lördag 17 maj 2014

Tur Stensta


Lite ideer tankar om resan

Facebook event för att besöka Stensta se https://www.facebook.com/events/596033840488802/?ref_dashboard_filter=upcoming


Min färdrutt och massa möjligheter att besöka släktrelaterade platser

Samlingsplats Nisses Allt-i-Allo vid Rockhammars kl. 11:00

hitta.se 
Telefonnummer: 0581-703 41
Adress Sällinge Sjölandet 718 91 Frövi

Eniro 

WGS84
59°31'43.7"N 15°26'51.9"EWGS84 DDM59°31.728'N 15°26.865'EWGS84 decimal (lat, lon)59.528796, 15.447743RT906601001, 1479774SWEREF99 TM6599021, 525328


Ingegärd Wedendal.


Stensta 


Bild Stensta Bruk från
http://pghome57.se/Farmor_hist/farmor_historia.html

Från http://www.pghome57.se/lanksidor/Farmor_Stockhaus.html se även anbytarforum


(Källa: Erik Olof Vilhelm Stockhaus 1887, återgivet av Ove Renger i anbytarforum.)
Det har från flera håll gjorts gällande, att släkten Stockhaus skulle vara av vallonskt ursprung och kommit till Sverige i samband med Valloninvandringen i början av 1600-talet. Något stöd för att så skulle vara fallet finnes ej. Namnet talar för att släkten är inflyttat från Tyskland. När den först inkom till Sverige finnes inga säkra uppgifter om, ej heller från vilken del av Tyskland den kom. Troligt är dock att de kom före den egentliga Valloninvandringen. Karl Kilbom nämner i sin bok Vallonerna, att en Gustaf Vasas agent i Tyskland åren 1533, 1534 och 1537 fick i uppdrag, att hit införskaffa väl förfarna smeder och bergsmän.
I Fellingsbro sockens Historia av Axel Grafve omtalas att de första hammarsmedjor som Gustaf Vasa inrättade var bl.a. en vid Stensta i Fellingsbro socken, där fogden över Åkerbo Härad, Nils Tulesson i februari 1548 fick i uppdrag att bygga en smedja vid Hammarforsen (nu Stensta) i Fellingsbro socken. Arbetet överlämnades åt tysken Markus Hammarsmed (Klingensten), som den 3 mars samma år erhöll Konungens fullmakt, att draga omkring i riket till Konungens hammarsmedjor och över dem hava noggrann och flitig tillsyn. Det troliga är, att arbetet med uppförande av hammaren utfördes av inkomna tyska smeder. Markus tycks dock hava slagit på för stort, då hammaren skulle uppföras ty han erhöll från Konungen en mycket sträng skrivelse daterad Uppsala den 6 juni 1548. Konungen skriver: "Vi hava förnummit, Marcus, att du aktar taga den byggning med den hammarsmedja uti Fellingsbro socken fast stor och häftig före i så måtto, att du vill sätta två hamrar uti ett hus, liksom det skulle vara någon domkyrka, som ock mest din sedvana plägar, att där du skall bygga något, där vill du alltid bygga huset på prål och med så svår bekostning. Från samma källa omtalas, att bland de första Vallonska och Tyska smeder som inkommo till socknen buro namn som Hübbert, Baijard, Stockhus, Gevert, Tajard, Pira. med flera.
Enligt uppgifter från olika källor pågick inflyttning av fråmmande yrkesmän under senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet. I Västmanlands handlingar för år 1573 i Kammararkivet omtalas att Mårten Hammarsmed vid Stensta på sin avlöning åren 1571, 72 och 73 bekommit bl.a. smör, lax. m.m. År 1589 finnes antecknat: "Hafver Mårten Hammarsmed bekommit till sin årsfest, bl.a. två oxar." Huruvida den nu nämnda Mårten har något samband med släkten är ovisst, namnet Mårten kommer igen regelbundet i de först kända släktleden. I alla handlingar från denna tid nämnes endast förnamn och yrke.
I tyska församlingens räkenskaper från åren 1581-1585 finnes en anteckning lydande: "Diess Nachfolgende, haben wir von Nachfolgenden Gesellen Zu Untterhaldung des Heijligen Predig Ampts Entfangen Umganck. Anno 1582: Johim Hase, Ilsang Bluk, Gruppledare Anders Larson, Hans Jonson sonson dim Hindrik Bysing, Hans Stockhaus, Staffan Wlengsang." Någon anteckning om deras vistelseort finnes ej. Enligt utsagor av släktforskare blev alla invandrande Tyskar inskrivna i Tyska församlingen vid sin ankomst till Sverige, där de var skrivna de första åren, för att senare överföras till den församling där de hade sin hemvist. De tyskar som inkommo vid denna tid kommo från trakten av Münster i Vestfalen, och flyttade från tyska Sankta Gertrud i Stockholm till Lindes Bergslager, Fellingsbro.
Hans Stockhaus skall enligt ovan kommit från Tyskland 1582 och levde och dog vid Stensta bruk, Fellingsbro(Lindesberg), Örebro län.
Han fick 2 söner , Anders född i Norrstensta, Fellingsbro och Adam som föddes 1593 i Norrstensta, Fellingsbro och dog 1 Dec 1645 i Åbyhammar, Fellingsbro. Detta baserat på smedsskivan.
Adam var verksam som plåtsmed vid Snavlunda hammare i Ånsta socken vid Örebro år 1641. Adam och Clas smidde där rörplåtar som utgjorde ämnen för Örebro gevärsfaktori. Snavlunda hammare ägdes då av faktorn vid Örebro faktori Casten Otter. Källor: Roterings och utskrivningslängder Närke 1641-209 (krigsarkivet)
Avesta 

Avesta verket 

pdf Guide till verket

http://www.verket.se

Verket
Kanalvägen 1, Koppardalen
774 41  Avesta

Telefon: 0226-64 51 62

Västerås


Vittinge
Ramsjöbruk

Anlades 1736 för stångjärnssmide av friherre Johan Funck. Dåvarande ägaren doktor Alexander Seton flyttade smidet till Molnebo bruk 1791. Därefter var bruket ett rent masugnsbruk med en ugn som överflyttats från Överbo bruk i Skuttunge socken. Masugnen drevs för Molnebo bruks räkning en bit in på 1800-talet.

Fellingsbro


Möklinta

Vi i möklinta

Karta Möklinta

Morgongåva

Runt året 1870 gick inte bruket längre så bra ekonomiskt. Men från Tyskland kom industrifolk med pengar som de kunde satsa i investeringar för att få tillgång till det svenska järnet. De tyska investerarna köpte stora egendomar och snart förfogade bruket över 3 300 tunnland mark. Planerna innebar att skapa ett storföretag av Molnebo bruk, som dittills ändå varit måttligt i storleksordning. I Ramsjö började de tyska ägarna att bygga ett stålverk och dessutom bostäder för arbetarna och deras familjer längs nuvarande Allévägen. Även en järnväg byggdes mellan Molnebo och Ramsjö för att underlätta transporterna till hyttan i Morgongåva. 
En av delägarna, Jacob Landau, uppvaktade den svenska kungen och fick tillstånd av kung Oskar att få döpa den nya hyttan i Ramsjö till Kung Oskarshyttan. Kung Oskar själv kom i den kungliga järnvägsvagnen och förrättade, icke utan stolthet, invigningen.
Men säg den lycka som får leva för evigt. Börskraschen i Wien och New York på 1870-talet gjorde att tyskarna tappade intresset för fortsatta investeringar. Efter endast några ytterligare år avvecklades efter hand verksamheten och upphörde helt 1880.
---------
På 1870-talet när Norra stambanan (idag Dalabanan) drogs förbi, tog på eget initiativ de tyska ägarna i Schisshyttan-Molnebo AB upp frågan att bygga en järnvägsstation där. Den ingick inte i den föreslagna utbyggnaden av järnvägen men på grund av det stora järnverk som då höll på att uppföras där, blev stationen till. Man anlade samtidigt gator med husnummer och en liten samhällsstruktur uppstod som bidrog till att skapa stationssamhället Morgongåva (med ''Må'' som trafikplatssignatur). Järnverket, som delvis byggdes efter samma principer som de Schlesien stålverken kring Katowice, blev ett ekonomiskt fiasko då det av olika anledningar aldrig kom att tas i bruk ordentligt. 
År 1898 etablerade istället Westeråsmaskiner (från och med 1908 Westeråsmaskiner) tillverkning av bland annat såmaskiner och slåttermaskiner (senare även snöskotrar), bland annat under namnet Aktiv. Lantbruksmaskintillverkningen lades ner 1988. I de gamla fabrikslokalerna inryms nu ett lågprisvaruhus, Karlsson Varuhus, startat av Göran Karlsson. På orten ligger även distributionscentralen för AdLibris, Sveriges största internetbokhandel. Idag jobbar det betydligt fler personer på det gamla fabriksområdet än när det var fabrik där. 


Sockenstugan


Engelsbergs bruk
http://www.fagersta.se/turism/engelsbergs-bruk

Engelsbergs bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan år 1993 på UNESCO:s världsarvslista – med motiveringen att Engelsberg är ett utmärkt exempel på en betydande europeisk industri med bevarade byggnader som hytta, smedja, kontor och arbetarbostäder från 1600- till 1800-talen. Byggnaderna och det mesta av den tekniska utrustningen finns kvar. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika. Engelsberg var ett av de viktigaste järnbruken i världen och det var denna typ av järnbruk som gjorde att Sverige blev en av världens största järnproducenter.


http://www.bygdeband.se/search/?resultType=publicplaces&search=true&categories=&myplaceid=&name=&parish_id=46188505&operator=2&rpp=200&page=3

Sala

Bishops Hill sällskapetGravar etc i Västmanland och Dalarna i mitt träd

See how to generate a location based report in FTM

Frans Josef Lindner avled 5-Nov-1918 inom AvestaAlbina Josefina Lindner Avled 09-Aug-1969 inom Avesta, Dalarna, SwedenCarl Johan Lindner Avled 31-Jan-1959 inom Sundbyberg, Stockholm, Sweden

Avesta, Dalarna, Sweden


Name: Johan Jakob Granholm
Birth: 11-Jan-1824 in Avesta, Dalarna, Sweden
Death: 23-May-1883 in Avesta, Dalarna, Sweden

Name: Johan Albin Granholm
Birth: 08-Mar-1879 in Avesta, Dalarna, Sweden
Death: 11-Jul-1891 in Avesta, Dalarna, Sweden

Name: Lilly Aina Lindner
Birth: 30-Nov-1904 in Folkärna, Dalarna, Sweden
11-Jan-1908 in Avesta, Dalarna, Sweden; Dog av krupp. Pappan Carl Johan
kämpade med ånga runt henne för att försöka rädda henne.
Death:

Name: Frans Josef Lindner
Birth: 22-Dec-1846 in Prószków, Opolskie, Poland
22-Dec-1846 in Proskau, Prószków, Opolskie, Poland; Dåvarande Tyskland,
Oberschlesien
Birth:
Death: 05-Nov-1918 in Avesta, Dalarna, Sweden; Dog i spanska sjukan

Name: Ruth Augusta Widegren
Birth: 01-Jan-1885 in Norberg, Västmanland, Sweden
Death: 02-Oct-1956 in Avesta, Dalarna, Sweden

Name: Karl Birger Lindner
Birth: 05-Jan-1909 in Avesta, Dalarna, Sweden; Familjen bodde i Åskan nr 5
Death: 19-Dec-1957 in Avesta, Dalarna, Sweden

Name: Albina Josefina Lindner
Birth: 25-Sep-1883 in Vittinge, Västmanland, Sweden
Death: 09-Aug-1969 in Avesta, Dalarna, SwedenAxsjön, Morgongåva, Västmanland, Sweden
Name: Vilhelm Josef Lindner
Birth: 15-Jan-1876
17-Nov-1885 in Axsjön, Morgongåva, Västmanland, Sweden; Drunknat i Axsjön vid
9 års ålder.
Death:
17-Nov-1885 in

Fellingsbro, Örebro, Sweden
Name: Lukas Adamsson Stockhaus
Birth: 1634 in Norrstensta, Fellingsbro, Västmanland, Sweden
02-Jun-1701 in Fellingsbro, Örebro, Sweden; Stensta, Fellingsbro, Västmanland,
Sverige

Folkärna, Dalarna, Sweden

Name: Franz Josef LindnerBirth: 30-Mar-1886 in Vittinge, Västmanland, SwedenDeath: 27-Oct-1946 in Folkärna, Dalarna, Sweden


Forna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Hans Johansson Ståckhus
Birth: 28-Dec-1679 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: Unknown in Forna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Adam StockhusBirth: 11-Sep-1653 in Fellingsbro, Örebro, SwedenDeath: 14-May-1698 in Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Brita AndersdotterBirth: 1634 in Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 05-Mar-1704 in Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Susanna Hansdotter Gropp #Birth: 23-Apr-1677 in Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, SwedenBirth: 23-Apr-1677 in Färna, Västmanland, SwedenDeath: Jul-1742 in Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 04-Jul-1742 in Färna, Västmanland, Sweden

Name: Erik Johansson StockhausBirth: 29-Dec-1670 in Gunnilbo, Västmanland, SwedenBirth: 29-Dec-1670 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 1756 in Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, SwedenFärna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Hans Hansson GroppBirth: 01-May-1685 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenBirth: 23-Sep-1685 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 29-Sep-1687 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Brita StockhausBirth: 16-Sep-1691 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 06-Dec-1691 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Maria Hansdotter GroppBirth: 07-May-1683 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 21-May-1693 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Erik StockhausBirth: 27-Jun-1697 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 14-Aug-1698 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Johan StockhausBirth: 26-Jul-1699 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 18-Jun-1701 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Erik StockhausBirth: 07-Jun-1705 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 11-Feb-1706 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Susanna StockhausBirth: 08-Apr-1708 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 20-Dec-1708 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Katarina StockhusBirth: 24-Apr-1716 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 03-Jun-1718 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Hans Hansson GroppBirth: 1650 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 26-Jul-1719 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Hans Eriksson StockhusBirth: 1694 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 03-Sep-1732 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Sara PersdotterBirth: 1659 in Färna, Västmanland, SwedenDeath: 16-Apr-1738 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Johan StockhausBirth: 05-Jan-1710 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 12-Jan-1776 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Erik Ersson DahlbergBirth: 29-May-1715 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 27-Oct-1784 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Färna, Västmanland, SwedenName: Abraham StockhusBirth: 15-Jul-1678 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, SwedenDeath: 24-Jul-1681 in Färna, Västmanland, Sweden

Name: Abraham StockhausBirth: 15-Jul-1678 in Färna, Västmanland, SwedenDeath: 24-Jul-1681 in Färna, Västmanland, Sweden

Name: Klas StockhusBirth: 08-Aug-1652 in Fellingsbro, Örebro, SwedenDeath: 28-Feb-1689 in Färna, Västmanland, Sweden


Name: Petter Hansson Gropp
Birth: 19-Feb-1698 in Färna, Västmanland, Sweden
Death: 10-Jul-1698 in Färna, Västmanland, Sweden

Name: Anders Stockhaus
Birth: 26-Dec-1706 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 16-Jul-1707 in Färna, Västmanland, Sweden

Name: Hans Hansson Gropp
Birth: 23-Sep-1689 in Färna, Västmanland, Sweden
Death: 02-Feb-1742 in Färna, Västmanland, Sweden

Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Name: Anna Hansdotter Gropp
Birth: 05-Aug-1688 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 25-Nov-1688 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Hans Stockhaus
Birth: 1620 in Norrstensta, Fellingsbro, Västmanland, Sweden
Death: 20-Jan-1690 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Johan Adamsson Stockhaus
Birth: 1618 in Fellingsbro, Örebro, Sweden
Death: 20-Jan-1690 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Per Hansson Gropp
Birth: 17-Mar-1695 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 26-Dec-1695 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Per Hansson Gropp
Birth: 17-Mar-1695 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 26-Dec-1695 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Johan Stockhaus
Birth: 02-Mar-1696 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 13-Mar-1696 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Margareta Hansdotter Gropp
Birth: 11-Sep-1699 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 04-Nov-1700 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden

Name: Katarina Hansdotter Gropp
Birth: 03-Apr-1701 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 21-Jul-1701 in Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Hallsta, Romfartuna, Västmanland, Sweden
Name: Christina Wilhemina Carlsson
Birth: 19-Oct-1865 in Romfartuna, Västmanland, Sweden
Death: 29-Dec-1865 in Hallsta, Romfartuna, Västmanland, Sweden

Heby, Västmanland, Sweden
Name: Karl Oscar Rung
Birth: 09-Jan-1883 in Simtuna, Uppsala, Sweden
Death: 25-May-1973 in Heby, Västmanland, Sweden

Horrsta, Västerlövsta, Västmanland, Sweden
Name: Anna Amalia Hedlund
Birth: 22-Sep-1888 in Brunnsb, Romfartuna, Västmanland, Sweden
Death: 20-Oct-1960 in Horrsta, Västerlövsta, Västmanland, Sweden

Hubbo, Västmanland, Sweden
Name: Johan Jan Ersson
Birth: 20-Jun-1687 in Hubbo, Västmanland, Sweden
Death: 18-Jan-1758 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Erik Johansson
Birth: 26-Apr-1726 in Hubbo, Västmanland, Sweden
Death: 03-Nov-1793 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Anders Persson
Birth: 26-May-1800 in Hubbo, Västmanland, Sweden
Death: 06-Jun-1800 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Cajsa Andersdotter
Birth: 28-Apr-1779 in Fläckebo, Västmanland, Sweden; Övringby?
Death: 26-Jun-1815 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Anders Simonsson
Birth: 01-Oct-1750 in Västerfärnebo, Västmanland, Sweden
Death: 11-Jan-1816 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Johanna Fredrica
Birth: 31-Dec-1818 in Hubbo, Västmanland, Sweden
Death: 09-May-1819 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Carl Ersson
Birth: 01-Feb-1760 in Hubbo, Västmanland, Sweden
Death: 19-Jul-1822 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Carl August Carlsson
Birth: 31-Aug-1824 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra ägor
Death: 10-Aug-1827 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra ägor

Name: Stina Andersdotter
Birth: 02-Jul-1771 in Norrbärke, Dalarna, Sweden
Death: 30-Apr-1829 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Hedda Stina Carlsdotter
Birth: 1826 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra äg
Death: 1831 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra äg

Name: Carl Petter Fogel
Name: Carl Petter Fågel
Birth: 30-Jan-1802 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Skarpsebro
01-Aug-1837 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Tjänstgörande soldat, sjukdom,
svullnad i knäet
Death: 01-Aug-1837 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Name: Maria Elisabeth Carlsdotter
Birth: 03-Mar-1828 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra äg
Death: 15-Nov-1840 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra äg, BILD 93, AI:10

Name: Stina Carlsdotter
Birth: 11-Mar-1798 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra
Death: 17-Apr-1856 in Hubbo, Västmanland, Sweden
17-Apr-1856 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra ägor, dog av håll, 7 barn, 3
söner och 4 döttrar av vilka

Name: Elisabeth Jansdotter
Birth: 1735 in Hubbo, Västmanland, Sweden
Death: 4 juni 1810 in Hubbo, Västmanland, Sweden

Kila, Västmanland, Sweden
Name: Carl Theodor Carlsson
Name: Karl Theodor Karlsson Fogel
Birth: 13-Jan-1835 in Hubbo, Västmanland, Sweden; Jädra Ägor
Death: 18-Dec-1900 in Kila, Västmanland, Sweden; Grällsta, dog av lunginflammation

Name: Christina Mathilda Lunden Karlsson
Birth: 26-Jul-1837 in Romfartuna, Västmanland, Sweden
26-Jul-1837 in Romfartuna, Västmanland, Sweden; Östra Munga, född oäkta, ingen
far angiven, tilltalsnamn bör vara Matilda, har fått Christina från mor,
Birth:
Death: 21-Jul-1915 in Kila, Västmanland, Sweden; Grällsta. dog av ålderdomsbrand

Name: Lovisa Mathilda Carlsson
Name: Anna Lovisa Johansson
Birth: 10-Jan-1864 in Romfartuna, Västmanland, Sweden
24-Oct-1937 in Kila, Västmanland, Sweden; Grällsta Död 24/10 1937. Kyrkobokförd
i Kila (Västmanlands län, Västmanland). Född 10/1 1864 (ingen uppgift om
födelseort) Gift kvinna.
Death:

Name: Carl Alfred Carlsson
Birth: 06-May-1860 in Hubbo, Västmanland, Sweden
Death: 12-Jan-1940 in Kila, Västmanland, Sweden

Name: Alrik Viktor Karlsson
Birth: 12-Dec-1872 in Romfartuna, Västmanland, Sweden
Death: 24-Apr-1952 in Kila, Västmanland, Sweden

Kolbäck, Västmanland, Sweden
Name: Karin Persdotter
Birth: 1709 in Kolbäck, Västmanland, Sweden
Death: 1785 in Kolbäck, Västmanland, Sweden

Name: Johan Nilsson
Death: 1799 in Kolbäck, Västmanland, Sweden

Name: Anna Olofsdotter
Birth: 1745 in Kolbäck, Västmanland, Sweden
Death: 1812 in Kolbäck, Västmanland, Sweden

Name: Johan Granlund
Birth: 23-Jul-1786 in Gränby, Kolbäck, Västmanland, Sweden
Death: 1837 in Kolbäck, Västmanland, Sweden

Name: Ulrika Eriksdotter
Birth: 16-Sep-1785 in Svennby ägor, Bred, Uppsala, Sweden
Death: 1853 in Kolbäck, Västmanland, Sweden

Folkärna, Sweden
Name: Kristina Wilhelmina Eriksson
Birth: 25-Sep-1877 in Malung, Dalarna, Sweden
28-Jan-1952 in Krylbo, Dalarna, Sweden; Dog i hemmet. Begravd på Folkärna
kyrkogård, grav nr 5259

Krylbo, Dalarna, Sweden
Name: Elsa Maria Lagg
Birth: 04-Aug-1892 in Avesta, Dalarna, Sweden
Death: 05-Sep-1958 in Krylbo, Dalarna, Sweden

Möklinta, Västmanland, Sweden
Name: August Viberg
Birth: 05-Apr-1864 in Folkärna, Dalarna, Sweden; Husförhör Folkärna 1900-1911
Death: 23-Dec-1923 in Möklinta, Västmanland, Sweden; SDB gift man Prästgården

Ramnäs, Västmanland, Sweden
Name: Kristina Lovisa Visell
Birth: 04-Sep-1867 ; Köping?
Death: 16-Sep-1911 in Ramnäs, Västmanland, Sweden

Romfartuna
Name: Edla Wilhelmina Karlsson
Birth: 10-Sep-1869 in Romfartuna, Västmanland, Sweden
Death: 14-Mar-1871 in Romfartuna, Västmanland, Sweden

Name: Ida Oskarina Carlsson
Birth: 19-Feb-1867 in Romfartuna, Västmanland, Sweden
Death: 11-Apr-1880 in Romfartuna, Västmanland, Sweden

Name: Hildur Hedda Sofia Engström
Birth: 19-May-1873 in Haraker, Västmanland, Sweden
Death: 07-Mar-1918 in Romfartuna, Västmanland, Sweden

Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Anna Christina Ersdotter
Birth: 03-Nov-1842 in Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden
Death: 18-Feb-1843 in Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Eric Persson
Birth: 26-Feb-1799 in Säfvasta, Altuna, Uppsala, Sweden
Death: 27-Apr-1856 in Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Johanna Christina Ersdotter
Birth: 18-Jul-1844 in Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden
Death: 11-Apr-1857 in Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Christina Ersdotter Blom
Birth: 17-Apr-1819 in Altuna, Uppsala, Sweden
Death: 08-Jun-1867 in Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden
Name: Märta Axelina Törnblom
Birth: 24-Jul-1911 in Simtuna, Västmanland, Sweden
Death: 28-May-2000 in Simtuna, Uppsala, Sweden; Y
Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Per August Tornblom
22-May-1832 in Karleby ägor, Simtuna, Uppsala, Sweden; Karleby ägor Simtuna U
(C)
Birth: 28-May-1832 in Simtuna, Västmanland, Sweden
Death: 28-Jul-1899 in Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Elin Sofia Bergman
Birth: 15-May-1892 in Simtuna, Uppsala, Sweden
Death: 16-Jul-1902 in Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Maria Josefina Öman
Birth: 19-Jan-1856 in Simtuna, Västmanland, Sweden
Death: 10-Sep-1937 in Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Carl Bergman Name: Karl Bergman
Birth: 08-May-1854 in Råby, Simtuna, Västmanland, Sweden
Death: 01-Jun-1948 in Simtuna, Västmanland, Sweden

Name: Emma Charlotta Törnblom
Birth: 05-Feb-1875 in Simtuna, Uppsala, Sweden; Stånby, Simtuna, Uppsala, Sweden
Birth: 23-Jun-1875 in Hjärtum, Västra Götaland, Sweden
Death: 24-Mar-1960 in Simtuna, Västmanland, Sweden

Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden
Name: Olof Nilsson
Birth: 25-Nov-1707 in Riörkiobys, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden
Death: 26-Jan-1708 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Name: Olof Nilsson
Birth: 13-Jun-1721 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden
Death: 16-Mar-1722 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Name: Johan Nilsson
Birth: 30-May-1723 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden
Death: 09-Mar-1724 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Name: Per (Peter) Stockhaus
Birth: 16-Feb-1703 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 1779 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Stensta bruk, Fellingsbro, Örebro, Sweden
Name: Mårten Johansson Stockhaus
Birth: 28-Nov-1679 in Färna Bruk, Gunnilbo, Västmanland, Sweden
Death: 16-Sep-1751 in Stensta bruk, Fellingsbro, Örebro, Sweden

Name: Kerstin Andersdotter
Death: 19-Mar-1709 in Stensta, Fellingsbro, Västmanland, Sweden; Stensta, Fellingsbro,
Västmanland, Sverige

Säter, Dalarna, Sweden
Name: Johanna Ottilia Lindner
Birth: 22-Jul-1889 in Vittinge, Västmanland, Sweden
Death: 13-Jul-1965 in Säter, Dalarna, Sweden

Rapporter

Döda_Födda i kortformat Dalarna, Västmanland 20140519.pdf
Döda_Födda i Dalarna, Västmanland 20140519.pdf

Födda_döda i Dalarna, Västmanland 20140519.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar