måndag 27 november 2017

Artiklar i SBL

Antal språkversioner som finns per biografi


För språk där inte svenska artikel finns hur många finns på annat språk


Nära anhöriga till profil hur många finns

Hitta skillnad i Wikidata vs. SBL

Eftersom Wikidata tankats från Wikipedia och SBL -> mix and match -> Wikidata så har en del poster i Wikidata flera fördelse och dödsdatum ==> söka fram dom visar avvikelser

Hitta skillnad i Wikidata artiklar som heter den yngre men inte gör det i SBL

 Var en äldre variant att döpa artiklar till den äldre/den yngre borde kunna hämtas fram via sökning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar