fredag 2 maj 2014

Fattigvårdsstyrelsen i Grällsta infodrar mot CA Johansson

Transkribering av dokument som hittats hos Skomakare Karl August Johansson i Grällsta 1865-1948

Scannat originalAvskrifter
1 Resolution
Handlingarna öfversänders till länsmannen A Bolander, hvilken äger att, med föreläggande af tre veckors tid och vite af fem kronor infodra fattigvårdsstyrelsens C A Johanssons å Grällsta ägor och C A Carlsson i ?Finnanbo förklaringar eller delgivningsbevis med handlingerne i målet införväntas Västerås slott i landskansliet den 2 januari 1911
Claes Wes?äll / Herman Udden


2 Till Konungens befattningshafvande i Västmandlands län
Som änkan Tilda Carlsson i Grällsta begärt och fattigvårdsstyrelsen efter pröfning af behovet beviljat henne ett underhåll af 8 kronor i månaden, så får fattigvårdsstyrelse vördsamt anhålla att änkans barn lägenhetsägaren och skomakaren C A Johansson och hans hustru, dotter till bemälde änka, å Grällsta egor och sonen Hemmansägaren Carl Alfred Carlsson i Pinnanbo?, Kila socken, måtte åläggas, hvilken som bäst gälda gitter, att ersätta fattigvårdsstyrelsen det utgivna underhållet samt de kostnader för framlidne fattigvårdsstyrelsen får vidkännas till behofvetupphör eller försörjningsskyldigheten direkt övertages af barnen.
Grällsta i Kila socken den 21 dec 1910
På fattigvårdsstyrelsens vägnar
C A Carlsson Ordf.


3 Af Kila socken fattigkassa har jag denna dag bekommit Åtta kronor i understöd enl. kommunalnämndens beslut den 11/12 1910 som härmed erkännes och kvitteras.
Grällsta den 20 dec 1910
Tilda (Bomärke) Carlsson
Bevittnas
Aug Johansson  Mina Törnqvist


4 Utdrag af protokoll hållet vid sammanträde med kommunalnämnden i Kila den 11 dec 1910


Enkan Tilda Carlsson Grällsta hade hos fattigvårdsstyrelsen gjort framställan om understöd och då hon vore i saknad af egna medel och vård af annan beviljades henne ett understöd af 8 kronor i månaden, hvilket understöd beslöts skulle genom ersättningstalan affodras enkans barn lägenhetsägaren C A johansson och hans hustru, dotter till bemälde enka, å Grällsta egor samt sonen Hemmansägaren Carl Alfred Carlsson i Pinnanbo Kila socken.


In fridem?
C A Carlsson
Justeradt
J V Blomfeldt L J Zakarisson
Rätt utdraget betygar
C A Carlsson
Komm nämndens ordf
Rätt afskrifvet betyga
Alfred ?Falander Osrian ?Gnåberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar