lördag 21 december 2013

Svalkan Ulriksdal Frans Josef Lindner

Goal: To get more information about when Frans Josef Lindner arrived to Sweden 186? see story on Ancestry
Mellan Svalkan och Villa Skogsborg
Åren 1814-1819 nyttjade inte kungahuset Ulriksdal. En del av slottets personalbostäder började arrenderas ut för sommarboende. Med tiden uppläts även obebyggd mark mot att arrendatorn byggde hus för egna medel. Det första blev Svalkan 1877, som sedan 1936 är Evangeliska Fosterlandsstiftelsens sommarhem. Huset brann ned 1953 och ersattes med ett nytt.Next step:

  1. Check ideas from Henrik Waldenström

Done:

  1. 20131219 Visit Svalkan 
  2. 20131220 Email Henrik Wadenström and got the following hints
    1. Kungliga Husgerådskammaren, eller visn avd på Slottet som visar Ulriksdal
    2. Ring Ulla-Britt de Marchi som guidat på ulriksdal 
    3. Riksantikvarieämbetet eller surfa runt

Information


Svalkan uppfördes som sommarställe 1877 av skrivläraren Fredrik Funk, som bl a undervisade prinsarna Oskar och Carl i skönskrift Sedan 1936 har det varit Evangeliska Fosterlandsstiftelsens sommarhem. Det äldsta bostadshuset brann ner 1953, och ersattes två år senare av den nuvarande föreningsgården.

Ulriksdals Slotts trädgård
PDF om namnsättning inom Ulriksdals slottspark
Cafe Svalkan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar