söndag 9 mars 2014

Emmigrant videos

Arrival Of Immigrants - Ellis Island 1906


NTIS AVA15996VNB1 - 1992
From 1892-1954, Ellis Island was the port of entry for millions of European immigrants. Fascinating archival footage tells the moving story of families with dreams of opportunity, leaving their homes with what they could carry.


Bishop Hill

Se även http://www.bishophill.se/  förening vars syfte är att sprida intresse för Bishop Hill-kolonins historia som kom att bli central för hela den kommande svenska emigrationen till Amerika.


Bishop Hill State Historic SiteBishop Hill, Illnois A National Historic Landmark Village

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar