. Other museums with material related to this museum
  1. ex. a flag from the battle.....

  

ROLE interested Art Museums vistor

Art museum visitor is same as ROLE Visitor to museum with the addition
 1. interested to learn more about a genre
  1. find other painters in the genre
  2. find other painters that influenced the painter of interest
  3. find other museums with paintings from those people
 2. visiting the location of were the painting was created
  1. get a "beep" when passing a location that was on a painting you liked

ROLE cemetery visitor

 1. Find a specific grave
 2. Find graves from most famous people
 3. Find graves that are special
 4. Learn more of the graves standing next to your current location
 5. Get other media like Spotify, Youtube
söndag 13 augusti 2017

How to WeRelate and WikidataSemantic web 
Doing this linking with Wikidata is part of something called the semantic web or Web 3.0.
Below some good videos explaining the concept

fredag 11 augusti 2017

WeRelate Wikidata property P4159In Wikidata a Property P4159 has been created to store the WeRelate ID ==>

Profile Person:Elisabeth Albertine of Anhalt-Bernburg (1) will be stored in Wikidata Q3723201#P4159
Reports et al


Upload WeRelate

  • Tool to use to upload https://tools.wmflabs.org/quickstatements/
  • Video how to upload using QuickStatement
   • Example loadfile for P4159 WeRelate - OBS tab is the delimer see video

    Q5507030 P4159 "Sarah_Lincoln_(20)"
    Q5507350 P4159 "Thomas_Lincoln_(37)"
    Q23 P4159 "George_Washington_(6)"
    Q11806 P4159 "John_Adams_(29)"
    Q212963 P4159 "Samuel_Adams_(87)"
    Q710057 P4159 "Josiah_Bartlett_(2)"
    Q647979 P4159 "Carter_Braxton_(1)"


QueriesVideo how to upload using Quickstatement


Using Wikidata to Add more reliable sources to Wereleate

Swedish National Archives has a department that creates a biographical dictionary (SBL) ==> full time professionals see link.

SBL has in Wikidata property P3217.  Every article in SBL has an unique ID e.g. Alfred Nobel has 8143 ==> that in Wikidata this value is added to Q23810 P3217


  • Status 12 aug 2017 is +3900 articles in SBL connected to an article in Wikidata see map


Map of Birth, Death and Grave location of People in Wikipedia with also an Article in SBL
Click upper left to filter n century
As WeRelate now has Property P4159 we can create a list of all Profiles in WeRelate that also is described in SBL

What has been done in WeRelate

As WeRelate now have a Property in Wikidata it would be possible to populate WeRelate templates like SBL sources from Wikidata

Other possibilities

 1. Pictures are stored in P18 that should be an illustration of the object
 2. Grave pictures are stored in P1442
  1. all pictures are in WikiCommon and can be used
 3. Finnish Bibliographies Kansallisbiografia has property P2180
 4. Rodovid is an Ukrainan genealogy Wiki using MediaWiki 1.9.3 they have Property P1185 and has most research in that part of the world see my blog and search displayed on a map
 5. kaiserhof.geschichte.lmu.de property P1818 is a personnel database of the Courtiers of the Austrian Habsburg Dynasty in the 16th and 17th centuries - the following profiles in WeRelate is connected with a record in this database when we search in Wikidata  


See also:
* Discussion at WeRelate watercooler

onsdag 19 juli 2017

Timeline Wikitree before 1700


Query

Norra Krematoriet

Vi har några i svenskaGravar.se med Norra Krematoriet som inte finns med koordinat i HittaGraven

Special Länksökning

SBL länkar utan mall


Upload to Commons - Graves with no pictures on Q252312

App:  Upload to commons Android_App/Renewal

User case graves with no pictures see Talk

P1442 picture of grave

Normally a picture is Property:P18  ==> you have a Wikidata object with coordinates P625.

Graves has a less normalized implementation ==> you add the grave picture, plot information, coordinates of grave for every person in the grave.... see below a search for missing picture of Grave of people on a cemetery Q252312

OBS Wikidata query tool has problem visualize 2 dots with the same coordinates (all coordinates are displayed over each other  see e.g. wiki-map that has some "explode" support for items with the same coordinates) 

Graves with no gravepictures on Q252312  ==> SPARQL minus P1442Graves that has grave pictures P1442 on cemetery Q252312


A layered approach pictures/no pictures