onsdag 18 december 2013

Poland DNA

Goal: To gather information about doing Genealogy with DNA in Poland

Next step: 

  1. Gather information
  2. Compare my test when I get the result

Article about finding roots with DNA in more countries where Poland is one

http://www.familytreedna.com/public/polish/ Polish Family Tree DNA project

Dzień Dobry! Projekt jest przeznaczony dla każdego potomka w linii męskiej lub żeńskiej osoby zamieszkującej tereny ziem polskich - to jest należące dawnego Królestwa Polskiego z X-XVI w. oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów z okresu XVI-XVIII w. (po Unii Polsko-Litewskiej). Ziemie te odpowiadają terenom dzisiejszej Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. W XIX w. okresie zaborów tereny te funkcjonowały pod lokalnymi nazwami jak: Królestwo Galicji, Śląsk, Księstwo Poznańskie, lub zostały włączone bezpośrednio do struktur państw zaborczych Rosji, Prus i Austrii. Dlatego też obowiązuje kryterium geograficzne, mimo iż polscy przodkowie mogli funkcjonować w dokumentach takich jak metryki, spisy, listy pasażerskie jako mieszkańcy Rosji, Prus czy Austrii. W razie pytań proszę o kontakt z administratorem projektu pod adresem e-mail: lgmayka@ieee.org


Articles

In Swedish about number of Y-DNA tests done in different countries

Polish Y-DNA
Distribution of Y-DNA haplogroups by country

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar