torsdag 22 juni 2017

Wikidata SBL och Kulturnav

Wikidata Kopplingar mellan

se tweet nedan


Sökning i Wikidata efter poster med SBLID P3217 och Kulturnav P1248


Tidslinje med hjälp av verktyget Histropedia

Personer i båda dataseten 

Yrken i Wikidata på de med SBLID P3217 och Kulturnav P1248


Platser/museer... uppkallade efter person kopplad till Kulturnav länk


Personer kopplade till Kulturnav och begravda på Norra Begravningsplatsen = 208 personer


Nedan karta med möjlighet att filtrera per yrken# Find all people with KulturNavID
# Display on the map
# - Place of Birth
# - Place of Death
# - Place of BurialFilter på födelseland 
* Filter på nationalitet
* Filter på yrke 

* Filter på årtionde länk

Bild nedan filter 1100-1500

tisdag 20 juni 2017

Uppkallad efter - SBL Svenskt biografiskt lexikon och SKBL

Vilka saker är uppkallade efter personer beskrivna i SBL Svenskt biografiskt lexikon

Property:P138 = uppkallad efter ==>

?person wdt:P3217 ?SBL  # Beskrivna i SBL
?person wdt:P31 wd:Q5   # Personer Q5 och ej släkt

?subj wdt:P138 ?person  # P138 uppkallad efter

OPTIONAL {?subj wdt:P625 ?coord} visa koordinater om det finns

Överklassen är väl dokumenterade på SBL spontant känns den överrepresenterad. Nedan de villor i Djursholm vars namn kan kopplas ihop med en person som SBL valt att dokumentera...Sökning i Wikidata efter platser/statyer/byggnader som är uppkallad efter en person i SBL visade på karta - finns mer men det här är vad som finns i Wikidata idag

Samma men för SKBL - Svenskt kvinnobiografiskt lexikon skbl.se

 • länk karta
  • hos SKBL finns i texten beskrivet när en person har en gata uppkallad efter sig länk några av dessa platser har letats upp och ett objekt har skapats i Wikidata.
   • Wikidata i Sverige har idag inte alla gator medans i Holland finns de flesta som objekt i Wikidata med information vem gatan uppkallats efter  


Holland har de flesta gatorna i Wikidata
Sökning gator uppkallade efter en person ==> +11000
där personen är svensk medborgare ==> 9
Se även:

söndag 18 juni 2017

SBL

Wikidata:SBL
Tanken
 1. Alla artiklar om personer eller en person nämns i SBL skall ha en post i Wikidata som kopplar ihop dom
 2. Alla artiklar i Wikipedia skall ha mallen SBL med åtminstone Vidareläsning SBL
 3. Alla SBL mallar i artikeln skall ha 
  1. författare
  2. år
 4. alla yrken som används i SBL skall finnas i Wikidata
  1. att på varje person anges det yrke eller liknande som finns i SBL
  2. att ämbeten skapas i Wikidata från det som finns i SBL
  3. att militär rank skapas i Wikidata från det som finns i SBL
 5. alla författare till artiklar i SBL skall finnas åtminstone i Wikidata
 6. alla relationer fader/son etc... som finns i SBL skall finnas i Wikidata
 7. alla Wikipedia artiklar om SBL person skall ha mallen Auktoritetsdata
 8. Konsistenschec
  Jag tillhör den gamla skolan och är inte riktigt trygg i detta med Wikipedia och att alla kan ändra allt. Jag skulle därför vilja se att det körs bot:ar som kollar att Wikidata stämmer med SBL map
  1. xx
 9. Faktamall biografi WD används för att spegla Wikidata i profilen (som i sin tur speglar SBL)
  1. Eftersom WD kommer att konsistens checkas med SBL så ger det e trygghet att ha bättre kvalitet än Wikipedia
 10. Att alla personer födda på 1800 har en koppling till gravort om möjligt alt okänt värde
  1. Att koordinater finns för dessa gravar se Norra Begravningsplatsen
 11. Att få SBL att länka till Wikipedia

fredag 16 juni 2017

NorraBegravningsplatsen.se

Status 2017 jun
Min uppfattning är att NorraBegravningsplatsen.se

 1. skapar en lista av "kända" personer som finns begravda på Norra Begravningsplatsen
 2. fotograferar vackra/intressanta stenar/statyer
 3. Om personen i graven finns på Wikipedia så anges det

Wikipedia/Wikidata

 1. Wikipedia har profiler för "kända" personer
 2. Wikidata har en unik post för varje person i Wikidataoch får då ett Q nummer
  1. Exempelvis August Strindberg
   1. Wikipedia Svenska August_Strindberg
   2. Wikidata Q7724
 3. I Wikidata kan man ange properties ex. gravort
  1. Gravort har unikt nummer P119  ==> Strindberg har Q7724#P119
   1. Som Gravort anges ett objekt Norra Begravningsplatsen 
   2. Norra Begravningsplatsen kan sedan även ha 
    1. P965 gravplatsnummer/ID
     1. ex. Kvarter 12A gravnummer 36
    2. P580 startdatum
     1. 19 maj 1920
    3. geografiska koordinater
     1. 59°21'16.56"N, 18°1'40.26"E
    4. P580 startdatum
    5. P582 slutdatum
   3. Referenser kopplas då som bekräftar dessa uppgifter torsdag 15 juni 2017

Jämföra dataset


 1. Vad finns i
  1. P2180 Kansallisbiografia

   eller
  2. P2538 NationalMuseumets konstnärsID

   eller
  3. P3389 Royal Swedish Academy of Letters member

   eller
  4. P3360 Nobel Prize People Nomination ID   och är
   1. Avlidna

    men inte  I SBL

WikiTree - Wikidata status 2017 06 15

 

tisdag 13 juni 2017

Kansallisbiografia on WikiData


Male vs. female compare SBL 6% female see also tweet

SBL koppling till Wikidata
 1. Verk/statyer skapade av personer hos SBL som finns registrerade i Wikidata på en karta

  Exempel hur listan kan filtreras för vissa konstnärer
 2. Tidslinje med personer på SBL kopplade till Wikipedia/Wikidata
 3. Tidslinje med personer på SBL som finns på SBL och finns begravda på Norra Begravningsplatsen
  1. Karta med gravarna med alla kopplade till  SBL
  2. Bilder Gravstenar
 4. Lista med vilka andra kopplingar som finns till de personer vi kopplat ihop Wikipedia/Wikidata med 
  1. Exempelvis
   1. VIAF och SELIBR
   2. Nationalmuseums konstnärs ID
   3. Kansallisbiografia ID
    1. personer kopplade till Kansallisbiografia ID men inte till SBL = 4961 poster
     1. samma sökning men på en karta

Personer kopplade från Kansallisbiografia ID 
men med koppling till SBLtorsdag 8 juni 2017

torsdag 1 juni 2017

Denmark