söndag 3 juni 2018

Epitafier <-> Wikidatawww.epitafier.se

Databas Epitafier är en potentiell kandidat för ett nytt Wikidata property  FB

Det som behövs är

  1. Skapa en förfrågan på ny egenskap i Wikidata
    1. Behövs en engelsk beskrivning se exempel SBL
  2. När det blivit ok och skapad så tar vi ett extrakt av databasen och kopplar ihop enl. nedan

Bra verktyg för att koppla ihop dataset

Mer info


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar