tisdag 25 februari 2014

Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

Nedan en ide om vilken extra information som skulle kunna presenteras i samband med en video 


Om Göran Ulväng se Uppsala Universitet

Lista över slott och herresäten i Uppland wiki
Föredrag hos genealogiska föreningen 2014 feb 22 se kommande evenemang


Böcker av Göran Ulväng


Den glömda konsumtionen : auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen

av

Sofia Murhem

Kristina Lilja

Göran Ulväng

INBUNDEN. Gidlunds förlag, Svenska, 2013-12-05
I denna bok berättas för första gången historien om den svenska auktionshandelns historia och utveckling. Under 1700- och 1800-talet omvandlades Sverige i grunden. Välståndet ökade i samhället och både rika och fattiga fick det bättre ställt.

.
Den glömda konsumtionen : auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen

Starfors säteri. Uppländsk herrgård med anor

av

Irma Ridbäck

Göran Ulväng

INBUNDEN. Bokförlaget Atlantis, Svenska, 2014-02-28
I nordvästra Uppland invid Örsundaån ligger Starfors säteri, med utsikt över ett bördigt landskap av åkrar, betesmarker och skog. Säteriet är en av många herrgårdar som grundades under stormaktstiden och pryds än idag av en karolinsk huvudbyggnad....
Starfors säteri. Uppländsk herrgård med anorHus och gård i förändring : Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar - Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

av

Göran Ulväng

HÄFTAD. Gidlunds förlag, Svenska, 2004-10-01
Under 1700- och 1800-talen förändrades förhållandena på landsbygden radikalt, både i Sverige och i större delen av Europa. Den agrara revolutionens förlopp och resultat är idag tämligen väl kända och det finns en stor kunskap om hur utvecklingen s...
Hus och gård i förändring : Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar
Herrgårdarnas historia : arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar

av

Göran Ulväng

INBUNDEN. Hallgren & Björklund Förlag, Svenska, 2009-01-14
Begreppet herrgård kan fyllas med det mest skilda innebörder beroende på vad man har för bakgrund, geografisk hemvist och historiska kunskaper. För en del människor väcker det ljuva barndomsminnen, för andra kan herrgården stå för orättvisa, fatti...
Herrgårdarnas historia : arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar