söndag 11 februari 2018

Jämföra bilder

Tanke att använda Wikidata/Wikicommons bilder som träningsdata

 1. Bild finns i property P18
  1. Tanken är att en post i Wikidata skall ha en bild i P18
  2. På Wikicommon finns även mer bilder på personen och då finns bilderna i en och samma kategori
   1. Exempel 
    1. Victor Sjöström Q55170
     1. Har i Property P373 Common categori värdet Victor Sjöström
     2. I commons Category:Victor_Sjöström

      finns ytterligare 23 bilder......
       
 2. Nationalitet property P27
 3. SPA property P4819

Sökning 


Personer döda efter 1850 med bild men innan 1950 = 3438 personer

 • personer med nationalitet Sverige
  • döda efter 1850 
  • döda innan 1950

    ==> 3438 personer länk (sökfråga)


Personer som kopplats mellan Wikidata och Svenskt Porträttarkiv och har bild

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar