måndag 6 april 2020

Wikipedia <-> Bygdeband Gagnef

Gagnefs socken -> länk Bygdeband

så kan man se hur det blir när många platser saker är beskrivna i Bygdeband. Lite intressant att jmf ort där det finns både i Bygdeband och Wikipedia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar