tisdag 13 maj 2014

Betalning Bouppteckningar

Bouppteckningen efter 

Kostnaden för kopiorna är 36 kr för sökning 150 kr, totalkostnad 186 kr.

Johanna Ottilia Lidner 1889-07-22.
Inga bilagor fanns bilagda.
Totalkostnaden för kopiorna är 16:- (4x4:-).
Inbetalas på bankgiro 806-3265
Betalningsmottagare: Landsarkivet i Uppsala
Vänligen uppge vårt diarienummer vid inbetalningen
421-2014-5073. 

Då den manuella sökningen bara tog 2 minuter så
väljer jag att inte debitera för sökkostnaden den
här gången.
Totalkostnaden för kopiorna är 12:- (3x4:-).
Inbetalas på bankgiro 806-3265
Betalningsmottagare: Landsarkivet i Uppsala
Vänligen uppge vårt diarienummer vid inbetalningen
421-2014-5074.

Översänder kopia på bouppteckningen efter Karl Tore Vitus Viberg
Totalkostnaden för kopiorna är 24 kr
Inbetalas på bankgiro 806-3265
Avgiften skall vara Landsarkivet i Uppsala tillhanda inom 30 dagar.
Vänligen uppge vårt diarienummer på inbetalningskortet: ULA 421-2014/ 4976

Oskar Felix Lindner
Översänder bpt efter Oskar Felix Lindner
Norra och Södra Vedbo ds 233/62
Vänligen betala in 20 kr för 5 kopior till bg 5052-3778
Dnr 423-2014/4655

Albina Josefina Lindner
Totalkostnaden för kopiorna är 16 kr
Inbetalas på bankgiro 806-3265
Avgiften skall vara Landsarkivet i Uppsala tillhanda inom 30 dagar.
Vänligen uppge vårt diarienummer på inbetalningskortet: ULA 421-2014/ 4569

Vera Sofia Vilhelmina Wiberg

Dnr: 4.1.4-7638/14
Plusgiro 15 12 00-3
Ange refnr 2133205
Kopiekostnad 4 Kr
Betald 20140513

Dnr:4.1.4-7635/14
Kopiekostnad 20 kr. Betalas inom en månad till
 Plusgiro 15 12 00-3
Ange refnr 2133205 vid betalning.
Betald 20140513

Dnr Ula 421-2014/4515
Totalkostnaden för kopiorna är 8 kr.
Inbetalas på bankgiro 806-3265
Betald 20140513

Karolina Jonsson
Översänder 1 kopior enl. beställning, se bifogad fil.
Summa 4 kr. Inbetalas inom 1 mån till:
Bankgiro 5052-3844
Ange Dnr 13373
Betald 20140513

Karl Fride Johansson
Dnr 421-2014/ 2940 
Totalkostnaden för kopiorna är 16 kr
Inbetalas på bankgiro 806-3265
Betald

Helga Kristina WIlund
Summa 4   kronor, inbetalas inom 1 mån till Bankgiro 5052-3844    
Ange Dnr 6933
Betald


Totalkostnaden för kopiorna är 32
Inbetalas på bankgiro 806-3265 inom 30 dagar.

Vänligen uppge vårt diarienummer på inbetalningskortet: ULA 421-2014/ 4507
Betald

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar