måndag 23 juni 2014

Släktforskartur Österfärnebo - Sofia Olivia Lindners fotspår

Tanken var att lära mig mer om Kräbäck plus fira medsommar se everytrail och se även wikitree

Podcast 

Testar prata in vad jag gjort. Soundcloud inte optimalt då man måste köpa abonnemang, dom har dock en bra app. Alternativa ställen för podcast skall kollas upp alt. köpa abonnemang.  Länk till spåret hur vi åkte etc
  Österfärnebo kajak och släktforskning

  Video om huset Kräbäck Söderängsvägen 6
  N60.293575 E16.738666
  https://www.youtube.com/watch?v=5RSELLCZsqw  Historiska kartor hos Lantmäteriverket

  Gysingen J243-91-1 från 1837 dvs. innan huset på Söderängsvägen 6 flyttades


  Husförhörsböckerna etc.

  Jag använder även Google Docs att spåra ex. Sofia Olivia Linder och testar även Evidentia

  Inflyttningslängd Österfärnebo B:2 (1849-1888) Bild 76 / sid 138 (AID: v137341.b76.s138, NAD: SE/HLA/1010247)
  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  sid 137 År 1882
  35 20/10 21/11 Gossen August Janson , 1, Folkerna, Bro , 2.136


  Husförhörslängd 1876-1885
  Österfärnebo AI:22b (1876-1885) Bild 143 / sid 136 (AID: v137333.b143.s136, NAD: SE/HLA/1010247)
  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  Sid 136 Bro
  Dräng? August Jansson (18)64 5/4 Folkerna (Inflyttad) Folkerna (18)82 20/11 (nr)35, för mig admitterad, (Utflyttad) 2,135 (Bok 2 sidan 135) (18)84
  Troligen: för mig admitterad
  dvs får delta i nattvarden/konfimerad

  Bild från Arkiv Digital


  Transkribering:
  Sid 115 Kräbäck Soldaten No 97 August Jansson Wiberg 1864 5/4 Folkerna Inflyttad 2,136 (18)84


  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  Sid 437 Kräbäck
  1) Soldat No 97
  Aug(ust) Jansson Wiberg 1864 5/4 Folkärna Gift 1896 30/10 Utflyttad sida 439 1893
  H(ans hustru) Anna Stina Olsd(otter) 1853 28/9, Ö(ster) F(ärnebo) Gift 1896 30/10 , Inflyttad sid 463 1886, Utflyttad sida 439 1893
  Son August (utomäktenskaplig) 1885 10/1,  Ö(ster) F(ärnebo), Wiberg erkänner faderskapet, Utflyttad sida 439 1893
  Son Carl Johan 1887 27/7,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 439 1893
  Dotter Elin Kristina 1889 15/3,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 439 1893
  Son Gustav Teodor 1890 9/1,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 439 1893

  Österfärnebo AI:23b (1886-1895) Image 156 / page 439 (AID: v137335.b156.s439, NAD: SE/HLA/1010247)
  Bild från Arkiv Digital


  Sid 439 Kräbäck
  5) Soldat No 97
  Aug(ust) Jansson Wiberg 1864 5/4 Folkärna Gift 1896 30/10, Inflyttad sid 437 (18)93 Utflyttad sida 493 1893
  H(ans hustru) Anna Stina Olsd(otter) 1853 28/9, Ö(ster) F(ärnebo) Gift 1896 30/10 , Inflyttad sid 463 1886, Utflyttad sida 493 1893
  Son August (utomäktenskaplig) 1885 10/1,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 493 1893
  Son Carl Johan 1887 27/7,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 493 1893
  Dotter Elin Kristina 1889 15/3,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 493 1893
  Son Gustav Teodor 1890 9/1,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 493 1893
  Dotter Märta 1893 13/4 (död) 1895 30/1
  Dotter Maria Tvillingar? 
  1893 13/4

  Församlingsbok 1896-1905
  Österfärnebo AIIa:1b (1896-1905) Bild 1360 / sid 464 (AID: v137337.b1360.s464, NAD: SE/HLA/1010247)

  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  Sid 464 Kräbäck (under 1)
  1) August Wiberg Soldat No 97 1864 5/4 Folkerna Gift 1905 24/4 1896 30/10, G(amla) B(oken) Arbetsbetyg 5/4 1902 Utflyttad Folkärna 1906 7/7
  2) ? Anna Stina Olsd(otter) 1853 28/9, Ö(ster) F(ärnebo) Gift 1896 30/10 , Död 1904 25/2

  3) Son August (före äkten(skap)) 1885 10/1,  Ö(ster) F(ärnebo), Svea Livgarde 1904 26/12
  4) Son Karl Johan 1887 27/7,  Ö(ster) F(ärnebo), Dömd för stöld m.m. till 3 månader 5 dagar fängelse från d. 22/9 1904 - 24/1 1905
  5) Dotter Elin Kristina (odöpt((överstryket)) 1889 15/3,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 493 1893
  6) Son Gustav Teodor (odöpt((överstryket))1890 9/1,  Ö(ster) F(ärnebo), Utflyttad sida 493 1893
  7) Dotter Maria icke döpt Tvilling 1893 13/4
  8) Son August ( före äkt(enskap)) 1885 10/1 Ö(ster) F(ärnebo), Inflyttad Sthlm Kungl Svea Lifvgardet (19)04 19/10, Stad Umeå (19)05 8/2
  9) x) Hans Hustru Sofia Olivia Lindner, 1880 13/10 Wittinge, Gift 1905 24/4, Inflyttad Avesta 1905 14/5, b. N., Folkerna 1906 7/2
  10) Hennes o ä(kta) Dr. Walborg Linnea Wiktoria, 1901 2/2, Avesta, Utflyttad Avesta 1905 22/11
  11) S.(on) August Wiberg, F. Dragon, 1885 10/1, Ö.Fernebo, Inflyttad Umeå Stad, 1905 16/8, Uppsk 06 frik(allad)
  12) d. Gerda Virginia Viola, 1905 11/9

  Inflyttningslängden 1905

  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  In och Utflyttningslängden för Österfärnebo församling 1905 11) 14 maj sida 464, Sofia Olivia Lindner, Utfyttad Avesta, Ställe hvarthän: Kråbäck

  Kommentar: Troligen fel Valborg Linnea Lindner flyttade nog med enl. kyrkböckerna
   
  Utflyttningslängden 1905

  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  Utflyttningslängd 1905
  144) 23/11 264 Flickebarnet Valborg Linnea Viktoria. Kräbäck, Avesta, 1

  Församlingsbok 1906-1914
  Österfärnebo AIIa:2b (1906-1914) Bild 1670 / sid 462 (AID: v137339.b1670.s462, NAD: SE/HLA/1010247)

  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  Sid 462 Kräbäck (under 1)
  1) Karl Johan Wiberg,  Soldatson, 1887 27/7 Ö(ster) F(ärnebo), GB(gamla boken) 464, (19)06), dömd för stöld till 3 m(ånader) 5 d(agar) fängelse från den 29/9 1904-24/1 1905
  Utflyttad till By (19)06 28/11

  6) August Wiberg, Arbet(fd Dragon), (18)85 10/1, Ö(ster) F(ärnebo), GB 464 (19)06, upp?? fr v 09??, Utflyttad till Rasbo Uppsala län 1909 aug 2


  Död och begravningsbok 1885-1908
  Österfärnebo F:3 (1885-1908) Bild 69 (AID: v137357.b69, NAD: SE/HLA/1010247)

  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  1895 års dödsbok 
  34) jun 30 Jul 4 Märta?? Föräldrar Soldat August Wiberg och Hustru Anna Stina Olsdotter i Kräbäck, Skarlakansfeber

  Österfärnebo F:3 (1885-1908) Bild 120 (AID: v137357.b120, NAD: SE/HLA/1010247)
  Bild från Arkiv Digital

  Transkribering:
  1904 års dödsbok 
  9) feb 25 Mars 4 Olsdotter Anna Stina, Soldat August Wiberg ?? i Kräbäck, 50 (år) 4 (månader) 27 (dagar) Mjälte och Leversjukdom


  1882


  1885 
  Son August (utomäktenskaplig) föds 1885 10/1
  Märta dör 2 år gammal 1885 juni 30

  1886
  August Wiberg och Anna Stina Olsdotter gifter sig 1886 30/10
  Anna Stina Olsdotter flyttar till Kräbäck från sid 463 Bro med oäkta sonen August
  Österfärnebo AI:23b (1886-1895) Bild 180 / sid 463 (AID: v137335.b180.s463, NAD: SE/HLA/1010247)

  1887
  Son Carl Johan föds 1887 27/7

  1889

  Dotter Elin Kristina föds 1889 15/3

  1890
  Son Gustav Teodor föds 1890 9/1

  1893
  August Wiberg, Anna Stina Olsdotter, Son August, Carl Johan, Dotter Elin Kristina, Son Gustav Teodor flyttar till sid 439 där en familj verkar flytta ut ?"?!?! Är det Söderängsvägen 6?
  Tvillingar Märta och Maria föds 1893 13/4

  1895 Dotter Märta dör 1895 30/1 2 år gammal
   

  1902 
  August Wiberg arbetsbetyg 1902 apr 5

  1904
  Anna Stina Olsdotter dör 50 år gammal 1904 feb 25
  Bouppteckning Anna Stina FII:25 nr 110 Svar
  Sonen August flyttar in från Svea Livgarde 1904 okt 19
  Sonen August flyttar ut till Svea Livgarde 1904 dec 26
  Sonen Karl Johan född 1887 27/7 dömd för stöld till 3 mån 5 dygn fängelse 22/9 1904 - 24/1 1905

  1905 
  August Wiberg gifter sig med Sofia Olivia Lindner 1905 apr 24  
  Nr 4 i Avesta EI:5 (1895-1914) Image 580 / page 50 (AID: v129552.b580.s50, NAD: SE/ULA/10044)
  Sofia Olivia Lindner flyttar ut från Avesta 1905 apr 24

   
  Sofia Olivia Lindner flyttar in 1905 maj 14  med hennes o.ä. Valborg Linnea Viktoria född 1901 2/2

  Valborg Linnea Viktoria född 1901 2/2 flyttar ut 1905 nov 22 till Avesta 4 år gammal (Sofia Olivias föräldrar)

  1906 
  August Wiberg, Sofia Olivia Lindner, Elin Kristin Wiberg, Gustav Teodor, Maria, Gerda Virginia Viola flyttar till Folkärna 1906 7/7, Fors Bruk
  Folkärna BI:4 (1895-1915) Image 1190 / page 111 (AID: v129979.b1190.s111, NAD: SE/ULA/11247)
  Folkärna AIIa:1a (1900-1911) Image 2320 / page 218 (AID: v129971.b2320.s218, NAD: SE/ULA/11247)

  Karl Johan Wiberg Utflyttad till By 1906 28/11

  1909 
  August Wiberg (född 1885) flyttar till Rasbo 2 aug 1909

  Gå vidare

  • Efter att ha varit på midsommarfirande i Koversta så fick jag kontakt med Bertil Andersson som var uppvuxen i gula huset i Kräbäck och han har varit med att ta fram ett Kräbäck häfte jag köpt
   se rötter och föreningen för hembygdsvård Österfärnebo
  • Har fått kontakt med Agnetha Björk som är medlem i forskargruppen i Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo tel 0291-500 41, agneta.bjork@sandviken.se 
   "I vår förening har vi ett fotoarkiv där jag knackar dörr eller blir kontaktad av ägare till foton från socknen. Jag lånar dem och skannar in dem till vårt fotoarkiv och så skriver jag in namn på personerna på fotona i en Accessdatabas så det är lätt att söka fram när någon frågar. Om du vill kan jag kolla där vilka foton som finns på familjen Wiberg. Jag tycker mig minnas så här på direkten att det finns foton på döttrar i familjen och ett vigselfoto som jag inte minns vem det föreställer. I gengäld skulle jag kanske kunna få låna dina foton som härrör härifrån och skanna in till arkivet."

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar