måndag 17 mars 2014

Soldat 97 Kräbäck Österfärnebo August Wiberg 1884-

Byns soldater från häftet Kräbäck jun 1994 sidan 57

I och med att indelningsverket infördes i slutet av 1600-talet blev en eller flera bondgårdar skyldiga att hålla en soldat med torp och mark därtill. I 200 år varade den här skyldigheten som kunde bli ganska krävande för gårdarna, i synnerhet vid fredstider. Inte förrän i början av  vårt sekel slog den allmänna värnplikten igenom helt och soldatrotarna avskaffades.
Österfärnebogårdarna höll sammanlagt 44 soldater och tillsammans med Hedesunda, Årsunda och Torsåker bildade de Fernebo kompani om 150 man. Övningsområde var Mohed.

Rote nr 97
Rotehemman: Hornberg 1 och Kräbäck 1 och 2

-1681 LEKATT, Olof Nilsson. Var 1681 kopral här
1681-1684 “PER i Finnäs”, Per Persson
1684-1693 Kräbäck, Anders Matsson
1693-1708 HORNBERG, Mats Matsson. Kopral 1693. Stupad eller fången vid Liesna 1708


1709-1713 HORNMAN, Lars Larsson, född 1709 i Orsa. Korpral 1709. Fången 1713 hos danskarna vid Tönnings
övergång, hemkom 1719 och återtog sin rote

1713-1717 BERGVALL, Lars Persson
1717-1719 SPRINGARE, Anders Matsson, född 1684. Var 1712 soldat vid nr 116. Transporterades hit 1717 på egen begäran, enär han har hustru och barn. Död 1719 på fjället under armens återmarsch från Norge. 

1719-1728 HORNMAN, Lars Larsson.  Se ovan
1728-1739 SJÖHOLM, Samuel
1739-1757 HORNMAN, Daniel Olofsson. Soldat 1720 vid nr 112 under namnet LO. Korpral 1739
1757-1771 BROMARK, Per Johansson, född 1725. Soldat 1743 vid nr 92 under namnet BJUR
1771-1789 PALMROT, Per Olofsson, född 1729 i Årsunda
1789-1811 FRANS, (Frants), Per Olofsson, född 1776. Bevistade fälttåget i Finland 1789-1790, kommenderat till Stockholm 1806, bevistade fälttåget i Finland 1808-09. Benådad med medalj för tapperhet i fält.
1812- Anslagen till underofficers avlöning
1817-1818 HAST, Naders Jansson, född ca 1797 i Sundborn. “Dränkt sig sjelf i öppen vak” 1818-01-11
1818-1834 SJÖGREN, Per Jonsson, född 1800. Kommenderad till Medelpad 1820
1834-1860 BLOMGREN Lars Andersson föd 1811. Soldat 1832 på nr 111. Kommenderad till Vaxholm 1839 och 1845.
Stockholm 1848. Ladugårdsgärde 1855, Vaxholm 1856, statens järnvägsbygge 1858.
1861-1877 BLOMGREN, Lars Andersson. född 1839. son till föregående. Kommenderad till Ladugårdsgärde 1862 och 1867, kommenderad till Gävle 1869 på brandbevakning, Långholmen 1872
1877-1883 HILLBOM, Johan Olof född 1859 i Årsunda. Kommenderad till Sångamo 1881

1884- WIBERG, August jansson, född 1864 i Folkärna. Bevistade fälttjänstgöringar 1888.
Wikitree 

Svar Soldat 97


Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 707 (1877-1877) Bild 1750 (AID: v374526.b1750, NAD: SE/KrA/0023)


1861-1877 BLOMGREN, Lars Andersson. född 1839. son till föregående. Kommenderad till Ladugårdsgärde 1862 och 1867, kommenderad till Gävle 1869 på brandbevakning, Långholmen 1872


Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 708 (1881-1881) Image 2220 (AID: v374527.b2220, NAD: SE/KrA/0023)


Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 709 (1884-1884) Bild 2730 (AID: v374528.b2730, NAD: SE/KrA/0023)

1877-1883 HILLBOM, Johan Olof född 1859 i Årsunda. Kommenderad till Sångamo 1881
Han bodde i Kräbäck på Söderängsvägen 6 (google map ). Huset besöktes 2014 juni se everytrail
Huset hade vid skiftet om jag förstod rätt flyttats från Österfärnebo där macken finns idag mitt emot ICA

Från Bygdeband http://www.bygdeband.com/place/46218105015924/
"Soldattorp för soldaten nummer 97, August Jansson Wiberg, född 1864. Gift med Anna Stina Olsdotter, född 1853. Gården hitflyttad från centrala Klappsta. Den hette då Svarvars. Gården senare köpt av Lars Olov Mosell då Wiberg tagit avsked från det militära och flyttat till Folkärna.
Senare bodde Anna och Bernhard Andersson i huset"
N60.293575 E16.738666


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar