tisdag 2 juli 2019

Fundering över hur Samma som kopplingar skall visas

Personlig fundering över External Identifier

Fundering kanske ha dessa externa identifierare i sv:Wikipedia artiklar eller göra dem enklare att hitta. Det känns som dagens Auktoritetsdata har ersatts av Google sökningar och deras kunskapsgraf


Eftersom "tanken" att en relation har egenskaper dvs. länkad data inte diskuteras på sv:Wikipedia så är nog förståelsen vad Wikidata är väldigt låg.

Tittar vi på Auktoritetsdata som jag ser som ett förstadium till länkad data så finns det i sv:Wikipedia på 60 000 sidor men knappt någon vet vad Auktoritetsdata är utan man ser det mer som en lista med länkar.... oftast dåliga länkar då exempelvis VIAF visar sina poster ung som MARC formatet... LIBRIS XL har udda visning av en laddningssida...

Längst ned på sidan finns en test med att visa alla externa identifierare istället för de få dåliga som finns i Auktritetsdata....

Mer kopplingar i Wikidata till externa identifierare som visas upp gör att vi kan uppmintra användarna att visa fler mallar i artiklarna och slippa länkröta och att det blir enklare att från externa källor  koppla till Wikidata/Wikipedia --> fler läsare är min tro

 • jag blir förvånad över hur få förstår vad Auktoritetsdata är fast mallen finns på 60 000 sidor i sv;Wikipedia

  • min teori är att Google har "dödat" bibliotekens roll. Normalt börjar man med att söka hos Google och därifrån är det väldigt "långt" till biblioteken och auktoritetsdata VIAF, ett projekt som LIBRISXL gör inte heller att fler söker sig dit

   jmf intressant artikel i Guardians om hur Google tagit över hur vi reser länk Guardian tror mig se samma sak att bibliotekens gamla MARC format ( jmf med Google bäst på fritextsökning, scannar in böcker, snabba se tweet) behövs mindre och mindre och Google har dessa kopplingar i sin kunskapsgraf
    
  • Mallen Auktoritetsdata
   • borde om den inte fungerar som auktoritet vara ett sätt att hitta böcker om en författare men t.ex. #LIBRIS XL underlevererar klart för ex. August Strindberg tr574vdc33gk2cc känns som det gör mer skada än nytta
     
 • lika förvånad att alla diskussioner "förenklas till" att beskrivas som externa länkar
  • min hobby analys är att detta med Wikidata och länkad data är att länkar har egenskaper dvs. "samma som" "far" "mor" inte förstås dvs. iden med Länkad data och koppla data till data inte inses dvs. Web 2.0

   • det viktiga är antalet "externa länkar" räknas och skall vara lågt (intressant att länkad data vill ha så många kopplingar "same as").  Jag köper också att en Wikipedia artikel inte skall vara en 100 raders lista med länkar men nu har vi Wikidata som har kopplingar i externa identifierare där vi knyter ihop kunskaps SILOS dvs. något positivt och revolutionerande
     
   • tror mig se att externa identifierare kanske skall konsumeras som Scholia gör i ett annat gränssnitt... MEN vi bör visa dom så andra också kopplar sig....

    • Scholia tar vetenskapliga artiklar och lägger in dom som egna WD objekt som sedan kopplas ihop med

     • ämne, författare, vilka artiklar som citeras
       
     • du kan då visa
    • Externa identifierare borde kunna göra det möjligt att hämta in information om vad dessa externa databaser har sitt material och var det fysiskt finns etc... dvs.

     • visa mig det museum som är öppet där jag kan gå och se material av Strindberg som är nära mig nu
       
     • visa mig tidningar på KB där Strindbergs stycken recenserades
       
     • visa mig dom artister som spelat i Strindbergs pjäser på Dramaten och vilka kostymer dessa artister har haft
       
  • det jag tror Wikipedia/Wikidata skulle kunna göra om vi lyfter fram Wikidata lite mer är att

   • Wikidata blir den naturliga referensen för databaser med kulturmaterial dvs. har du material om Strindberg SÄG SAMMA SOM WD: Q7724 dvs. lär folk Länkad data och vara tydlig

    • kulturnav lyfter idag in lite Wikipedia text men detta borde paketeras och göras enkelt för massa andra

    • jag gillar mouse over.... såg på GITHUB ett försök att göra det möjligt från externa web:ar få popup från Wikipedia

 • Wikidata changes

Test att visa alla externa identifierare i Wikidata

Tanken är att testa hur det ser ut att visa alla externa identifierare och kanske lämna Auktoritetsdata tänket....

August Strindberg WD: Q7724

Test med lika namn format

Utan ID i namnet... visas 111 externa identifierare enligt nedan
Med ID (ej alla men dom flesta)Dagens Auktoritetsdata:


Engelska


Svenska


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar