onsdag 17 juni 2020

Vindskydd i Sverige


 • Mål: 
  • skapa struktur på vindskyddsdata i Sverige gärna med Öppen data
  • idag finns sites.google.com/view/vindskydd/ med karta
   • målet är att detta data finns på fler plattformar som Open Street Map etc... så fler hittar ut
   • att på sikt kunna återrapportera från besökare om det finns problem

Vindskydd finns idag på map.campwild.org 
 • Källor
 • WEB / Wikibase
  • som en test finns en installation av Wikibase SWEBASE
   • tanken att testa konceptet och det kan även vara problem med att ha vindskydd i Wikidata se diskussion
   • mer om Wikibase
     
 • Frågetecken
  • Open Street Map (OSM) är det ok med vindskydd men verkar tveksamt i Wikidata
  • Vore trevligt att ha koppling OSM -> Wikibase
  • Hur mogna är kommuner att leverera öppen data?
  • Hur kommunicerar vi med Sveriges kommuner om deras Öppna data om vindskydd? karta kommuner
  • Finns det intresse att informationen förs tillbaka till kommunerna? hur gör vi det enklast?
   • bör kommunerna i sitt data ha identifierare för OSM/Wikidata/Wikibase --> enklare att bygga appar och hämta information
     
 • Telegram "VindskyddSverige"
 • Fråga Linked in hur gör vi detta projekt med data från 290 kommuner smartast länk
  • nedan de kommuner som finns i Wikidata med koppling URL web
   • ser inte att det finns någon som driver Öppen data / kommunikation

    • User case A: Som friluftsmänniska vill jag kunna enkelt planera min vandring med de korrekt/relevant information om vindskydd som finns
      
     • Krav 1; ha korrekt data från kommunerna och kunna peka på detta data som källa för mitt data.
       
     • Krav 2: uppdateras data hos kommunerna så vill jag få det snabbt och enkelt så vi inte har fel data
       
     • Krav 3: data skall följa en standard så vi inte behöver 290 anpassningar för att hämta in datat
       
     • Krav 4; Enkelt att felrapportera så korrekt data finns tillgängligt för andra vandrare / app skapare direkt
       


 Andra datamängder av intresse

 1. Hur vi kan hämta växt och djurobsar från Appen iNaturalist för platser nära vindskydd...
 2. Platser med vatten se app swedishwells
  1. SGU kartvisare-brunnar / video
   1. Brunnar beskrivning / Öppen data
 3. Grillplatser där det är ok att grilla se grillplatser.nu
  1. beskriver snyggt vad som finns vid platsen ex Frölunda-grillshytta
  2. vid brandvarning verkar det vara ok att grilla vid grillplats men inte rastplats dvs. vi borde ha denna data om ett vindskydd om det är ok att grilla (om eldningsförbud
   "I vissa kommuner tillåts du använda iordningställda grillplatser.")...
 4. Open Street Map - State of the Map 2020 / program
  1. Förslag att man skall direkt i OSM ha koppling omdömen se "Creating an open data ecosystem for reviews of places and more"
 Frölunda-grillshytta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar