tisdag 24 april 2018

Wikidata Q nummer


  • Alla objekt i Wikidata har ett Q nummer
  • 99.99999 av alla objekt i Wikipedia har ett Q nummer om inte så kan ett sådant skapas

  • Verktyg som kan användas för att hämta properties ex,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar