torsdag 9 januari 2014

Karl Fride Israel Johansson 1895 dec 20


1894 

1895

Husförhörslängder

Checked negativ Sala stadsförsamling C:8 (1895-1906) Bild 280 / sid 20 (AID: v265884.b280.s20, NAD: SE/ULA/11305)
Checked negativ Sala landsförsamling C:9 (1895-1914) Bild 150 / sid 7 (AID: v265204.b150.s7, NAD: SE/ULA/11298)
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v265204.b150.s7

Kila AI:21a (1886-1896) Bild 34 / sid 26 (AID: v72703.b34.s26, NAD: SE/ULA/10524)
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v72703.b34.s26


Avskrift 

Grällsta
Skomakare Carl August Johansson, 1865 apr 10, Ort Simtuna, Gift 1890 dec 30, Hitflyttad Simtuna, 1894 nov 8, Inflyttningsattestnummer 71, Fräjd särskild anteckning 148 141/1896?
h.h. Louvisa Mathilda Carlsson 1864 jan 10, Romtuna, Inflyttad se ovan,  

son? Carl Fride Israel 1895 dec 23, Kila,
Dräng August Re??nhold Holmstedt, 1875 okt 31, V Löfsta, Hitflyttad: V Löfsta, 1895 dec 8, Inflyttelseeattestnummer 158  

Födelsebok

Kila C:9 (1895-1923) Bild 140 / sid 7 (AID: v261644.b140.s7, NAD: SE/ULA/10524)
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v261644.b140.s7

Avskrift 

1895 års födelsebok för Kila församling och dess dopbok
49) 1895 Dec 23  Man. Carl Fride Israel
Fader: Carl August Johansson skomakare i Grällsta 1865 apr 10 Gift
Sida i församlingsboken 26
Moder: hh. Louvisa Mat?lda Carlsson 1864 jan 10
Döpt 1896 jan 12 Döpt av Kyrkoherde C.J. Nordblad
Faddrar: Föräldrarna ?????
Modern kyrktagen 1896 jan 12 

1918

Utflyttningslängden 1914-1923

Checked Sala landsförsamling B:6 (1916-1939) Bild 160 / sid 12 (AID: v264666.b160.s12, NAD: SE/ULA/11298)
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v264666.b160.s12
Checked Kila B:7 (1916-1930) Bild 200 / sid 16 (AID: v261637.b200.s16, NAD: SE/ULA/10524)
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v261637.b200.s16
Checked Sala stadsförsamling B:12 (1916-1929) Bild 530 / sid 49 (AID: v265875.b530.s49, NAD: SE/ULA/11305)
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v265875.b530.s49

Inflyttningslängden 1914-1923 Västerås 14 jul 1918

Västerås Domkyrkoförsamling BI:8 (1914-1923) Bild 1470 / sid 284 (AID: v261023.b1470.s284, NAD: SE/ULA/11727)
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v261023.b1470.s284

Avskrift

1918 års inflyttningslängd för Västerås församling 
643) 14 juli 1918 Johansson, Karl Fride Israel, maskinist, 1895 dec 20, man
Hvarifrån inflyttad Sala
Hvarthän i församlingen inflyttad Ö?? 2
Uppslag i församlingsboken 4362 
Särskild anteckning såsom om afsända och mottagna avisbref m.m.  203 56/15


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar