söndag 11 mars 2018

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon P4963Lista nedan med antal poster i SKBL som kopplats till Wikidata och vilka andra properties som finns på dessa ex. LIBRIS, VIAF, Nationalmuseumet, Levande musikarv.... 1. SKBL - Svenskt kvinnobiografiskt lexikon status 2018-04
  1. Runeberg projektet 315 personer
  2. SBL 265 personer
  3. SPA 206 personer
  4. Nationalmuseumets samlingar finns 107
  5. Open Library 91 personer
  6. IMDB film databasen 81 personer
  7. Women Writers 63 personer
  8. Spotify 36 personer
  9. finska Kansallisbiografia 19 personer
  10. Svenska Olympiska kommittén 18 personer
  11. Levande MusikArv 11 personer
  12. Nobel Price Nomination 6 personer
  13. Vitterhetsakademin 8 personer
  14. Nobelpris 3 personer 

Sökning stats just nu i Wikidata

Kartan nedan har ett antal länkarSökningar

Platser uppkallade efter en person i SKBL
länk Nedan bubble chart med antal artiklar för SKBL kopplade personer på olika språk dvs. 707 artiklar på engelska. Totalt antal artiklar är +4400
Källor
Idag är det svårt att komma åt källor i maskinläsbar form. Wikipedia har Wikidata för det ==> att vi kan kontrollera vilka källor vi kopplar.....

Kyrkböcker hos Riksarkivet SVAR för personer i SKBL  länkSe även

Kvinnor med mest artiklar på flera språk i WIkipedia


  Underhållsverktyg

  TODO

  • Personer är oftast kopplade till församlingen som ibland saknar koordinater P625 ==> visas ej på kartan
  • Properties saknas se länk
   • vore intressant att stämma av Wikidata med SKBL


  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar