måndag 18 maj 2020

Gotlands museum <-> WikidataSidvisningar Wikipedia artiklar om Gotland 


Sidvisning Wikipedia artikel om Gotlands museum


 • Karta med personer/platser kopplade till Gotlands museum med koordinat eller född/död


 • Karta Gotland Wikidata <-> Instagram locations
Wikidata/ Bygdeband Gotland 10 830 koordinatsatta objekt

 • Karta hela Gotland 10 1830 objekt
 • Bygdeband/Sveriges Hembygdsförbund Region Gotland
  • 3532 koordinatsatta punkter
  • 15811 bilder
  • 2945 texter från Gotland
  • 416 personer från Gotland
  • ......
 • Gotlands museum 100 objekt karta har vi httat idag


Wikidata 10830 objektKyrkor Gotland Riksantikvarieämbetet

Nedan de kyrkor som finns beskrivna av Riksantikvarieämbetet och som finns kopplade eller inte från Bygdeband

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar