torsdag 13 mars 2014

Test translate Youtube video

Small Test translation at 30s -> 2m20s


)

Is available on the  Jämtlands videon.
(should be able to force subtitle by adding &yt:cc=on not tested see link)
https://www.youtube.com/watch?v=HyPtuPx9kRM&yt:cc=on


1. Activate it by clicking on captions and select text language

Sample how a translation file looks ==> maybe we can do swedish text and then auto translate with Google Translate and after that get some english speaking person to check the text 

Swedish
0:00:37.900,0:00:42.900
Välkommen Marianne för att prata om Jämtland

0:00:44.900,0:00:50.000
Vi har ju haft några samlingar med  Skåne Halland ett tema kört

0:00:51.000,0:00:55.000
vi har haft några år för att försöka beta av olika landskap.

0:00:56.000,0:01:13.000
Tanken efteråt är om ni är intresserade att göra en visning av våra samlingar

0:01:21.000,0:01:24.000
Varsegod

0:01:25.000,0:01:33.100
När jag fick förfrågan om det här så tänkte jag hur skall man börja.

0:01:33.800,0:01:35.800
Det är lika bra att jag presenterar mig

0:01:35.800,0:01:40.800
Jag heter Marianne Ljunggren tidgare sjuksköterska och vårdlärare

0:01:41.700,0:01:45.700
Jag har släktforskat på allvar sedan 1992

0:01:45.700,0:01:50.000
för då skulle vår yngsta son gifta sig

0:01:50.500,0:01:53.000
och vem sjutton skulle han gifta sig med?

0:01:53.000,0:01:57.000
då måste jag göra en antavla så då gjorde jag det

0:01:57.000,0:02:01.000
Dessutom så fick jag överta väldigt mycket material

0:02:01.000,0:02:04.000
som min pappa hade

0:02:04.000,0:02:08.500
Det var så att han under kriget var uppe på generalstaben

0:02:08.500,0:02:14.500
och då började man känna vibbarna

0:02:14.500,0:02:18.500
då kanske vi skulle få besök här i Sverige

0:02:18.500,0:02:20.500
Då gällde det att bevisa att man var Arier

English 

0:00:37.900,0:00:42.900
Welcome Marianne to speak about Jämtland

0:00:44.900,0:00:50.000
We have had some presentation where we have spoken about Skåne Halland a theme

0:00:51.000,0:00:55.000
we have had for some years to speak about the different regions in Sweden.

0:00:56.000,0:01:13.000
After the presentation if you are intrested can we show our collections

0:01:21.000,0:01:24.000
Please welcome

0:01:25.000,0:01:33.100
When I got the request I thought about how should I start

0:01:33.800,0:01:35.800
A good start is to introduce myself

0:01:35.800,0:01:40.800
I am Marianne Ljunggren former nurse and nurse teacher

0:01:41.700,0:01:45.700
I have done family research since 1992

0:01:45.700,0:01:50.000
when our youngest son was going to get married

0:01:50.500,0:01:53.000
and how should he marry?

0:01:53.000,0:01:57.000
I had to do some research (laugh)

0:01:57.000,0:02:01.000
I also inherited a lot of material

0:02:01.000,0:02:04.000
that may dad had collected

0:02:04.000,0:02:08.500
During the war he worked in the military

0:02:08.500,0:02:14.500
and when you started to feel a change

0:02:14.500,0:02:18.500
that we maybe could get a visit also in Sweden

0:02:18.500,0:02:20.500
Then you had to prove that we where Aryan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar