måndag 6 oktober 2014

Wikitree och autosomalt DNA

Tittar på hur långt tillbaka wikitree tycker man kan hitta autosomala kopplingar

Tittar vi på mig Magnus Sälgö och Stockhaus så är det6 Generationer till Per


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar