måndag 23 mars 2015

DNAGEN och Geo location

Ibland lyckas DNAGEN inte tolka de orter man matat in exempeldvs. får fel på orter
Badelunda, Västerås, Västmanland, Sweden
Norrbärke, Smedjebacken,Dalarnas län, Sweden

Google maps

Min förståelse är att DNAGEN använder och att det är Google som har problem att tolka den ort man skriver in. Vill man testa direkt hur ett orsnamn fungerar kan man testa det med URL:en

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=

där address är det som skall testas dvs

Test med Badelunda, Västerås, Västmanland, Sweden 


får ett resultat enligt nedan med flera address components exempel
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "long_name" : "Badelunda Vedby",
        "long_name" : "Badelunda Berga",
        "long_name" : "Badelunda Ridge",

Hela resultatet
{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "short_name" : "Badelundavägen",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelundavägen, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6475597,
         "lng" : 16.6256761
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.64165999999999,
         "lng" : 16.6091189
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6447861,
        "lng" : 16.6177456
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6475597,
         "lng" : 16.6256761
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.64165999999999,
         "lng" : 16.6091189
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJwb2xlhhnXkYRjubhZG3Uuoo",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "short_name" : "Badelundavägen",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72231",
        "short_name" : "72231",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelundavägen, 722 31 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6645941,
         "lng" : 16.5980868
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.663857,
         "lng" : 16.589375
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.664137,
        "lng" : 16.5935513
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.66557453029152,
         "lng" : 16.5980868
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6628765697085,
         "lng" : 16.589375
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJCapDzPBmXkYR80k4PWRa4AA",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "short_name" : "Badelundavägen",
        "types" : [ "bus_station", "transit_station", "establishment" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72231",
        "short_name" : "72231",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelundavägen, 722 31 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 59.6635373,
        "lng" : 16.5916774
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6648862802915,
         "lng" : 16.5930263802915
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6621883197085,
         "lng" : 16.5903284197085
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJDXFP3_BmXkYRrIv-juRj5i8",
     "types" : [ "bus_station", "transit_station", "establishment" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Tibble",
        "short_name" : "Badelunda Tibble",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Tibble, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6275837,
        "lng" : 16.6369112
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJl_ndDUhnXkYRVMhgaWHTgb8",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Hökåsen-Badelunda, Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.676659,
         "lng" : 16.6539362
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.61410790000001,
         "lng" : 16.5684681
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6475836,
        "lng" : 16.6091455
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.676659,
         "lng" : 16.6539362
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.61410790000001,
         "lng" : 16.5684681
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJAxFpbh9nXkYRjjhmq_80dQY",
     "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Vedby",
        "short_name" : "Badelunda Vedby",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås NO",
        "short_name" : "Västerås NO",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Vedby, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63933530000001,
         "lng" : 16.7225677
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.63719030000001,
         "lng" : 16.6989398
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6392614,
        "lng" : 16.7107204
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63961178029152,
         "lng" : 16.7225677
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6369138197085,
         "lng" : 16.6989398
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJP1SSIpZdXkYRg6etVRblcig",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Berga",
        "short_name" : "Badelunda Berga",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås NO",
        "short_name" : "Västerås NO",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Berga, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6394041,
         "lng" : 16.7056652
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6328768,
         "lng" : 16.6957367
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.63718850000001,
        "lng" : 16.6987903
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6394041,
         "lng" : 16.7056652
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6328768,
         "lng" : 16.6957367
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJceWQ_Y1dXkYRI2rdY5P0r3g",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Ridge",
        "short_name" : "Badelunda Ridge",
        "types" : [ "natural_feature", "establishment" ]
      },
      {
        "long_name" : "Skiljebo-Viksäng",
        "short_name" : "Skiljebo-Viksäng",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanland County",
        "short_name" : "Västmanland County",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72135",
        "short_name" : "72135",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Ridge, 721 35 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 59.6166667,
        "lng" : 16.6166667
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.61801568029151,
         "lng" : 16.61801568029151
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.61531771970849,
         "lng" : 16.6153177197085
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJs9w-g8tgXkYRZWt5SZRtWp4",
     "types" : [ "natural_feature", "establishment" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Lösning

Ändra Badelunda, Västerås, Västmanland, Sweden
Till Badelunda-Tibble, Västerås, Västmanland, Sweden

==> att en resultat komponent returneras

Test med Badelunda-Tibble, Västerås, Västmanland, Sweden
==> en adresskomponent
{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Tibble",
        "short_name" : "Badelunda Tibble",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Tibble, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6275837,
        "lng" : 16.6369112
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJl_ndDUhnXkYRVMhgaWHTgb8",
     "types" : [ "route" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}


Test med Norrbärke, Smedjebacken,Dalarnas län, Sweden

Tolkar Google map api och ger tillbaka 2 adresskomponenter

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Norrbärke kyrka",
        "short_name" : "Norrbärke kyrka",
        "types" : [ "point_of_interest", "establishment" ]
      },
..........
..........
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Norrbärke Sjukhem",
        "short_name" : "Norrbärke Sjukhem",
        "types" : [ "point_of_interest", "establishment" ]
      },
..........
..........
} ], "status" : "OK" }

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar