torsdag 1 mars 2018

SPA <-> Wikipedia kvinnor


  • Svenska kvinnor i Wikipedia som levde mellan 1850 och 2000
    • om dom är kopplade till SPA eller ej

TidslinjeKvinnor kopplade till SPA
väldigt lite i Norrland!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar