tisdag 19 mars 2019

Wikipedia/Wikidata <-> DigitaltmuseumSKBL Svensk Kvinnobiografiskt Lexikon

Fråga om att träffas se Facebook

Kandidater för nya SKBL profiler

Etapp 2 är på G kanske använda Wikidata och dess kopplingar för att se vilka som skrivs om eller har kopplingar till andra för att bättre prioritera.

Jag har även en dialog med Litterära skyltar i Stockholm dvs. att kunna visa upp en skylt och läsa på SKBL är en perfekt match. Sökning vilka som finns idag på SKBL och har skylt enligt Wikidata


Video om hur vi kan söka i Wikidata

SKBL --> FAIRDATA

Idag är SKBL massa text plus har metadata i KARP tyvärr är denna data rel ointressant eftersom det inte är länkad data se kommentar 218782


Test SKBL <-> Kulturnav är det något att länka?!?!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar