tisdag 9 januari 2018

LIBRIS

Antal artiklar om personer med LIBRIS nummer
  • engelska 55 946
  • svenska 33 632
    • inte svenska 

Artiklar med LIBRIS nummer om personer på olika språk
Fråga A: Hur länkar en engelsk artikel bäst till LIBRIS?

Uppfattar inte att det går att styra i URL:en att få engelska menyer eller engelska böcker först... ex.

 http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=faut%3a94541+mat%3a(avhandling)&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Artiklar på olika språk

Nedan visar antal artiklar en person finns på olika språk I Wikipedia.

Sökning begränsad till

  • LIBRIS nummer  
  • finns på SBL 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar