fredag 15 april 2016

Sveriges indelning

Länkar


  • Geokod

    GEOKOD är en kodbeteckning för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Till skillnad från den mer kända SCB-koden, så är GEOKOD uppbyggd av län/härad/socken, vilket bättre passar släktforskarens syften. Den är helt oersättlig vid bl a registrering av domboksmaterial tack vare uppdelningen i härader. GEOKOD omfattar även fler områden än SCB-koden. GEOKOD är utgiven av Historiska Institutionen vid Uppsala Universitet 1977.
    ISBN 91-554-0552-5.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar