måndag 23 mars 2015

DNAGEN och Geo location

Ibland lyckas DNAGEN inte tolka de orter man matat in exempeldvs. får fel på orter
Badelunda, Västerås, Västmanland, Sweden
Norrbärke, Smedjebacken,Dalarnas län, Sweden

Google maps

Min förståelse är att DNAGEN använder och att det är Google som har problem att tolka den ort man skriver in. Vill man testa direkt hur ett orsnamn fungerar kan man testa det med URL:en

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=

där address är det som skall testas dvs

Test med Badelunda, Västerås, Västmanland, Sweden 


får ett resultat enligt nedan med flera address components exempel
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "long_name" : "Badelunda Vedby",
        "long_name" : "Badelunda Berga",
        "long_name" : "Badelunda Ridge",

Hela resultatet
{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "short_name" : "Badelundavägen",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelundavägen, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6475597,
         "lng" : 16.6256761
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.64165999999999,
         "lng" : 16.6091189
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6447861,
        "lng" : 16.6177456
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6475597,
         "lng" : 16.6256761
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.64165999999999,
         "lng" : 16.6091189
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJwb2xlhhnXkYRjubhZG3Uuoo",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "short_name" : "Badelundavägen",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72231",
        "short_name" : "72231",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelundavägen, 722 31 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6645941,
         "lng" : 16.5980868
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.663857,
         "lng" : 16.589375
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.664137,
        "lng" : 16.5935513
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.66557453029152,
         "lng" : 16.5980868
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6628765697085,
         "lng" : 16.589375
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJCapDzPBmXkYR80k4PWRa4AA",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelundavägen",
        "short_name" : "Badelundavägen",
        "types" : [ "bus_station", "transit_station", "establishment" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72231",
        "short_name" : "72231",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelundavägen, 722 31 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 59.6635373,
        "lng" : 16.5916774
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6648862802915,
         "lng" : 16.5930263802915
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6621883197085,
         "lng" : 16.5903284197085
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJDXFP3_BmXkYRrIv-juRj5i8",
     "types" : [ "bus_station", "transit_station", "establishment" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Tibble",
        "short_name" : "Badelunda Tibble",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Tibble, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6275837,
        "lng" : 16.6369112
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJl_ndDUhnXkYRVMhgaWHTgb8",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Hökåsen-Badelunda, Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.676659,
         "lng" : 16.6539362
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.61410790000001,
         "lng" : 16.5684681
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6475836,
        "lng" : 16.6091455
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.676659,
         "lng" : 16.6539362
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.61410790000001,
         "lng" : 16.5684681
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJAxFpbh9nXkYRjjhmq_80dQY",
     "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Vedby",
        "short_name" : "Badelunda Vedby",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås NO",
        "short_name" : "Västerås NO",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Vedby, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63933530000001,
         "lng" : 16.7225677
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.63719030000001,
         "lng" : 16.6989398
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6392614,
        "lng" : 16.7107204
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63961178029152,
         "lng" : 16.7225677
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6369138197085,
         "lng" : 16.6989398
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJP1SSIpZdXkYRg6etVRblcig",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Berga",
        "short_name" : "Badelunda Berga",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås NO",
        "short_name" : "Västerås NO",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Berga, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6394041,
         "lng" : 16.7056652
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6328768,
         "lng" : 16.6957367
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.63718850000001,
        "lng" : 16.6987903
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.6394041,
         "lng" : 16.7056652
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.6328768,
         "lng" : 16.6957367
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJceWQ_Y1dXkYRI2rdY5P0r3g",
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Ridge",
        "short_name" : "Badelunda Ridge",
        "types" : [ "natural_feature", "establishment" ]
      },
      {
        "long_name" : "Skiljebo-Viksäng",
        "short_name" : "Skiljebo-Viksäng",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanland County",
        "short_name" : "Västmanland County",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72135",
        "short_name" : "72135",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Ridge, 721 35 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 59.6166667,
        "lng" : 16.6166667
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.61801568029151,
         "lng" : 16.61801568029151
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.61531771970849,
         "lng" : 16.6153177197085
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJs9w-g8tgXkYRZWt5SZRtWp4",
     "types" : [ "natural_feature", "establishment" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Lösning

Ändra Badelunda, Västerås, Västmanland, Sweden
Till Badelunda-Tibble, Västerås, Västmanland, Sweden

==> att en resultat komponent returneras

Test med Badelunda-Tibble, Västerås, Västmanland, Sweden
==> en adresskomponent
{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Badelunda Tibble",
        "short_name" : "Badelunda Tibble",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "short_name" : "Hökåsen-Badelunda",
        "types" : [ "sublocality_level_1", "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västerås",
        "short_name" : "Västerås",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "Västmanlands län",
        "short_name" : "Västmanlands län",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Sverige",
        "short_name" : "SE",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "72596",
        "short_name" : "72596",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Badelunda Tibble, 725 96 Västerås, Sverige",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 59.6275837,
        "lng" : 16.6369112
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 59.63048939999999,
         "lng" : 16.6401352
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 59.623327,
         "lng" : 16.6338479
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJl_ndDUhnXkYRVMhgaWHTgb8",
     "types" : [ "route" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}


Test med Norrbärke, Smedjebacken,Dalarnas län, Sweden

Tolkar Google map api och ger tillbaka 2 adresskomponenter

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Norrbärke kyrka",
        "short_name" : "Norrbärke kyrka",
        "types" : [ "point_of_interest", "establishment" ]
      },
..........
..........
   },
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Norrbärke Sjukhem",
        "short_name" : "Norrbärke Sjukhem",
        "types" : [ "point_of_interest", "establishment" ]
      },
..........
..........
} ], "status" : "OK" }

lördag 14 mars 2015

Dokumentera DNA träffarDet intressanta med släktforskning och DNA är att då det gäller DNA är jag bärare av provmaterialet och analysen är beviset dvs. provmaterialet och analysen bör bevaras. Eftersom DNA släktforskning är rel. omoget så ändras tester och analyser och därför bör även analyserna versions hanteras så att jag kan gå tillbaka till dom och återskapa resultatet.... men även jämföra resultatet jag fick 2014 med det jag fick med en annan version av analysen 3 år senare. Tyvärr verkar DNA test företagen rel. omogna att ge släktforskare denna möjlighet men det bör komma för att dom skall ses trovärdiga.

Utmaning i släktträdet: att visa att en relation är bekräftad via DNA och dokumentera detta med en bra källhänvisning.

Utmaning map provet: Hur skall en DNA källa/prov och dess resultat med en annat DNA prov dokumenteras. Hur ser vi till att DNA provet finns tillgängligt även efter att provtagaren gått bort eller provföretaget upphört?

Målgrupp:
 1. Jag själv
  1. Kunna gå tillbaka och se var när/hur jag hade träffen och vilka segment som matchade 
  2. Kunna markera att en relation är bekräftad med DNA i mitt släktträd
  3. Kunna se vilka kromosom segment som tillhör en viss gren
  4. Kunna se hur antal träffar och träffar på segment ändras om analysföretaget ändrar sin algoritm
 2. Andra släktforskare i "mitt träd" 
  1. som får tag på min forskning skall kunna se varför jag är mer säker på denna släktrelation pga DNA test
  2. Kunna själva utföra jämförelsen mellan 2 DNA tester och/eller ta del av resultatet
 3. Andra DNA släktforskare 
  1. som själva vill belägga att en viss person i "kedjan" kan vara en släkting eller är ett "negativt" bevis....  

Ett exempel där jag och Barbro Maijgren har en gemensam ana i Jonas Persson 1797-1862 i Irrsta, Sparrsätra, Västmanland

Magnus -> Jonas relation in wikitree

Relationship Trail

 1. Magnus is the son of Carl-Eric Sälgö.
 2. Carl-Eric is the son of Fride Sälgö.
 3. Fride is the son of Karl August Johansson.
 4. Karl August is the son of Christina Josefina Jansdotter.
 5. Christina Josefina is the daughter of Jonas Persson.
 6. Jonas, therefore, is the third great grandfather of Magnus.

Bild på hela relationen skapad av Magnus Bäckmark.
Det som gör denna relation extra lurigt är att Jonas Persson gifte om sig och jag och Barbro är relaterade till Jonas via 2 olika giften...

Delade segment mellan Barbro och Magnus hos FTDNA.com 201503  


Comparison Data for: Barbro Maijgren
5th Cousin - Remote Cousin
Chromosome
Start Location
End Location
centiMorgans (cM)
# of Matching SNPs
1
147964875
150316682
1.22
500
2
193669238
196916611
2.35
500
4
93686575
96345907
2.55
500
7
89170979
91666651
2.65
600
8
89110712
94611029
4.6
1000
9
16100623
22856134
8.33
2300
11
46718718
56706840
1.74
900
12
56918851
59538795
2.26
500
13
100542393
102118462
3.5
600

dvs. ett segment i kromosom nummer 9 som är över 7cM
Diskussion på Evidence explained
där pratar man om
"Family Finder," database, FamilyTreeDNA (http://www.FamilyTreeDNA.com : downloaded 14 March 2015), using the "Matches" and "Chromosome Browser" options to query for Barbro Maijgren; results from this dynamic database require the private passcode and kit number of this individual.

Kommentar Magnus Sälgö 20150314 
Skall det finnas någon mening med en DNA träff och att man skall själv kunna konfirmera en träff bör även FTDNA kitnummer vara med, länk till utdrag på listor från ex. ADSLA och GEDMATCH.
Vem som administrerar FTDNA kiten vid ett visst datum med namn, email och annan kontaktinfo..... 
Exempel på Wikitree idag 2015Wikitree Y DNA Match template

Exempel från Roberts på Wikitree

Wikitree autosomalt 
Autosomalt spår på Jonas Persson 1797 - 1862

Wikitree visar upp DNA verifierade släktled
Mina anor där det finns DNA verfiering via min far 

torsdag 12 mars 2015

Besök i Schlessien och Jaskowice

Var nere i Wroclaw och besökte min son och tog då chansen att knyta ihop där han pluggar och den plats där vår släkting föddes 1842 se färdspår


Byn gav tyvärr inga större överraskningar men kul att varit där och hittat dit. Vandrade runt lite på kyrkogårdar etc..... i närliggande Proszków

Bilder på Google+

Relationship Trail

 1. Michel is the son of Magnus Sälgö.
 2. Magnus is the son of Carl-Eric Sälgö.
 3. Carl-Eric is the son of Valborg Lindner.
 4. Valborg is the daughter of Sofia Olivia Lindner.
 5. Sofia Olivia is the daughter of Frans Josef Lindner.
 6. Frans Josef, therefore, is the third great grandfather of Michelonsdag 4 mars 2015

Mer Polen tips

Från Facebook trådar

DNAanor (sluten grupp) tråd

 1. This link also very good for marriage records in Poznan:
  http://www.poznan-project.psnc.pl/search.php
 2. Resa till Polen där jag letat lite spår efter släktingar
  http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2825789
 3. Bra bok finns hos GF eller köpa via Amazon Polish Roots by Rosemary A Chorzempahttp://minancestry.blogspot.se/.../07/book-polish-roots.html
  Amazon http://www.amazon.com/.../dp/0806320044/ref=dp_ob_title_bk
 4. Hur jag beställde hem kyrkböcker http://minancestry.blogspot.se/.../bestalla-kyrkbocker...

  Beställa kyrkböcker https://familysearch.org/films/

 5. FB grupper om Polen 
  https://www.facebook.com/groups/GenealodzyPL/

  https://www.facebook.com/GenealodzyWroclaw
 6. En blogpost jag skrivit i ostrukturerad om form om lite av vad jag gjort i Polen....http://minancestry.blogspot.com/2013/12/poland.html
 7. Släktforskarförening jag besökte 
  Śląskie Towarzystwo Genealogiczne http://genealodzy.wroclaw.pl/
  (tips surfa med Chrome webläsare så får du fråga om texten skall översättas)


  Silesian Genealogical Society and Grzegorzem Mendyką (+48) 502 840 055 and he is willing to help gmendyka@wp.pl hans dotter brukar hjälpa till med engelskan...

  Via email fick jag rätt böcker att beställa se blogpost ovan 
  Deras adress 
  Silesian Genealogical Society 
  Street. Legnicka 65 
  54-206 Wroclaw 
  Poland
 8. G-gruppen har haft info som inte verkar fungera http://www.g-gruppen.net/polens.htm

Min ana 

http://www.wikitree.com/wiki/Lindner-120
http://www.wikitree.com/genealogy/Lindner-Family-Tree-120
http://www.wikitree.com/genealogy/Fridström-Descendants-1
http://www.wikitree.com/treewidget/Lindner-120/300Frans Josef married Sofia Olivia Fridström August 22, 1875 in Molnebo, Västra Götaland, Sweden.


Frans Josef Lindner 
Born December 22, 1846 in Jaśkowice, Prószków, Opolskie, Poland
Died November 5, 1918 in Avesta, Dalarna, Sweden 

Sofia Olivia Fridström family group sheet
Born July 29, 1852 in Västerlövsta, Västmanland, Sweden
Died April 25, 1939 in Avesta, Västmanland, Sweden 

Vilhelm Josef Lindner
Born January 15, 1876 [place of birth?]
Died November 17, 1885 in Axsjön, Morgongåva, Västmanland, Sweden 

Carl Johan Lindner
Born June 9, 1878 in Solna, Stockholm, Sweden
Died January 31, 1959 in Sundbyberg, Stockholm, Sweden 

Sofia Olivia Viberg
Born October 13, 1880 in Vittinge, Västmanland, Sweden
Died January 8, 1957 in Västerås, Västmanland, Sweden 

Albina Josefina Lindner
Born September 25, 1883 in Vittinge, Västmanland, Sweden
Died August 19, 1969 in Avesta, Dalarna, Sweden 

Franz Josef Lindner
Born March 30, 1886 in Vittinge, Västmanland, Sweden
Died October 27, 1945 in Folkärna, Dalarna, Sweden 

Johanna Ottilia Lindner
Born July 22, 1889 in Vittinge, Västmanland, Sweden
Died July 13, 1965 in Säter, Dalarna, Sweden 

Oskar Felix Lindner
Born February 2, 1893 in Vittinge, Västmanland, Sweden
Died April 19, 1962 in Olofsborg, Frinnaryd, Jönköping, Sweden 

Fredrik Wilhelm Lindner
Born September 10, 1895 in Folkärna, Kopparberg, Sweden
Died June 20, 1965 in Nybyn stg 168N, Nybyn, Dalarna, Sweden