lördag 31 mars 2018

Wikidata externa kopplingar


torsdag 29 mars 2018

Norra Begravningsplatsen

Vilka personer finns om vi filtrerar på Källa / Yrke...

SBL - Svenskt biografiskt lexikon ==> +698 gravar

 • karta
 • lista sorterade efter flest antal artiklar


Svenskt Porträttarkiv +309 gravar GENI +356 gravar 

 • karta
 • lista sorterade efter flest antal artiklar


Artist på Spotify +104 stycken

 • karta
 • lista sorterade efter flest antal artiklar


Har bild på graven +267 stycken

 • karta
 • lista sorterade efter flest antal artiklar


Saknar bild på graven +1527 stycken

 • karta
 • lista sorterade efter flest antal artiklar


Svensk Filmdatabas +192 stycken

 • karta
 • lista sorterade efter flest antal artiklar


Profile på WikiTree +55 stycken

 • karta
 • lista sorterade efter flest antal artiklar
 • Se vidare
  • Most famous on Norra Begravningsplatsen blog

tisdag 27 mars 2018

SBL - SKBL


 • Profiler som finns på SBL och SKBL
  • lista för att enklare koppla ihop SBL med SKBL
 • Profiler med kvinnor som inte finns i SKBL men i SBL
 • Profiler som finns i SKBL men inte i SBL = 667 stycken
 • Kopplingar till Riksarkivet SVAR i Wikidata

Video hur SKBL kopplats in i WikidataNedan Bubble charts som visar antal artiklar det finns för SBL och SBL för olika språk

SBL har ung. +7500 artiklar om en person  ==> totalt +26000 Wikipedia artiklar på 200+ språk


SKBL har ca. 1000 artiklar om en person ==> totalt finns 4689 Wikipedia artiklar om dessa personer

 • en:Wikipedia har +735 artiklar 
  • totalt finns det artiklar skrivna på 134 språk om dessa ca. 1000 kvinnor

lördag 24 mars 2018

Wikidata en mötesplats för SBL SKBL LIBRIS VIAF


Vad vi ser nedan är statistik från Wikidata på några Svenska databaser som har kopplats ihop av frivilliga krafter... drivkraften är en tro på bättre datakvalitet mha. länkad data och den semantiska web:en .... att komma bort från klippa och klistra utan istället kunna använda datorer till att kvalitetssäkra fakta med samma som relationer. Där tillgången till elektroniska primärkällor kopplas in i detta ekosystem för att skapa trovärdighet och transparens för läsaren....

Grunden i detta är Wikidata och nästa steg är förhoppningsvis att koppla in WikiCite (video Berlin==> att bibliografiskt information hanteras strukturerat/mätbart

Vän av ordning ställer då frågor vad är rimliga krav att ställa 2018 på nedanstående aktörer?
 1. Arbetas det optimalt idag?
 2. Allt jobb som SBL gjort under 100 år med att leta i primärkällor återanvänds det av LIBRIS SKBL.....
 3. Vem driver detta med FAIR-principles och datakvalite hos respektive aktör? 
  1. Idag är det Webscraping och ladda upp i verktyg som Mix-n-Match för att koppla ihop aktörerna till Wikidata..... vilket känns tidigt 90-tal 
  2. Kommer KB att följa upp detta i deras nya uppdrag att jobba i riktning FAIR-principles se LIBRIS blog..... min känsla är att aktörerna själva inte förstår möjligheterna utan jobbar på med modell "klipp och klistra" rätta mig gärna om jag har fel ....  Exempel SKBLA status check how many of connected persons has VIAF LIBRIS....

SKBL  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon P4963  publiserad 2018
SBL Svenskt biografiskt lexikon P3217publiserad 1918
Levande musikarv P4607 publiserad 2017?
National museum Sweden P2538
SPA Svenskt Porträttarkiv P4819 publiserad 2018
Musikverket P4357 publiserad 201?

Person in Swedish Film Database P2168Riksdagens person-id P1214Se även:


Sweden related properties

torsdag 22 mars 2018

Fel i Wikidata för Nationalmuseumets ID P2538

Efter diskussion på Wikipedia har Anv Larske skapat en lista med ID med problem länk

Uppdatering SVAR Ulf Bodin Jag har konverterat data från NatMus databas till KulturNav. Felaktiga länkar tillbaka till museisystemet kan bero på att det varit dubbletter i databasen som konverterats och dessa sedan rensats bort hos NatMus men ligger kvar i KulturNav. I exemplet [1] så ligger det en sameAs-länka mellan dubbletterna. http://kulturnav.org/d80c0db9-4342-4003-a163-4c9d1bb30f7a borde därmed sättas som deprecated (arkiverad i KulturNav) och detta löses av Karin G eller någon annan i redaktionen på NatMus.--Se också

onsdag 21 mars 2018

SPARQL SBL datum

Sökning - fråga som indirekt indikerar problem mellan datum i Wikipedia artikel och det som kopplats till SBL

tisdag 13 mars 2018

Signaturer

Trevlig artikel av SBL om signaturer se FB


I Wikidata finns fältet Property:P109 dvs. den innehåller signaturen och eftersom SBL har Property P3217 =
=> att vi kan söka fram om några personer har P3217 och P109....

 • sökning ==> 67 personer finns med artikel i SBL och bild på signaturen P109
 • sökning yrke författare och nationalitet = Sverige ==> 41 personer


  ==> personer med artiklar på flest språk i WIkipedia och koppling till SBL MEN saknar bild på signaturen

  Sökning alla personer kopplade till SBL sorterade efter antal artiklar ==>
  Dag Hammarsköld har Wiki artikel på 102 språk men vi saknar hans signatur.....


  Sökningar  Wikidata på Signaturer

  måndag 12 mars 2018

  Scholia and Scientometrics with Wikidata


  Example

  • Scholia author Finn Årup Nielsen Q20980928

  söndag 11 mars 2018

  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon P4963  Lista nedan med antal poster i SKBL som kopplats till Wikidata och vilka andra properties som finns på dessa ex. LIBRIS, VIAF, Nationalmuseumet, Levande musikarv....  1. SKBL - Svenskt kvinnobiografiskt lexikon status 2018-04
   1. Runeberg projektet 315 personer
   2. SBL 265 personer
   3. SPA 206 personer
   4. Nationalmuseumets samlingar finns 107
   5. Open Library 91 personer
   6. IMDB film databasen 81 personer
   7. Women Writers 63 personer
   8. Spotify 36 personer
   9. finska Kansallisbiografia 19 personer
   10. Svenska Olympiska kommittén 18 personer
   11. Levande MusikArv 11 personer
   12. Nobel Price Nomination 6 personer
   13. Vitterhetsakademin 8 personer
   14. Nobelpris 3 personer 

  Sökning stats just nu i Wikidata

  Kartan nedan har ett antal länkar  Sökningar

  Platser uppkallade efter en person i SKBL
  länk   Nedan bubble chart med antal artiklar för SKBL kopplade personer på olika språk dvs. 707 artiklar på engelska. Totalt antal artiklar är +4400
  Källor
  Idag är det svårt att komma åt källor i maskinläsbar form. Wikipedia har Wikidata för det ==> att vi kan kontrollera vilka källor vi kopplar.....

  Kyrkböcker hos Riksarkivet SVAR för personer i SKBL  länk  Se även

  Underhållsverktyg

  TODO

  • Personer är oftast kopplade till församlingen som ibland saknar koordinater P625 ==> visas ej på kartan
  • Properties saknas se länk
   • vore intressant att stämma av Wikidata med SKBL


  lördag 10 mars 2018

  2018-03 LIBRIS sprint om identifierare

  Vecka 10 2018 har LIBRIS en sprint om identifierare se blog

  Jag har försökt att få kontakt med LIBRIS för att förstå vision och ambition etc. utan att få prata med någon kunnig som säger vad och hur saker skall förändras....

  Nedan lite olika kommentarer på det material som presenteras hos LIBRIS och Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) och vad jag saknar.....

  Rent generellt känns det som det saknas en vilja att koppla samman och göra det enkelt för en läsare vilket 2018 inte är ok med en kultursektor som står inför en stor digital omvandling och nya spännande möjligheter.

  Utmaningen är enligt mig ett stort kompetenslyft och att vara agil vid utveckling av nya lösningar.....

  Konstiga brister jag ser idag 2018.....

  1. Elektroniska resurser och referenser finns men LIBRIS och SBL har inte denna information
   1. Exempelvis LIBRIS 10648903 som motsvaras av den elektroniska versionen 18797
    1. SBL
     1. Saknar länkar till LIBRIS
     2. Auktoritetsdata för personen saknas 
      1. LIBRIS nummer 
      2. VIAF
      3. ISNI
     3. Auktoritetsdata saknas för författare av artiklarna
    2. LIBRIS
     1. Saknar länk till elektronisk resurs hos SBL exempel  LIBRIS 10648903  har länk 18797
     2. Saknar bra landningssidor för en person/författare beskriven i SBL
       
  2. Dåligt med LIBRIS nummer för SKBL och SBL finns ingen dialog?
   1. Vi har försökt att matcha LIBRIS nummer själva eftersom varken SKBL SBL.... har LIBRIS koppling ==> länk
    1. SKBL 59% har LIBRIS,  65% har VIAF
    2. SBL har 51% LIBRIS och 61% VIAF
  3. Bra "landingssidor"

   1. Varje person som är författare i LIBRIS eller skrivs om bör ha en landningssida om personen har material av intresse för en läsare.

    jmf

    Worldcat for August Strindberg identified with the LCCN number lccn-n79-005597

    dvs. en sida som visar böcker som finns av personen/ om personen/arkiv från personen etc......    Exempel på landningssida hos WorldCat för August Strindberg
    sidan nås via lccn numret
    lccn-n79-005597

    Worldcat visar Översikt/ Genre / Alternativa namn / Tidslinje då böcker publiceras
    Verk om August Strindberg / verk av August Strindberg
    Länkar Wikidata / Wikipedia / VIAF ....
    Bokomslag 

    Eftersom LIBRIS nummer saknas i många fall så bör Wikidata Q nummer, VIAF nummer eller annan identifierare kunna användas.....
       
  4. Misstanke om flera LIBRIS nummer för samma person hur hanteras det?
   1. libris 247647
    Person: Lilljekvist, Fredrik, 1863-1932
   2. libris 399561
    Person: Liljekvist, Fredrik, 1863-1932

    Sökning efter alla poster med flera LIBRIS nummer i Wikidata länk ==> 444 poster

      
  5. Avsaknad av LIBRIS nummer se blog ex. av 7508 biografier hos SBL saknar vi LIBRIS nummer för ca. 3508 länk. VIAF nummer saknas för 2700

   1. SBL artiklar som saknar LIBRIS nummer sorterade efter antal artiklar i Wikipedia på olika språk
    SPARQL fråga
    hämta alla poster kopplade till SBL personer
    som INTE har LIBRIS nummer i Wikidata
    som har Wikipedia artiklar på mer än 10 språk    känns som SBL har hållit på nu i 100 år och inga bra processer skapats mellan SBL och Libris???

    Känns väldigt fel att inte författare och person i artikeln identifieras med VIAF/LIBRIS nummer och att det enkelt går att se vilka andra böcker en författare skrivit......

    All information i Wikidata är CC-0 så det är bara att hämta och kvalitetssäkra..... om viljan finns....
    1. Sökning efter Wikipedia sidor med mall Libris namn men saknar LIBRIS property wdt:P906 ==> 822 artiklar

  Se också:


  Youtube  Twitter  Uppdatering SKBL problem med LIBRIS

  Exempel på hur dagens lösning blir fel så länge det inte finns persistenta identifierare i LIBRIS att länka till och bra landningssidor så man ser att det blir fel/rätt....


  1. SBKL MartinavonSchwerin  1789-01-03 — 1875-11-18
   1. har länkar till LIBRIS
    1. Av Martina von Schwerin
   2. Följer vi länken så blir det fel Martina von Schwerin som visas

    Schwerin, Martina von, 1809-1839 (författare)
  2. SKBL  Ellen Nanna Johanna (Hanna) Bratt                   Av Hanna Bratt
                      Om Hanna Bratt
   1. Följer vi länken så verkar åtminstone flera olika personer hittas
    1. Bratt, Hanna, 1974- (författare)
    2. Bratt, Hanna (författare)
    3. Bratt, Hanna Ellen Nanny Johanna (författare)

  Wikipedia/Wikidata/LIBRIS/SKBL/SBL kopplingarna i tabellform...

  WikipediaWikidataLIBRISSKBLSBL
  Martina_von_SchwerinMartina von Schwerin (Q4977687)235481MartinavonSchwerin6417
  Martina_von_Schwerin_(1809–1839)Martina von Schwerin (Q4977690)279008--

  fredag 2 mars 2018

  Bernhard Sundström


  f. Rolf Bernhard Sundström 


  1. Skänninge församling, Östergötlands län 23 juni 1926
   1. Skänninge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00337/C/12 (1922-1929), bildid: F0004260_00072
   2. Skänninge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00337/A II a/6 (1924-1934), bildid: F0006902_00302
  2. Porträttarkivet
   1. länk
   2. länk  Skänninge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 
  SE/VALA/00337/C/12 (1922-1929),
  bildid: F0004260_00072

  Skänninge kyrkoarkiv, Församlingsböcker,
  SE/VALA/00337/A II a/6 (1924-1934),
  bildid: F0006902_00302

  m Karin Gunnel Wattwil 19260816

  mf Carl Wattwil 18930415 Linderöds socken

  länk

  Kan vara Linderöds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13248/C I/5 (1888-1894), bildid: 00133901_00029 datu rätt men Carl Emmanuel, fader Nils Kriastiansson, moder Elna Olsson

  mm Herta Fredriksson 

  ff Stadsläkare Sundström, Johan Bernhard f. 18880501 Tranemo d. 19571223 Nora stadsförsamling

  1. Tranemo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13570/C/12 (1883-1894), bildid: A0027768_00021
  2. Tranemo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13570/A I/17 (1881-1896), bildid: C0045495_00128
  3. Porträttarkivet
   1. länk
   2. länk provinsialläkare i Nora distrikt
  4. Svensk Befolkning
   1. 1890 - Uddebo, Tranemo
   2. 1900 - Tomt N:o 21, Mjölby
   3. 1910 - Medicine fil. Kand. Tomt N:o 21 o 30 Trikåfabriken
  5. Sveriges statskalender / 1925 / sid 424 / Läkarstaten länk
  6. Sveriges statskalender / 1955 / sid 115 /  länk 
  7. Brev
   1. Riksarkivet länk
    Avsändare Sundström, Bernhard f. 1888 d. 1957
    Läkare
  8. Gift 19230212 Annie Gull Arvidsson


  Johan Bernhard Sundström
  far Bokhållare Johan Sundström
  Tranemo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13570/A I/17 (1881-1896),
  bildid: C0045495_00128

  Svenskt Porträttarkiv
  Länk
  Svenskt Porträttarkiv


   fm Arvidsson, Annie Lovisa Ingeborg f. 18990725 Norra Fågelås d. January 11, 1987 Nora bergsförsamling

   1. GENI släktträd
   2. 1900 boende i Hagen, Fågelåsa
   3. Änka 19571223

   fmf  Karl Albin Arvidsson f. 18750828 Korsberga Skaraborgs län d. 19560719 Hjo

   1. GENI släktträd
   2. 1900 boende i Hagen, Fågelåsa - Arrendator
   3. Norra Fågelås kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13393/A II/1 (1895-1904), bildid: 00096213_00017
    1. 18990325 gift med Andersson, Ellen Josefina
    2. 18990626 flyttar från Hjo till Norra Fågelåsa
   4. Änkling 19400919
   Norra Fågelås kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13393/A II/1 (1895-1904),
   bildid: 00096213_00017

   fmm Andersson, Ellen Josefina  f. 18760316 Hjo landsförsamling Skaraborgs län d. 19400919


   1. 1900 boende i Hagen, Fågelåsa - Arrendator
   2. 1910 boende Hjo stad sjöbacka

   fff Bokhållare Johan Sundström 18560318 Kristberg Östergötlands län d. 19380311 Johannes, Stockholm

   1. Födelse Kristberga Östergötland
    1. Kristbergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00188/C/6 (1841-1860), bildid: C0016463_00065
   2. Arbetar på Uddebo som bokhållare, Tranemo församling som bokhållare
    1. rad 19 Tranemo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13570/A I/17 (1881-1896), bildid: C0045495_00127
   3. Gifter sig 1880603 med Beata Elisabeth????
   4. Flyttar till Mjölby 18950516 
    1. länk Tranemo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13570/A I/17 (1881-1896), bildid: C0045495_00128
   5. Folkräkningar (Sveriges befolkning) 
    1. 1900 fabrikidkare födelse Kristberg Östergötlands län länk
     1. Gift med Lindberg, Oskara Elisabet, f. 1867 i Stockholm
     2. Barn
      1. Johan Bernhard, f. 1888 i Tranemo Älvsborgs län
      2. Alf Georg, f. 1889 i Tranemo Älvsborgs län
     3. En piga
    2. 1910 fabriksidkare länk 
     1. Gift med Lindberg, Oskara Elisabet, f. 1867 i Stockholm
     2. Barn
      1. Johan Bernhard, f. 1888 i Tranemo Älvsborgs län
      2. Alf Georg, f. 1889 i Tranemo Älvsborgs län
      3. Ingrid Anna Elisabeth f. 1902 i Mjölby Östergötlands län
      4. Sven Robert f. 1905 i Mjölby Östergötlands län
     3. En Tjänarinna det går bra nu!!!
   6. Döboken
    1. f.d. fabrikör Johan Sundström dödsorska Cancer vertricilus?!?!? boende på Rensgatan 1 
     1. Johannes kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/SSA/6022/F I/4 (1933-1940), bildid: 00035361_00138
     2. Enligt SDB 1901-2013 bor han på Rensgatan 1 Johannes församling Stockholms stad
   Kristbergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00188/C/6 (1841-1860),
   bildid: C0016463_00065
   Johannes , 18 mar född, 23 döpt 1856 
   Johannes kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/SSA/6022/F I/4 (1933-1940),
   bildid: 00035361_00138

   ffm Lindberg, Oskara Elisabet f 18670417 Stockholm d. 19451124 Kungsgatan 45, Örebro Nikolai

   1. Folkräkningar (Sveriges befolkning) 
    1. 1890 Lindberg, Oskara Elisabet 
    2. 1900 Lindberg, Oskara Elisabet

   ff bror Disponent Alf Georg Sundström f. 18890922 Tranemo d. 19710429 Nora stadsförsamling

   1. Svenskt Porträttarkiv
    1. länk
    2. länk 
   2. Disponent vid A.-B. Sv. Fören. Trikåfabriker (kan vara länk)
   3. Gift 7 jun 1913 Mjölby
    1. Kontorschefen Alf Georg Sundström Gästgivargården 21 Mjölby
    2. Maka Maria Carlsson 1889 10/7
     1. d. 19710913 Tingshusgatan 9 Nora Stad
     2. änka 19710429